Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9 năm 2015

Đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 9 tất cả đáp án được umakarahonpo.com giữ hộ tới các bạn và những em trong bộ tài liệu tiếng Anh lớp 4 đến trẻ em.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9 năm 2015


Đề thi toán tiếng Anh lớp 4 vòng 9 được umakarahonpo.com lựa chọn gửi tới những em học tiếng Anh lớp 4 hi vọng giúp được các em ôn luyện giờ Anh tác dụng hơn, giúp những em làm cho quen với đa số dạng toán tiếng Anh mới.

Học toán giờ đồng hồ Anh cùng umakarahonpo.com với những cỗ đề thi giờ Anh liên tục được cập nhật sẽ giúp những em có được rất nhiều tài liệu học tiếng Anh con trẻ em tương tự như những kiến thức mới, ôn luyện kỹ năng cũ.

Đề thi violympic toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 9 bao gồm đáp án

Trong bộ đề luyện thi toán tiếng Anh lớp 4 này umakarahonpo.com gởi tới các em đề thi vòng 9 violympic lớp 4 năm học tập 2015-2016 bắt đầu nhất.

*

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:

Mary reads four books every month. She is busy and reads only one book on March. On September, she takes a break and does not read any books. What is the number of books that Anna reads in one year?

Answer: She reads ......... Books.

Question 2:

Four boxes of chocolate candies are equivalent lớn eight hundred candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are in each box?

Answer: There are ...... Candies in each box.

Question 3:

If y is a natural number and y/9

Question 4:

5/4 of 2 kg is ........... G.

Question 5:

Calculate: (247 x 315 + 246 x 314) x (98 x 47 - 94 x 49) = ............

Question 6:

If x is a natural number and 7/9

Question 7:

The product of four consecutive natural numbers is 570024. Their sum is ...............

Question 8:

The smallest number such that the hàng hóa of all it's digits is 20 is ............

Question 9:

If B is not divisibly by 24 and B is the greatest 5-digit number that the sum of all digits is 21 then B = ...........

Question 10:

If 324/483 = 108/x then the value of x is ...............

Exam number 2: Help the Miners khổng lồ go through the maze by answering questions to lớn reach the destination. (Đi tìm kho báu)

Question 1:

Calculate:

*

Question 2:

Add and simplify your answer: 1 tháng 5 + 3/10 + 50% = .............

Question 3:

Find x if

*

Answer: x = ...........

Xem thêm: Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Tiềm Năng Con Người, Kỷ Niệm 5 Năm Ngày Thành Lập

Question 4:

Calculate: 7/45 + 5/3 - 7/5 = ...........

Question 5:

Find y if y x 168 = 23 + 25 + 27 + ..... + 105

Answer: y = ............

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc vàng tài ba)

Question 1:

Which of the following calculations euqals 5/36?

a. Một nửa + 1/3 x 1/6

b. 1/9 + 5/12 - 7/18

c. (1/2 + 1/3) : 1/6

d. 50% + 1/3 : 1/6

Question 2:

Jane bought 4 products on 2 types. Their price was shown in the table:

*

She paid $80 và had $5 left.

How many products on type 1 did she buy?

a. 1

b. 4

c. 3

d. 2

Question 3:

Which of the following fractions is the greatest?

a. 8/15

b. 7/12

c. 17/30

d. 1/2

Question 4:

Sara's oto weighs 41/6 tons và Anna's car weighs 3 tons. Which of the following statements is true?

a. Anna's oto weighs 25/6 tons more than Sara's car.

b. Sara's car weighs 25/6 tons more than Anna's car.

c. Anna's car weighs 23/6 tons more than Sara's car.

d. Sara's car weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Question 5:

The sum of odd numbers from 823 to năm ngoái is ..............

a. 818763

b. 847143

c. 845724

d. 844305

Question 6:

Let A = abc x dec. Which of the following numbers can not be A?

a. 40302

b. 27336

c. 53064

d. 72541

Question 7:

Which of the following numbers is in the sequence: 25; 28; 31; 34; 37; ..........

a. 2014

b. 22

c. 1235

d. 16

Question 8:

Bob buys three times as many apples as Peter. Mia buys 7 apples more than Bob & 19 apples more than Peter. How many apples do they buy together? Choose the correct answer.

a. 26 apples

b. 37 apples

c. 49 apples

d. 51 apples

Question 9:

How many natural numbers between 1000 và 4000 are there for which the thousands digit equals the sum of the other three digits?

Answer: There are ....... Numbers.

a. 20

b. 19

c. 16

d. 12

Question 10:

Let M = 91011121314..... (M is written by consecutive natural numbers)

If M has 175 digits then when M divided by 5, the remaider is ..........

a. 2

b. 1

c. 0

d. 3

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 41

Question 2: 200

Question 3: 5

Question 4: 2500

Question 5: 0

Question 6: 10

Question 7: 110

Question 8: 20

Question 9: 99300

Question 10: 161

Exam number 2: Help the Miners khổng lồ go through the maze by answering questions to lớn reach the destination. (Đi tìm kho báu)

Question 1: 0

Question 2: 1

Question 3: 1/20

Question 4: 19/45

Question 5: 16

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc xoàn tài ba)

Question 1: b. 1/9 + 5/12 - 7/18

Question 2: a. 1

Question 3: b. 7/12

Question 4: d. Sara's car weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Question 5: b. 847143

Question 6: a. 40302

Question 7: a. 2014

Question 8: c. 49 apples

Question 9: b. 19

Question 10: b. 1

Để học giờ đồng hồ Anh lớp 4 các bạn có thể cho những em học ngay những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tại umakarahonpo.com. Những bài học giờ Anh con trẻ em theo từng lớp được umakarahonpo.com cập nhật liên tục với những kiến thức và kỹ năng mới giúp các em học tập tiếng Anh kết quả hơn.


Từ khóa Đề thi tiếng Anh trẻ em lớp 4 cho nhỏ xíu 9 tuổi | lời giải tiếng Anh trẻ em lớp 4 cho bé 9 tuổi |