Điểm Chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng 2016

Bạn đang sống đây

Trang công ty » Tin Tuyển sinc » Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng » Điểm chuẩn CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng 2016

Điểm chuẩn CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1C510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA00; A0116.5 
2C510201Công nghệ chuyên môn cơ khíA00; A0117.5 
3C510205Công nghệ chuyên môn ô tôA00; A0118.5 
4C480201Công nghệ Thông tinA00; A0115.25 
5C510206Công nghệ chuyên môn nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh)A00; A0116.75 
6C510203Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửA00; A0117.5 
7C510303Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóaA00; A0116.25 
8C510302Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử, truyền thôngA00; A0115.5 
9C340301Kế toánA00; A01; D0114.5 

Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2015

STTMã ngànhTên ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1C340301Kế toánA; A1; D14.5 
2C480201Công nghệ thông tinA; A114.5 
3C510201Công nghệ kĩ thuật cơ khíA; A116.75 
4C510203Công nghệ kĩ thuật cơ điện tửA; A116 
5C510205Công nghệ kĩ thuật ô tôA; A118 
6C510206Công nghệ kỹ năng nhiệt độ (Cơ điện lạnh)A; A115.75 
7C510301Công nghệ kinh nghiệm năng lượng điện, điện tửA; A115.5 
8C510302Công nghệ kinh nghiệm điện tử, truyền thôngA; A115 
9C510303Công nghệ kinh nghiệm tinh chỉnh cùng tự động hóa hóaA; A115.25 

Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2014