Top 20 đề thi lịch sử và địa lí lớp 4 có đáp án

Download Đề thi học kì 1 môn lịch sử dân tộc Địa lý lớp 4 - tủ sách đề đánh giá Sử - Địa 4 hk1 gồm đáp án


Đề thi học tập kì 1 môn lịch sử - Địa lý lớp 4 là tài liệu ôn thi môn lịch sử hào hùng - Địa lý giành riêng cho các em học viên lớp 4 và những thầy gia sư tham khảo sẵn sàng cho kì thi hết học kì 1 sắp đến tới. Mời chúng ta lưu lại ngay các đề thi học tập kì 1 môn lịch sử vẻ vang - Địa lý lớp 4 về luyện tập được đăng tải chi tiết dưới đây.

Bạn đang xem: Top 20 đề thi lịch sử và địa lí lớp 4 có đáp án


Đề thi học tập kì 1 môn lịch sử vẻ vang - Địa lý lớp 4 là đề thi chuẩn chỉnh chính thức của trường tiểu học tập Kim Đồng, Quảng phái nam năm học 2015-2016. Trong bộ đề thi học tập kì 1 môn lịch sử hào hùng - Địa lý lớp 4 tất cả đề thi địa lý lớp 4 cuối học tập kì 1 với đề thi lịch sử lớp 4 cuối học kì 1 năm năm 2016 được đăng tải đơn nhất với phần bài tập trắc nghiệm cùng tự luận. Thời gian làm bài cho đề thi này là 60 phút.

Đề thi học tập kì 1 môn lịch sử vẻ vang - Địa lí lớp 4

I. Đề thi học tập kì 1 môn lịch sử - Địa lí lớp 4 số 1

* Phần đề thi

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0,5đ) Vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La vào năm?

A. Năm 1011

B. Năm 1226

C. Năm 1010

D. Năm 1076

Câu 2: (0,5đ) Đinh bộ Lĩnh dẹp loàn được 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước năm nào?

A. Năm 938

B. Năm 968

C. Năm 981

D. Năm 979

Đánh vết X vào trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu 3:(0,5đ) Ngô Quyền đã sử dụng kế gì để đánh giặc?

A. Bẫy giặc vào sâu trong đất liền rồi tấn công.

B. Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống chỗ hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, tận dụng thuỷ triều lên rồi nhử giặc vào kho bãi cọc nhằm tấn công phá hủy địch.

C. Ngăn đánh giặc ngay cửa ngõ sông Bạch Đằng.

D. Kế “Vườn không nhà trống”

Câu 4:(0,5đ) Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của bạn dân Âu Lạc là gì?

A. Sản xuất loại nỏ phun một lần được rất nhiều mũi tên.

B. Sản xuất được thành Cổ Loa.

C. Sản xuất loại nỏ phun một lần được rất nhiều mũi thương hiệu và xây đắp được thành Cổ Loa.

D. Chế tạo được súng và nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

Câu 5: (1đ) Điền các từ ngữ:(đến đánh, đặt chuông lớn, ước xin, vua) vào khu vực trống của các câu ở đoạn văn sau đến thích hợp:

Vua Trần mang lại .................................ở thềm cung điện để dân ................ Khi gồm điều gì ...................... Hoặc bị oan ức .Trong những buổi yến tiệc, có lúc ........... Và các quan cùng nạm tay nhau, hát ca vui vẻ.

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0,5đ) Đỉnh núi Phan-xi-păng bao gồm độ cao bao nhiêu mét?

A. 3134 mét

B. 3143 mét

C. 3314 mét

D. 3341 mét

Câu 2: (0,5đ) Nghề chính của fan dân Hoàng Liên tô là gì?

A. Nghề nông

B. Nghề bằng tay thủ công truyền thống;

C. Nghề khai quật khoáng sản.

D. Nghề đánh bắt thủy sản

Đánh vệt X vào trước câu vấn đáp đúng.

Câu 3:(0,5đ) Đà Lạt ở trên cao nguyên trung bộ nào?

A. Lâm Viên

B. Di Linh

C. Kon Tum.

D. Đắk Lắk

Câu 4: (0,5đ) Đồng bằng bắc bộ là vựa lúa lớn thứ:

A. Mập thứ nhất

B. Béo thứ hai.

C. Bự thứ ba.

D. Béo thứ tư

Câu 5:(1đ) Hãy nối ý nghỉ ngơi cột A với ý sống cột B làm sao để cho thích hợp?

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm ở ý đúng.

Câu 1: (0,5đ) Vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La vào năm?

A. Năm 1011

B. Năm 1226

C. Năm 1010

D. Năm 1076

Câu 2: (0,5đ) Đinh bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân, thống độc nhất lại non sông năm nào?

A. Năm 938

B. Năm 968

C. Năm 981

D. Năm 979

Đánh dấu X vào trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu 3:(0,5đ) Ngô Quyền đã sử dụng kế gì để đánh giặc?

A. Nhử giặc vào sâu trong đất liền rồi tấn công.

B. Cắn cọc gỗ đầu nhọn xuống khu vực hiểm yếu ngơi nghỉ sông Bạch Đằng, tận dụng thuỷ triều lên rồi bẫy giặc vào bến bãi cọc nhằm tấn công phá hủy địch.

C. Ngăn đánh giặc ngay cửa sông Bạch Đằng.

D. Kế “Vườn không nhà trống”

Câu 4:(0,5đ) Thành tựu rực rỡ về quốc chống của bạn dân Âu Lạc là gì?

A. Sản xuất loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

B. Tạo được thành Cổ Loa.

C. Sản xuất loại nỏ phun một lần được không ít mũi thương hiệu và gây ra được thành Cổ Loa.

D. Sản xuất được súng và nỏ bắn một lần được không ít mũi tên.

Câu 5: (1đ) Điền các từ ngữ:(đến đánh, đặt chuông lớn, cầu xin, vua) vào địa điểm trống của các câu ở đoạn văn sau mang lại thích hợp:

Vua Trần mang lại .................................ở thềm cung điện để dân ................ Khi có điều gì ...................... Hoặc bị oan ức .Trong những buổi yến tiệc, có lúc ........... Và các quan cùng vậy tay nhau, hát ca vui vẻ.

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1: (0,5đ) Đỉnh núi Phan-xi-păng gồm độ cao bao nhiêu mét?

A. 3134 mét

B. 3143 mét

C. 3314 mét

D. 3341 mét

Câu 2: (0,5đ) Nghề thiết yếu của người dân Hoàng Liên tô là gì?

A. Nghề nông

B. Nghề thủ công truyền thống;

C. Nghề khai thác khoáng sản.

D. Nghề đánh bắt thủy sản

Đánh lốt X vào trước câu trả lời đúng.

Câu 3:(0,5đ) Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?

A. Lâm Viên

B. Di Linh

C. Kon Tum.

D. Đắk Lắk

Câu 4: (0,5đ) Đồng bằng phía bắc là vựa lúa lớn thứ:

A. Lớn thứ nhất

B. Lớn thứ hai.

C. Mập thứ ba.

D. Khủng thứ tư

Câu 5:(1đ) Hãy nối ý sinh sống cột A với ý nghỉ ngơi cột B làm sao để cho thích hợp?

A

 

B

a) Ruộng bậc thang được làm

 

1. Cư dân đông đúc duy nhất nước ta.

b) Đất bố dan, tơi xốp

 

2. Thích hợp trồng cây lâu năm lâu năm.

c) dân tộc bản địa Thái, Dao, Mông

 

3. Sống nghỉ ngơi Hoàng Liên Sơn.

d) Đồng bằng phía bắc là nơi

 

4. Sinh sống sườn núi.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Dưới thời “loạn 12 sứ quân”, Đinh bộ Lĩnh đã có tác dụng gì? Ông bao gồm công lao gì với đất nước?

Câu 2: Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long, vua tôi công ty Trần đã cần sử dụng kế gì để đánh giặc?

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nêu điểm sáng chính của hàng Hoàng Liên Sơn.

Câu 2: vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bởi Bắc Bộ?

* trả lời chấm điểm đề số 1:

A .PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ(3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.5 điểm, riêng câu 5: 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Ý đúng

C

0.5đ

B

0.5đ

B

0.5đ

C

0.5đ

Thứ tự yêu cầu điền:

đặt chuông lớn; đến đánh; mong xin , vua.

(Đúng từng ý 0,25 đ)

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

Ý đúng

B

0.5đ

A

0.5đ

A

0.5đ

B

0.5đ

a - 4 ; b - 2

c - 3 ; d – 1

(Đúng từng ý 0,25 đ)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng ghi 1 điểm

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: dưới thời “ loạn 12 sứ quân”, Đinh cỗ Lĩnh đã có tác dụng gì? Ông gồm công lao gì với đất nước?

Trả lời: bên dưới thời “ loạn 12 sứ quân”, Đinh bộ Lĩnh đã tạo được lực lượng sinh sống vùng Hoa Lư, links với một số trong những sứ quân rồi rước quân đi đánh những sứ quân khác.

Ông đã bao gồm công dẹp loàn được 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước (năm 968)

Câu 2: Khi giặc Mông- Nguyên vào Thăng Long, vua tôi đơn vị Trần đã dùng kế gì để tấn công giặc?

Trả lời: Vua tôi công ty Trần sử dụng kế “Vườn không, công ty trống”. Dữ thế chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long, Quân Mông – Nguyên vào được Thăng Long, không tìm kiếm thấy một bóng người, một ít lương thực để ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng mà chỉ thêm căng thẳng mệt mỏi và đói khát. Bao gồm lúc kia quân ta tấn công quyết liệt vào Thăng Long để phá hủy chúng .

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nêu điểm lưu ý chính của dãy Hoàng Liên Sơn.

Trả lời: Đặc điểm của hàng Hoàng Liên tô là núi cao, mập ú nhất việt nam với nhiều đỉnh nhọn sườn dốc, thung lũng nhỏ nhắn và sâu. Khí hậu ở rất nhiều nơi cao rét quanh năm.

Câu 2: Vì sao lúa gạo được trồng những ở đồng bằng Bắc Bộ?

Trả lời: Lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng bắc bộ vì: diện tích đồng bởi rộng lớn, khu đất phù sa màu mỡ, mối cung cấp nước dồi dào, người dân có rất nhiều kinh nghiệm trồng lúa.

 

I. Đề thi học tập kì 1 môn lịch sử hào hùng - Địa lí lớp 4 số 2

* Phần đề thi

Đề thi học tập kì 1 môn lịch sử - Địa lý lớp 4 (Đề 3)

A. LỊCH SỬ

Câu 1 (1 điểm):Chiến chiến thắng Bạch đằng bởi Ngo Quyền chỉ huy (năm 938) đã xong hơn 1000 năm Bắc thuộc. Theo em, rộng một ngàn năm kia tính từ thời điểm năm nào?

A. Năm 40

B. Năm 248

C. Năm 179 TCN

Câu 2 (2 điểm): ghi lại X vào ô trống trước ý đúng

Thực hiện chủ trương tấn công giặc của Lí thường xuyên Kiệt, quân với dân công ty Lý đã:

Khiêu khích, nhử quân Tống quý phái xâm lược rồi đem quân ra đánh.

Ngồi yên đợi giặc sang trọng xâm lược rồi lấy quân ra đánh.

Bất ngờ đánh vào nơi triệu tập quân lương ở trong nhà Tống nghỉ ngơi Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (Trung Quốc) rồi rút về.

Câu 3 (3 điểm): Hãy diền những từ ngữ: rút khỏi tởm thành, tấn công, điên cuồng, không tìm thấy, đói khát, stress vào những chỗ trốïng trong các câu sau đến thích hợp:

Cả tía lần, trước cuộc..............................của hàng chục ngàn quân giặc, vua tôi nhà Trần đầy đủ chủ động.........................................Thăng Long. Quân Mông - Nguyên vào được khiếp thành Thăng Long mà lại ...................................một bóng người, một chút ít lương ăn. Chúng..................... Phá phách, tuy vậy chỉ thêm......................... Và.............................

Câu 4 (2 điểm): Ngày nay, nhà việt nam còn kế thừa những nội dung cơ bản nào của cục luật Hồng Đức?

Bảo vệ quyền hạn của vua, quan liêu lại, địa chủ.

Bảo vệ độc lập quốc gia .

Giữ gìn truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc.

Bảo vệ một số trong những quyền lợi của phụ nữ.

Câu 5 (2 điểm ): Trận bỏ ra Lăng có ý nghĩa như vắt nào vào cuộc đao binh chống quân Minh xâm lược?

B. ĐỊA LÍ

Câu 1 (1 điểm): chọn ý em cho rằng đúng nhất

Trung du Bắc Bộ là một vùng:

A. Núi với những đỉnh nhọn, sườn thoải.

B. Núi với những đỉnh tròn, sườn thoải.

C. Đồi với những đỉnh tròn, sườn thoải.

D. Đồi với những đỉnh nhọn, sườn thoải.

Câu 2 (2 điểm): Đúng ghi Đ, không nên ghi S

Đất đỏ bố dan tơi xốp, phì nhiêu tương thích nhất đến việc:

Trồng cây công nghiệp nhiều năm (cà phê, chè, cao su....)

Trồng cây công nghiệp hằng năm (mía, lạc, dung dịch lá...)

Trồng lúa, hoa màu

Trồng cây ăn quả

Câu 3 (1,5 điểm): Điền vào vị trí chấm:

Đồng bằng phía bắc có địa hình khá....................................... Với đang thường xuyên mở rộng ra........................... Đây là đồng bởi lớn trang bị ............................ Của nước ta.

Câu 4 (2 điểm): Em hãy gạch ốp chân bên dưới những hoạt động có ở tiệc tùng của bạn dân đồng bằng Bắc Bộ:

Đấu vật; đấu cờ người; đua voi; thi nấu bếp cơm; ném còn; hát quan lại họ; đua thuyền; chọi gà; chọi trâu; chọi bò; đua ngựa.

Câu 5 (3,5 điểm): Nối từng từ làm việc cột A thích hợp với cụm từ sinh hoạt cột B nhằm nói về điểm sáng của dãy Hoàng Liên Sơn:

A

B

1. Độ cao

a. Nằm trong lòng sông Hồng với sông Đà

2. Chiều rộng

b. Rất dốc

3. Sườn núi

c. Lạnh quanh năm ở phần đông nơi cao

4. Chiều dài

d. Gần 30 km

5. Vị trí

e. Khoảng chừng 180 km

6. Thung lũng

g. Cao nhất nước ta

7. Khí hậu

h. Thường dong dỏng và sâu

I. Đề thi học tập kì 1 môn lịch sử dân tộc - Địa lí lớp 4 số 1

* Phần đề thi

I. LỊCH SỬ

Câu 1. Khoanh vào vần âm đặt trước ý đúng.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Kiểm Tra Gói Cước Viettel Đang Sử Dụng Nhanh Nhất

Đinh bộ Lĩnh có công gì?

A. Lập nước Âu Lạc

B. Dời kinh kì ra Thăng Long

C. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất khu đất nước

D. Chỉ huy kháng chiến tiến công quân

Câu 2. Nối ý sinh hoạt cột A cùng với cột B

A

 

B

a. Khoảng chừng 700 TCN

 

1. Bên Lý tách đô ra Thăng Long

b. Năm 1010

 

2. Nước Văn Lang ra đời

c. Năm 938

 

3. Khởi nghĩa Bạch Đằng

Câu 3. Vị vua nào đặt tên nước ta là Đại Việt?

A. Lý Thái Tổ

B. Lý Huệ Tông

C. Lý Nhân Tông

D. Lý Thánh Tông

Câu 4. Chiến thắng của cuộc binh cách chống quân Tống xâm chiếm lần thứ nhất có ý nghĩa sâu sắc gì?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5. Nguyên nhân vua Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. ĐỊA LÝ

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió bấc ở vn là:

A. ánh nắng mặt trời cao, gió cùng mưa biến đổi theo mùa.

B. ánh sáng cao, có nhiều gió với mưa.

C. ánh sáng thấp, gió với mưa biến hóa theo mùa.

D. ánh sáng thấp, gió với mưa không đổi khác theo mùa.

Câu 2. Chọn từ in nghiêng trong ngoặc solo để điền vào địa điểm chấm mang lại thích hợp:

Đất tía zan nghỉ ngơi Tây Nguyên…….............….., phì nhiêu,….....................…..cho việc trồng cây công nghiệp nhiều năm như…………………………………………………................................................................................................

(cao su, hồ tiêu, chè…, tơi xốp, thuận lợi)

Câu 3. Em hãy ghi chữ Đ vào trước ý trả lời đúng.

Làng Việt cổ sống đồng bằng phía bắc có những đặc điểm sau:

Thường tất cả luỹ tre xanh bao bọc.

Một làng tất cả một ngôi đình thờ thành hoàng.

Một số làng còn tồn tại đền, chùa, miếu…

Nhà sinh sống của fan dân là công ty sàn được làm bằng vật dụng liệu tự nhiên như tre, nứa, gỗ.

Câu 4. Do sao Đà Lạt được trồng các hoa, quả, rau xanh xứ lạnh?

....................................................................................................................................................................................................

Câu 5. Em hãy nêu phương châm của hải dương nước ta đối với sản xuất cùng đời sống?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* lí giải chấm điểm đề 3:

A. LỊCH SỬ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào C

Câu 2. (1 điểm) học sinh nối đúng từng ý được 0,25 điểm.

Câu 3.(1 điểm) Khoanh vào A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 4.

- Nền độc lập được giữ vững. (0,5 điểm)

- Đem lại mang lại nhân dân ta niềm từ bỏ hào, tin tưởng ở sức khỏe dân tộc. (0,5 điểm)

Câu 5. (1 điểm)

Vua Lý Thái Tổ lựa chọn Đại La làm cho kinh đô:

Vì vua thấy đó là vùng đất tại chính giữa đất nước, rất lớn lại bằng phẳng, người dân không khổ vày ngập lụt. Mong muốn cho con cháu đời sau desgin được cuộc sống đời thường ấm no. đề xuất vua lý Thái Tổ lựa chọn Đại La làm kinh đô.

B. ĐỊA LÍ

Câu 1. (1 điểm) khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Đặc điểm của nhiệt độ nhiệt đới gió mùa rét ở việt nam là

C. Nhiệt độ thấp, gió cùng mưa biến hóa theo mùa.

Câu 2. (1 điểm) Đất bố dan ngơi nghỉ Tây Nguyên tơi xốp, phì nhiêu, dễ ợt cho câu hỏi trồng cây công nghiệp nhiều năm như cao su, hồ nước tiêu, chè…

Câu 3. (1 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu 4. (1 điểm) vày Đà Lạt có khí hậu lạnh lẽo quanh năm nên thích hợp trồng rau, hoa, quả xứ lạnh.

Câu 5. - Đền Khánh Vân ra mắt vào 18/2 âm lịch.

- tưởng niệm vị tướng mạo quân Vi Hùng Thắng.

HS vấn đáp đúng mỗi phần được 0.5 điểm

 

  

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: Dưới thời “loạn 12 sứ quân”, Đinh bộ Lĩnh đã làm cho gì? Ông có công lao gì với đất nước?

Câu 2: Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long, vua tôi bên Trần đã dùng kế gì để đánh giặc?

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nêu đặc điểm chính của dãy Hoàng Liên Sơn.

Câu 2: bởi sao lúa gạo được trồng những ở đồng bởi Bắc Bộ?

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Sử - Địa lớp 4

A .PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. LỊCH SỬ(3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng ghi 0.5 điểm, riêng câu 5: 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

Ý đúng

C

0.5đ

B

0.5đ

B

0.5đ

C

0.5đ

Thứ tự đề nghị điền:

đặt chuông lớn; mang lại đánh; ước xin , vua.

(Đúng từng ý 0,25 đ)

II. ĐỊA LÍ: (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

Ý đúng

B

0.5đ

A

0.5đ

A

0.5đ

B

0.5đ

a - 4 ; b - 2

c - 3 ; d – 1

(Đúng mỗi ý 0,25 đ)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 1 điểm

I. LỊCH SỬ: (2 điểm)

Câu 1: bên dưới thời “ loàn 12 sứ quân”, Đinh bộ Lĩnh đã làm cho gì? Ông gồm công lao gì với đất nước?

Trả lời: dưới thời “ loạn 12 sứ quân”, Đinh bộ Lĩnh đã kiến tạo được lực lượng ngơi nghỉ vùng Hoa Lư, liên kết với một vài sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác.

Ông đã gồm công dẹp loàn được 12 sứ quân, thống duy nhất lại quốc gia (năm 968)

Câu 2: Khi giặc Mông- Nguyên vào Thăng Long, vua tôi đơn vị Trần đã sử dụng kế gì để tấn công giặc?

Trả lời: Vua tôi nhà Trần dùng kế “Vườn không, công ty trống”. Chủ động rút khỏi gớm thành Thăng Long, Quân Mông – Nguyên vào được Thăng Long, không kiếm thấy một láng người, một ít lương thực để ăn. Chúng điên loạn phá phách, tuy nhiên chỉ thêm căng thẳng và đói khát. Chính lúc kia quân ta tấn công quyết liệt vào Thăng Long để tiêu diệt chúng .

II. ĐỊA LÍ: (2 điểm)

Câu 1: Nêu đặc điểm chính của hàng Hoàng Liên Sơn.

Trả lời: Đặc điểm của dãy Hoàng Liên sơn là núi cao, kếch xù nhất việt nam với nhiều đỉnh nhọn sườn dốc, thung lũng khiêm tốn và sâu. Khí hậu ở đều nơi cao rét quanh năm.

Câu 2: Vì sao lúa gạo được trồng các ở đồng bằng Bắc Bộ?

Trả lời: Lúa gạo được trồng các ở đồng bằng bắc bộ vì: diện tích s đồng bởi rộng lớn, khu đất phù sa màu sắc mỡ, mối cung cấp nước dồi dào, người dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.

 

Đề số 2:

Đề thi học tập kì 1 môn lịch sử - Địa lý lớp 4 (Đề 3)

A. LỊCH SỬ

Câu 1 (1 điểm):Chiến chiến thắng Bạch đằng bởi vì Ngo Quyền lãnh đạo (năm 938) đã kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc. Theo em, hơn một nghìn năm kia tính từ thời điểm năm nào?

A. Năm 40

B. Năm 248

C. Năm 179 TCN

Câu 2 (2 điểm): lưu lại X vào ô trống trước ý đúng

Thực hiện công ty trương tấn công giặc của Lí hay Kiệt, quân với dân đơn vị Lý đã:

Khiêu khích, bẫy quân Tống thanh lịch xâm lược rồi mang quân ra đánh.

Ngồi yên ngóng giặc quý phái xâm lược rồi rước quân ra đánh.

Bất ngờ đánh vào nơi triệu tập quân lương trong phòng Tống ở Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu (Trung Quốc) rồi rút về.

Câu 3 (3 điểm): Hãy diền các từ ngữ: rút khỏi kinh thành, tấn công, điên cuồng, không tìm kiếm thấy, đói khát, căng thẳng vào những chỗ trốïng trong những câu sau mang lại thích hợp:

Cả bố lần, trước cuộc..............................của hàng chục ngàn quân giặc, vua tôi đơn vị Trần hồ hết chủ động.........................................Thăng Long. Quân Mông - Nguyên vào được kinh thành Thăng Long nhưng ...................................một nhẵn người, một chút ít lương ăn. Chúng..................... Phá phách, nhưng lại chỉ thêm......................... Và.............................

Câu 4 (2 điểm): Ngày nay, nhà vn còn kế thừa những nội dung cơ bản nào của bộ luật Hồng Đức?

Bảo vệ quyền lợi của vua, quan tiền lại, địa chủ.

Bảo vệ hòa bình quốc gia .

Giữ gìn truyền thống giỏi đẹp của dân tộc.

Bảo vệ một trong những quyền lợi của phụ nữ.

Câu 5 (2 điểm ): Trận bỏ ra Lăng có chân thành và ý nghĩa như thay nào trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược?

B. ĐỊA LÍ

Câu 1 (1 điểm): lựa chọn ý em cho là đúng nhất

Trung du Bắc Bộ là một trong những vùng:

A. Núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

B. Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

C. Đồi với những đỉnh tròn, sườn thoải.

D. Đồi với những đỉnh nhọn, sườn thoải.

Câu 2 (2 điểm): Đúng ghi Đ, không đúng ghi S

Đất đỏ bố dan tơi xốp, phì nhiêu thích hợp nhất cho việc:

Trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê, chè, cao su....)

Trồng cây công nghiệp hằng năm (mía, lạc, dung dịch lá...)

Trồng lúa, hoa màu

Trồng cây nạp năng lượng quả

Câu 3 (1,5 điểm): Điền vào vị trí chấm:

Đồng bằng bắc bộ có địa hình khá....................................... Với đang thường xuyên mở rộng ra........................... Đây là đồng bởi lớn sản phẩm công nghệ ............................ Của nước ta.

Câu 4 (2 điểm): Em hãy gạch chân dưới những chuyển động có ở tiệc tùng, lễ hội của người dân đồng bằng Bắc Bộ:

Đấu vật; đấu cờ người; đua voi; thi nấu cơm; ném còn; hát quan lại họ; đua thuyền; chọi gà; chọi trâu; chọi bò; đua ngựa.

Câu 5 (3,5 điểm): Nối mỗi từ sinh sống cột A thích hợp với cụm từ sống cột B nhằm nói về điểm lưu ý của hàng Hoàng Liên Sơn:

A

B

1. Độ cao

a. Nằm giữa sông Hồng cùng sông Đà

2. Chiều rộng

b. Rất dốc

3. Sườn núi

c. Giá buốt quanh năm ở phần đa nơi cao

4. Chiều dài

d. Ngay sát 30 km

5. Vị trí

e. Khoảng tầm 180 km

6. Thung lũng

g. Cao nhất nước ta

7. Khí hậu

h. Thường dong dỏng và sâu

Đề số 3:

I. LỊCH SỬ

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng.

Đinh cỗ Lĩnh tất cả công gì?

A. Lập nước Âu Lạc

B. Dời đế kinh ra Thăng Long

C. Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất khu đất nước

D. Lãnh đạo kháng chiến tấn công quân

Câu 2. Nối ý ở cột A với cột B

A

 

B

a. Khoảng 700 TCN

 

1. Công ty Lý tách đô ra Thăng Long

b. Năm 1010

 

2. Nước Văn Lang ra đời

c. Năm 938

 

3. Khởi nghĩa Bạch Đằng

Câu 3. Vị vua nào đặt tên nước ta là Đại Việt?

A. Lý Thái Tổ

B. Lý Huệ Tông

C. Lý Nhân Tông

D. Lý Thánh Tông

Câu 4. Chiến thắng của cuộc binh lửa chống quân Tống xâm lăng lần đầu tiên có ý nghĩa gì?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5. Tại sao vua Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. ĐỊA LÝ

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Đặc điểm của nhiệt độ nhiệt đới gió rét ở vn là:

A. ánh sáng cao, gió và mưa đổi khác theo mùa.

B. ánh nắng mặt trời cao, có rất nhiều gió cùng mưa.

C. Nhiệt độ thấp, gió cùng mưa đổi khác theo mùa.

D. ánh sáng thấp, gió cùng mưa không đổi khác theo mùa.

Câu 2. Chọn từ in nghiêng trong ngoặc solo để điền vào vị trí chấm đến thích hợp:

Đất ba zan sinh sống Tây Nguyên…….............….., phì nhiêu,….....................…..cho vấn đề trồng cây công nghiệp nhiều năm như…………………………………………………................................................................................................

(cao su, hồ nước tiêu, chè…, tơi xốp, thuận lợi)

Câu 3. Em hãy ghi chữ Đ vào trước ý vấn đáp đúng.

Làng Việt cổ nghỉ ngơi đồng bằng bắc bộ có những điểm lưu ý sau:

Thường gồm luỹ tre xanh bao bọc.

Một làng gồm một ngôi đình cúng thành hoàng.

Một số làng còn tồn tại đền, chùa, miếu…

Nhà ở của người dân là nhà sàn được làm bằng đồ vật liệu tự nhiên như tre, nứa, gỗ.

Câu 4. Bởi vì sao Đà Lạt được trồng những hoa, quả, rau củ xứ lạnh?

....................................................................................................................................................................................................

Câu 5. Em hãy nêu phương châm của biển lớn nước ta so với sản xuất cùng đời sống?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Sử - Địa lớp 4

A. LỊCH SỬ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào C

Câu 2. (1 điểm) học viên nối đúng từng ý được 0,25 điểm.

Câu 3.(1 điểm) Khoanh vào A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 4.

- Nền hòa bình được giữ vững. (0,5 điểm)

- Đem lại mang lại nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức khỏe dân tộc. (0,5 điểm)

Câu 5. (1 điểm)

Vua Lý Thái Tổ lựa chọn Đại La làm kinh đô:

Vì vua thấy đấy là vùng đất vị trí trung tâm đất nước, rất rộng lớn lại bằng phẳng, cư dân không khổ vì ngập lụt. Muốn cho nhỏ cháu đời sau kiến thiết được cuộc sống thường ngày ấm no. Cần vua lý Thái Tổ lựa chọn Đại La có tác dụng kinh đô.

B. ĐỊA LÍ

Câu 1. (1 điểm) khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Đặc điểm của nhiệt độ nhiệt đới gió mùa rét ở nước ta là

C. ánh sáng thấp, gió với mưa đổi khác theo mùa.

Câu 2. (1 điểm) Đất ba dan sinh sống Tây Nguyên tơi xốp, phì nhiêu, dễ ợt cho bài toán trồng cây công nghiệp lâu năm như cao su, hồ nước tiêu, chè…

Câu 3. (1 điểm) từng ý đúng được 0,25 điểm

Câu 4. (1 điểm) bởi Đà Lạt gồm khí hậu lạnh ngắt quanh năm nên thích hợp trồng rau, hoa, quả xứ lạnh.