Đề Thi Đại Học Môn Lý Khối A Năm 2014

Đề thi đại học Môn Lý kăn năn A, Amột năm năm trước. ĐỀ THI với ĐÁP ÁN được trình diễn khá đầy đủ, cụ thể với cụ thể. Quý Khách có thể xem gợi nhắc đáp án đề thi Môn Lý năm trước cũng như tra đáp án đề thi ĐH môn Môn Lý Khối A năm 2014 xác định từ bộ GD&ĐT. 

Đề thi ĐH môn Vật Lý Kân hận A, Amột năm 2014 – Mã đề 825

*

*

*

*

*

Đáp án đề thi ĐH môn Vật Lý kăn năn A, Amột năm 2014 :

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 825: 1d ,2a ,3b ,4a ,5b ,6d ,7a ,8d ,9b ,10a ,11c ,12d ,13b ,14b ,15a ,16a ,17b ,18c ,19c ,20c ,21c ,22d ,23d ,24c ,25a ,26c ,27b ,28c ,29d ,30a ,31d, 32b ,33a ,34c ,35a ,36d ,37b ,38a ,39c ,40b ,41d ,42d ,43b ,44d ,45d ,46b ,47a ,48b ,49c ,50cĐáp án Đại Học năm trước môn Lý kân hận A, A1 mã đề 493: 1d ,2b ,3b ,4a ,5a ,6d ,7d ,8b ,9c ,10c ,11a ,12b ,13c ,14d ,15c ,16a ,17b ,18d ,19a ,20c ,21b ,22d ,23b ,24a ,25b ,26d ,27b ,28c ,29c ,30c ,31d, 32b ,33c ,34a ,35a ,36a ,37d ,38b ,39a ,40d ,41c ,42a ,43a ,44c ,45a ,46c ,47d ,48c ,49d ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 746: 1d ,2b ,3d ,4b ,5d ,6a ,7c ,8c ,9a ,10c ,11c ,12b ,13a ,14c ,15a ,16b ,17b ,18a ,19c ,20d ,21d ,22b ,23c ,24c ,25a ,26b ,27d ,28a ,29d ,30b ,31a, 32c ,33b ,34c ,35A ,36d ,37a ,38b ,39c ,40d ,41b ,42d ,43c ,44b ,45b ,46d ,47a ,48d ,49d ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý khối A, A1 mã đề 319: 1c ,2b ,3b ,4d ,5c ,6d ,7d ,8a ,9a ,10a ,11a ,12b ,13d ,14b ,15b ,16d ,17c ,18b ,19d ,20c ,21d ,22a ,23b ,24a ,25a ,26a ,27c ,28c ,29b ,30b ,31c, 32c ,33c ,34d ,35b ,36a ,37b ,38b ,39d ,40d ,41b ,42d ,43d ,44a ,45c ,46b ,47a ,48a ,49c ,50d

Đáp án Đại Học năm trước môn Lý kăn năn A, A1 mã đề 692: 1a ,2b ,3a ,4a ,5c ,6a ,7d ,8d ,9d ,10d ,11b ,12d ,13b ,14a ,15a ,16d ,17b ,18a ,19b ,20c ,21a ,22c ,23c ,24c ,25b ,26d ,27a ,28c ,29a ,30a ,31a, 32b ,33d ,34c ,35d ,36b ,37a ,38d ,39c ,40b ,41c ,42d ,43b ,44c ,45c ,46a ,47b ,48b ,49b ,50d

Đáp án Đại Học 2014 môn Lý kân hận A, A1 mã đề 259: 1c ,2a ,3d ,4b ,5c ,6d ,7c ,8b ,9b ,10b ,11a ,12d ,13d ,14d ,15b ,16a ,17d ,18b ,19c ,20a ,21a ,22a ,23b ,24b ,25c ,26c ,27b ,28b ,29d ,30c ,31c, 32d ,33d ,34a ,35b ,36c ,37a ,38d ,38b ,40d ,41c ,42d ,43a ,44d ,45a ,46c ,47c ,48b ,49b ,50c