Đề thi thử chuyên đại học vinh 2017 lần 1

Đề umakarahonpo.com test THPT non sông 2017 môn Anh - chuyên ĐH Vinh lần 1, bao gồm đáp án và lời giải chi tiết duy duy nhất trên umakarahonpo.com.com kèm file download về

Question 8: The word "vary" is closest in meaning to

A.

Bạn đang xem: Đề thi thử chuyên đại học vinh 2017 lần 1

Change B. Include C. Stretch D. Mean

Question 9: The creation of helium wiumakarahonpo.comn stars ________.

A. Causes helium khổng lồ be much more abundant in old stars than in young stars

B.

Xem thêm: Thiết Bị Phát Wifi 4G Viettel " Giá Tốt Tháng 3,, 2021 Thiết Bị Mạng

Produces hydrogen as a by-product

C. Cannot be measured

D. Produces energy

Question 10: Most of the helium in the universe was formed_________.

A. In a very short time

B. During the first minute of the universe`s existence

C. In interstellar space

D. Before most of the hydrogen

*

ĐÁP ÁN

1
B11C21D31D41A
2B12A22C32B42D
3B13B23C33A43D
4A14A24B34B44B
5B15D25D35D45C
6C16C26C36D46C
7C17C27D37A47A
8A18A28D38C48C
9D19D29B39B49C
10A20A30B40B50A

Tải đề và giải đáp môn Anh - trung học phổ thông Chuyên ĐH Vinh trên đây

Để coi lời giải cụ thể môn Anh của trường chuyên ĐH Vinh và những trường trung học phổ thông khác trên những nước học sinh click vào đây