Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối D Năm 2004

- Lượt xem: 46,548 - link tải: Tải về- Đề thi

- Chụ ý: Các file đề gồm format .PDF, nhằm hiểu được bạn cần phần mềm phát âm PDF. Nếu các bạn chưa tồn tại, bạn cũng có thể vào đó nhằm tải về


Phiên bản Text

Sở giáo dục cùng huấn luyện và đào tạo Đáp án - Thang điểm .....................

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối d năm 2004

đề thi tuyển sinch ĐH, cao đẳng năm 2004 ........................................... Đề chủ yếu thức Môn: Tân oán,Khối hận D(Đáp án - thang điểm tất cả 4 trang)
Câu ý Nội dung Điểm
I 2,0
1 Khảo ngay cạnh hàm số (1,0 điểm)
m =2⇒ y = x3 −6x2 +9x+1.a) Tập xác định: R .b) Sự biến chuyển thiên: y" = 3x2 −12x + 9 = 3(x2 − 4x + 3) ; y" = 0 ⇔ x =1, x = 3 .0,25
yCĐ = y(1) = 5 , yCT = y(3) =1.y"" = 6x −12 = 0 ⇔ x = 2 ⇒ y = 3. Đồ thị hàm số lồi trên khoảng (−∞; 2), lõm trên khoảng (2;+∞) cùng gồm điểm uốn nắn là U(2;3).0,25
0,25
c) Đồ thị:Đồ thị hàm số cắt trục Oy trên điểm (0; 1).0,25
2 Tìm m để điểm uốn nắn của đồ dùng thị hàm số ...(1,0 điểm)
y = x3 − 3mx2 + 9x + 1 (1); y" = 3x2 − 6mx + 9; y"" = 6x − 6m .y"= 0 ⇔ x = m ⇒ y = −2m3 + 9m + 1.0,25
y" đổi vết trường đoản cú âm sang trọng d−ơng Khi trải qua x = m, yêu cầu điểm uốn nắn của thứ thị hàm số (1) là I( m; −2m3 + 9m +1).0,25
I trực thuộc đ−ờng trực tiếp y = x + 1 ⇔ −2m3 + 9m + 1 = m + 10,25
⇔ 2m(4 − mét vuông ) = 0 ⇔ m = 0 hoặc m=±2.0,25
II 2,0
1 Giải ph−ơng trình (1,0 điểm)
( 2cosx −1) (2sinx + cosx) = sin2x − sinx ⇔ ( 2cosx −1) (sinx + cosx) = 0.0,25
• 2cosx − 1= 0 ⇔ cosx =Z.0,25
• sinx + cosx = 0 ⇔ tgx = Z.Vậy ph−ơng trình có nghiệm là: x k2 Z.3 40,25
0,25
2 Tìm m để hệ ph−ơng trình gồm nghiệm (1,0 điểm)
Đặt: u = x ,v = y,u ≥ 0,v ≥ 0. Hệ đã đến trsống thành: ⎧⎨u3+ v =3 1 (*)⎩u + v =1−3m0,25
⇔⎧⎨u + v =1 ⇔ u, v là hai nghiệm của ph−ơng trình: t2 − t + m = 0 (**).⎩ uv = m0,25
Hệ sẽ cho có nghiệm (x; y) ⇔ Hệ (*) bao gồm nghiệm u ≥ 0, v ≥ 0 ⇔ Ph−ơng trình (**) tất cả nhị nghiệm t ko âm.0,25
⎧∆=1−4m ≥ 0⇔⎪⎨S =1≥ 0 ⇔ 0 ≤ m ≤ 1.⎪⎩ Phường = m ≥ 0 40,25
III 3,0
1 Tính toạ độ trung tâm G của tam giác ABC cùng kiếm tìm m... (1,0 điểm)
Trọng chổ chính giữa G của tam giác ABC tất cả tọa độ: xG = xA + xB + xC =1; yG = yA + yB + yC = m . Vậy G(1; m ).3 3 3 30,25
JJJGJJJGTam giác ABC vuông góc trên G ⇔ GA.GB = 0.

Xem thêm: 6 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Nghị Quyết Đại Hội 12 Của Đảng, 6 Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Nhiệm Kỳ Đại Hội Xii

0,25
JJJG m JJJGmGA(−2; − ), GB(3; − ) .3 30,25
JJJGJJJG m2GA.GB = 0 ⇔−6+ = 0 ⇔ m =±3 6 . 90,25
2 Tính khoảng cách giữa B1C cùng AC1,... (1,0 điểm)
a) Từ trả thiết suy ra: JJJJGC1(0; 1; b), B1C = (a; 1; −b)JJJJG JJJJGAC1 = (−a; 1; b), AB1 = (−2a;0; b)0,25
⎡d(B1C, AC 1)= ⎣B1C,JJJJGACJJJJ1⎤⎦GAB1 = 2ab 2 .⎡B1C, AC1⎤⎦ a + b⎣0 , 25
b) vận dụng bất đẳng thức Côsi, tab abd(B1C;AC1) = ≤ a2 + b2 2aba có:.0 , 25
Dấu "=" xảy ra khi và chỉ còn Lúc a =Vậy khoảng cách thân B1C và ACb = 2. lớn nhất bằng 2 khi a = b = 2.10 , 25
3 Viết ph−ơng trình khía cạnh cầu (1,0 điểm)
I(x; y; z) là trọng điểm khía cạnh cầu buộc phải tìmTa có: IA2 = (x −2)2 + y2 + ( zIC2 = (x − 1)2 + (y − 1) 2⇔ I ∈ (P) cùng IA = IB = IC .− 1)2 ; IB2 = (x − 1)2 + y2 + z2 ; + ( z − 1)2 . 0 , 25
Suy ra hệ ph−ơng trình:⎧x+y+ z⎪ 2 = I⎨IA⎪2 = I⎩IB−2=0 ⎧x+y+z =2B2 ⇔⎪⎨x+z =2C2 ⎪⎩ y+z =1
⇔x=z=1; y= 0.0 , 25
R = IA =1⇒Ph−ơng trình mặtcầu là ( x −1)2 + y2 + ( z −1)2 =1.0 , 25
IV 2 , 0
1 Tính tích phân (1,0 điểm)
3 2 ⎧u = ln(I = ∫2 ln(x − x)dx . Đặt ⎨dv = d x ⎩x2 − x) ⎧⎪du = 22x −1 dx⇒⎨ x − x .⎪⎩v = x0 , 25
I = xln(x2 − x)32 −∫32 2xx−−11dx = 3ln6−2ln2−∫32⎛⎜⎝2+ x1−1 ⎞⎟⎠dx0 , 25
= 3ln6−2ln 2−(2x +ln x −1)3 .2
I = 3ln6 − 2ln2 − 2 − ln2 = 3ln3 − 2.0 , 25
2 Tìm số hạng không cất x... (1, 0 điểm)
⎛3 41 ⎞7 7 (3 )7−k ⎛41 ⎞kTa có: ⎜x+ ⎟=∑C x ⎜ ⎟⎝ x ⎠ k=0 ⎝ x ⎠0 , 25
7 7−k −k 7 28−7 k=∑C7 kx 3 x 4 =∑C7kx 12 .k=0 k=00 , 25
Số hạng ko cất x là số hạng t−ơng ứng cùng với k (k∈Z, 0 ≤ k ≤ 7) thoả mãn:28−7 k =0⇔ k =4.120 , 25
Số hạng ko cất x đề nghị search là C35.0 , 25
JJJJG JJJJG JJJJG
V Chứng minc ph−ơng trình bao gồm nghiệm duy nhất 1,0
x5 − x2 − 2x − 1 = 0 (1) .
(1) ⇔ x5 = ( x + 1)2 ≥ 0 ⇒ x ≥ 0 ⇒ (x + 1) 2 ≥ 1 ⇒ x5 ≥ 1 ⇒ x ≥ 1.0,25
Với x ≥ 1: Xét hàm số f(x) = x5 − x2 −2x −1. Khi đó f(x) là hàm số thường xuyên với tất cả x ≥ 1.Ta có:
f(1) = − 3 0. Suy ra f(x) = 0 gồm nghiệm thuộc ( 1; 2). (2)0,25
f "( x) = 5x4 −2x −2 = (2x4 −2x)+(2x4 −2)+ x4 .
= 2x(x3 −1)+ 2(x4 −1)+ x4 > 0, ∀x ≥1.0,25
Suy ra f(x) đồng biến đổi trên < 1; +∞) (3).
Từ (1), (2), (3) suy ra ph−ơng trình sẽ cho tất cả đúng một nghiệm.0,25

Đáp án đề thi ĐH môn Toán khối hận D năm 2004


Bài new nhất


Bài phổ biến


Seoqueries terms

http://umakarahonpo.com com/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-d-nam-2004/

dap an mon toan khoi D 2004 dap an de thi mon toan khoi d nam 2004 Dap an toan khoi D 2004 dap an de toan khoi D 2004 Dap an toan khoi d phái nam 2004 de toan khoi d 2004 dap an de thi dẻo hoc khoi D 2004 dap an de thi dai hoc tháng toan khoi D nam giới 2004 de thi dẻo hoc khoi d nam giới 2004 de toan khoi d phái mạnh 2004 de thi dẻo hoc tháng toan khoi d 2004 de thi dai hoc tháng toan khoi d phái mạnh 2004 de thi toan khoi d nam giới 2004 toán thù D 2004 toan khoi d 2004 dap an de thi dẻo hoc khoi d nam 2004 dap an de thi toan khoi d nam 2004 dap an mon toan khoi D Nam 2004 dap an toan d 2004