Top 30 đề thi học kì 2 toán lớp 4 năm 2022 có đáp án

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22, có đáp án, giải đáp chấm cùng bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để gây ra đề thi học tập kì hai năm 2021 - 2022 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Top 30 đề thi học kì 2 toán lớp 4 năm 2022 có đáp án

Với 5 đề chất vấn học kì 2 môn Toán 4, còn khiến cho các em học sinh lớp 4 gắng chắc các dang toán thường gặp gỡ trong đề thi, cũng giống như luyện giải đề thật thuần thục để ôn thi học tập kì 2 hiệu quả. Không tính ra, gồm thể bài viết liên quan đề thi môn giờ đồng hồ Việt, lịch sử vẻ vang - Địa lý. Vậy mời thầy cô và những em thiết lập miễn tổn phí 5 đề thi học kì 2 môn Toán 4:


Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022

Ma trận bài kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên và những phép tính với số từ nhiên, phân số và những phép tính với chúng. Tín hiệu chia hết mang lại 2,3,5,9.

Số câu

5

5

1

1

Câu số

1a, 1c

3a,b,c,d; 4a

1d

4b

Số điểm

1

2,5

0,5

0,5

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

2

2

Câu số

2a, 2c

2b, 2d

Số điểm

0,5

0,5

0,5

-Yếu tố hình học;

-Giải toán về tìm nhị số khi biết hiệu và tỉ số; Tìm nhì số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

- Giải câu hỏi về TBC

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1e

5

1g

6

Số điểm

0,5

2

1

1

Tổng

Số câu

6

2

7

2

2

1

2

6

12

Số điểm

1,5

0,5

3

1

2

0,5

1,5

3

7


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2022

Trường:.......................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022MÔN: TOÁN- Lớp 4(Thời gian có tác dụng bài: 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

a. Rút gọn gàng phân số

*
ta được phân số về tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

b. Số tương thích viết vào khu vực chấm 6 m2 5dm2 = …… dm2 là:

A. 650B. 65 C. 605D. 6 005

c. Phân số có giá trị lớn hơn 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

d. Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 8 chữ số chia hết đến 2; 3; 5 cùng 9 là:

A. 99 999 999 B. 99 999 998C. 99 999 990D. 90 000 000

e. Một hình thoi có tổng độ lâu năm hai đường chéo cánh là 28cm với hiệu nhì đường chéo cánh là 4cm. Diện tích s của hình thoi đó là:

A. 96 cm2B. 192 cm2C. 54cm2D. 108cm2

g. Trung bình cộng của số đầu tiên và số sản phẩm hai là 32, trung bình cộng của số vật dụng hai cùng số thứ tía là 36, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ tía là 30. Ba số đó là:

A. 32; 36 và 30B. 26; 38 và 34 C. 38; 26 cùng 36 D. 32; 26 với 34

Bài 2. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:


a. 150 000 cm2 =................ M2

b. 2 tiếng đồng hồ 20 phút = ........... Phút

c. 7 000 kilogam = ................tấn

d. 12m 3cm =................cm

Bài 3. Tính


a.

*
= ...................................

c.

*
= ....................................


b.

*
= ...................................

d.

*
= ..............................


Bài 4. Tìm x


a. 3 321 : X = 27

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................


b. X : 134 – 1564 = 2718

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Xem thêm: Vietnamese Dub


Bài 5. Một thửa ruộng hình bình hành gồm cạnh đáy gấp gấp đôi chiều cao cùng tổng độ lâu năm cạnh đáy và chiều cao là 150 m.

a. Tính diện tích s của thửa ruộng hình bình hành đó?

b. Trên thửa ruộng đó người ta trồng lúa, vừa đủ cứ 1m2 chiếm được

*
kg thóc. Hỏi vẫn thu được sinh hoạt thửa ruộng đó từng nào tấn thóc?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 6. Một người chào bán gạo, buổi sáng bán được

*
tổng số gạo, buổi chiều bán tốt
*
tổng số gạo. Tính ra buổi sáng chào bán hơn chiều tối là 77 kilogam gạo. Hỏi thuở đầu người kia có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 - 2022

Bài 1. (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a

b

c

d

e

g

D

C

D

C

A

B

Bài 2. Viết số tương thích vào địa điểm chấm: (1 điểm, đúng mỗi câu đến 0,25 điểm)

a) 150000 cm2 = 15 m2 b) 2 tiếng 20 phút = 140 phútc) 7000 kilogam = 7 tấnd) 12m 3cm = 1203 cm