Đề Thi Đại Học Môn Toán Khối B Năm 2005

- Lượt xem: 7,074 - liên kết tải: Tải về- Đáp án

- Chụ ý: Các tệp tin đề bao gồm định dạng .PDF, để phát âm được bạn phải ứng dụng phát âm PDF. Nếu bạn chưa có, chúng ta có thể vào đó để tải về


Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối b năm 2005

Phiên bạn dạng Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------------------------ĐỀ CHÍNH THỨCCâu I (2 điểm) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005Thời gian làm cho bài: 180 phút ít, ko nhắc thời gian vạc đề Môn: TOÁN, khối B -------------------------------------------------- hotline m (C ) là đồ thị của hàm số ( ) 2 x m 1x m 11) Khảo cạnh bên sự trở thành thiên cùng vẽ đồ vật thị của hàm số (*) khi m 1. = 2) Chứng minc rằng cùng với mngẫu nhiên, thứ thị m (C ) luôn luôn luôn luôn có điểm cực đại, điểm rất tè cùng khoảng cách thân hai đặc điểm này bằng đôi mươi. + + ++ = +y x 1 (*) (m là tsay mê số). Câu II (2 điểm) 1) Giải hệ pmùi hương trình ( ) 2 32) Giải phương thơm trình 1 sin x cos x sin 2x cos 2x 0. ++ + + = ⎧ −+ − = ⎪x1 2y 1⎨⎪ − = ⎩3log 9x log y 3.9 3 Câu III (3 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy đến hai điểm A(2;0) với B(6;4). Viết phương trình mặt đường tròn (C) xúc tiếp cùng với trục hoành tại điểm A và khoảng cách trường đoản cú trung khu của (C) tới điểm B bằng 5. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz đến hình lăng trụ đứng ABC.A B C v 111 ới A(0; 3;0), B(4;0;0), C(0;3;0), B (4;0;4). − 1 a) Tìm tọa độ các đỉnh A , C . Vi 1 1 ết phương trình mặt cầu có trọng tâm là Acùng xúc tiếp cùng với mặt phẳng 1 1 (BCC B ). b) Điện thoại tư vấn M là trung điểm của A B . Vi 1 1 ết phương thơm trình khía cạnh phẳng (P) trải qua nhị điểm A, M với tuy vậy tuy nhiên với BC . M1 ặt phẳng (P) cắt mặt đường thẳng AC t 1 1 ại điểm N. Tính độ dài đoạn MN. Câu IV (2 điểm) 1) Tính tích phân 2) Một team tkhô hanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam giới và 3 chị em. Hỏi tất cả từng nào phương pháp cắt cử nhóm tkhô nóng niên tự nguyện kia về trợ giúp 3 tỉnh giấc miền núi, sao cho mỗi tỉnh gồm 4 nam giới cùng 1 nữ? sin2x cosx I dx= + ∫ . π21 cosx0 Câu V (1 điểm) Chứng minh rằng với đa số x , ∈ ta có: khi làm sao đẳng thức xảy ra? ⎛⎞ ⎛⎞ ⎛ ⎞ ⎜⎟ ⎜⎟ ⎜ ⎟ + + ≥++ ⎝⎠ ⎝⎠ ⎝ ⎠ . xx x 12 15 trăng tròn xxx 345543 --------------------------------Hết-------------------------------- Cán bộ coi thi không phân tích và lý giải gì thêm. Họ cùng thương hiệu thí sinh .................................................. Số báo danh …...............................

Đề thi tuyển chọn sinch đại học môn Toán thù kăn năn B năm 2005


Xem thêm: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Mới Nhất, Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Chuẩn & Đầy Đủ Mới Nhất

Bài mới nhất


Bài phổ biến


Seoqueries terms

B-2005 dethidai hockhoi b nam 2005 tân oán khoi B 2005 ttoán thù b 2005 de thi dẻo hoc mon toan khoi b2005 giai de toan thi dẻo hoc khoi B phái mạnh 2005 de toan khoi b2005

http://umakarahonpo.com com/de-thi-tuyen-sinh-dai-hoc-mon-toan-khoi-b-nam-2005/

de thi toan b-2005 de toan dh khoi b 2005 -dap an de thi toan khoi b 2006 de th toan dai hoc khoi b phái nam 2005 khoi b tháng toan nam 2005 de thi dai hoc khoi b mon toan phái nam 2005 viet pt dtron tiep xuc voitruc hoanh va vùng cach tu tam den b bang5 de thi dai hoc tháng toan khoi B phái mạnh 2005 de dai hoc mon toan khoi b 2005 toán b 2005 b 2005 de tuyen sinch dai hoc khoi b 2005