Đề Thi Tiếng Anh Lớp 2 Học Kỳ 2 Tỉnh Bình Dương

Đề thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 năm học 2016 – 2017 Đề kiểm thân học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 Một số đề đánh giá tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 để ôn tập kiến thức

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm soát cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 20trăng tròn

I. Chọn tự khác nhiều loại.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 2 học kỳ 2 tỉnh bình dương

1.

A. chips

B. chicken

C. rain

2.

A. mother

B. dress

C. father

3.

Xem thêm: Nhiệm Vụ Của Bí Thư Chi Bộ, Vai Trò Của Bí Thư Trong Sinh Hoạt Chi Bộ

A. ball

B. bread

C. chocolate

4.

A.grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp hầu hết từ bỏ tiếp sau đây thành câu hoàn hảo.

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề giờ Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành các tự sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau)

*

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 2năm 2019 – 20trăng tròn

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền tự mê thích hợp

*

Bài 3: Điền vần âm không đủ vào nơi trống sau:

*

Bài 4: Nhìn tnhóc con viết thành câu hoàn chỉnh:

*

Bài 5: Chọn trường đoản cú có biện pháp phân phát âm khác:

1. raintrainstarsnail
2. ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate