ĐIỂM CHUẨN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2016

-

Hội đồng tuyển sinh ngôi trường Đại học công nghệ Xã hội với Nhân văn công bố điểm ngưỡng tuyển vào (điểm chuẩn) những ngành đào tạo và huấn luyện đại học chủ yếu quy năm 2016 như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn(*)

1

Báo chí

D320101

88.0

2

Chính trị học

D310201

78.5

3

Công tác làng hội

D760101

83.5

4

Đông phương học

D220213

92.5

5

Hán Nôm

D220104

78.0

6

Khoa học quản lí

D340401

85.0

7

Khoa học tập thư viện

D320202

76.0

8

Lịch sử

D220310

75.0

9

Lưu trữ học

D320303

78.0

10

Ngôn ngữ học

D220320

85.0

11

Nhân học

D310302

79.5

12

Quan hệ công chúng

D360708

89.0

13

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

D340103

90.0

14

Quản trị khách sạn

D340107

90.0

15

Quản trị văn phòng

D340406

90.0

16

Quốc tế học

D220212

89.0

17

Tâm lí học

D310401

84.5

18

Thông tin học

D320201

81.0

19

Tôn giáo học

D220309

75.0

20

Triết học

D220301

77.5

21

Văn học

D220330

79.5

22

Việt phái nam học

D220113

82.5

23

Xã hội học

D310301

82.5

(*)Đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng và khoanh vùng (nếu có).

Ghi chú:

- Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt điểm từ điểm ngưỡng tuyển vào trở lên trên được coi là trúng tuyển chọn vào trường Đại học kỹ thuật Xã hội với Nhân văn, Đại học nước nhà Hà Nội;