TOP 5 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22, có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình.

Đang xem: Top 30 đề thi học kì 2 toán lớp 4 năm 2022 có đáp án

Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 4, còn giúp các em học sinh lớp 4 nắm chắc các dang toán thường gặp trong đề thi, cũng như luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Toán 4:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 – 2022

Ma trận bài kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên, phân số và các phép tính với chúng. Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.

Số câu

5

5

1

1

Câu số

1a, 1c

3a,b,c,d; 4a

1d

4b

Số điểm

1

2,5

0,5

0,5

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

2

2

Câu số

2a, 2c

2b, 2d

Số điểm

0,5

0,5

0,5

-Yếu tố hình học;

-Giải toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

– Giải bài toán về TBC

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1e

5

1g

6

Số điểm

0,5

2

1

1

Tổng

Số câu

6

2

7

2

2

1

2

6

12

Số điểm

1,5

0,5

3

1

2

0,5

1,5

3

7

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Trường:…………………..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022MÔN: TOÁN- Lớp 4(Thời gian làm bài: 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a. Rút gọn phân số

*

ta được phân số tối giản là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm 6 m2 5dm2 = …… dm2 là:

A. 650B. 65 C. 605D. 6 005

c. Phân số có giá trị lớn hơn 1 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

d. Số tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:

A. 99 999 999 B. 99 999 998C. 99 999 990D. 90 000 000

e. Một hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 28cm và hiệu hai đường chéo là 4cm. Diện tích của hình thoi đó là:

A. 96 cm2B. 192 cm2C. 54cm2D. 108cm2

g. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 32, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 36, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 30. Ba số đó là:

A. 32; 36 và 30B. 26; 38 và 34 C. 38; 26 và 36 D. 32; 26 và 34

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 150 000 cm2 =……………. m2

b. 2 giờ 20 phút = ……….. phút

c. 7 000 kg = …………….tấn

d. 12m 3cm =…………….cm

Bài 3. Tính

a.

*

= ……………………………..

c.

*

= ………………………………

b.

*

= ……………………………..

d.

*

= …………………………

Bài 4. Tìm x

a. 3 321 : X = 27

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

b. X : 134 – 1564 = 2718

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Xem thêm:

Bài 5. Một thửa ruộng hình bình hành có cạnh đáy gấp 2 lần chiều cao và tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao là 150 m.

a. Tính diện tích của thửa ruộng hình bình hành đó?

b. Trên thửa ruộng đó người ta trồng lúa, trung bình cứ 1m2 thu được

*

kg thóc. Hỏi đã thu được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tấn thóc?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 6. Một người bán gạo, buổi sáng bán được

*

tổng số gạo, buổi chiều bán được

*

tổng số gạo. Tính ra buổi sáng bán hơn buổi chiều là 77 kg gạo. Hỏi lúc đầu người đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm:

………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Bài 1. (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a

b

c

d

e

g

D

C

D

C

A

B

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm, đúng mỗi câu cho 0,25 điểm)

a) 150000 cm2 = 15 m2 b) 2 giờ 20 phút = 140 phútc) 7000 kg = 7 tấnd) 12m 3cm = 1203 cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *