Đề Kiểm Tra Vật Lý 11 Chương 4 Và 5

Đáp án và lời giải cụ thể Đề thi khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đề số 1 – trang bị lý 11

Đề bài

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, từng câu 0,3 điểm)

Câu 1: thúc đẩy nào dưới đây không buộc phải là địa chỉ từ?

A. Thân hai phái nam châm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra vật lý 11 chương 4 và 5

B. Thân hai điện tích đứng yên ổn so với một đồ vật mốc.

C. Giữa hai năng lượng điện tích chuyển động có hướng.

D. Giữa nam châm và mẫu điện.

Câu 2: phân phát biểu làm sao sau đây là sai khi nói về từ phổ?

A. Tự phổ của các nam châm hút có hình dạng không giống nhau thì khác nhau.

B. Từ phổ của hai nam châm có mẫu thiết kế giống nhau thì giống như nhau.

C. Từ bỏ phổ cho ta biết sự tồn tại của các đường mức độ từ.

D. Trường đoản cú phổ chính là hình ảnh của những đường mức độ từ.

Câu 3: dựa vào hiện tượng nào tín đồ ta xác minh phương của chạm màn hình từ?

A. Sự định hướng của nam châm hút từ thử trong từ trường.

B. Sự kim chỉ nan của điện tích thử trong từ trường.

C. Sự kim chỉ nan của lực từ lên nam châm hút thử để trong trường đoản cú trường.

D. Sự lý thuyết của dòng điện demo trong tự trường.

Câu 4: đặc điểm nào của đường sức từ tương xứng với nguyên lí chồng chất trường đoản cú trường?

A. Đường mức độ từ là hầu hết đường cong kín.

B. Đường sức từ xuất phát từ cực Bắc của phái nam châm.

C. Các đường sức từ không giảm nhau.

D. Đường sức từ lấn sân vào ở cực Nam của nam châm.

Câu 5: Đơn vị nào dưới đây cũng được coi là đơn vị của chạm màn hình từ B?

A. (dfracNA.m.) B.(dfracN.mA.)

C. (dfracNA.m^2.) D. (dfrackgA.m.)

Câu 6: một đoạn dây dẫn thẳng nhiều năm 1 m mang loại điện 10 A, đặt trong một sóng ngắn có chạm màn hình từ bằng 0,1 T thì chịu đựng một lực 1 N. Góc lệch giữa đường sức trường đoản cú và cái điện trong dây dẫn là:

A. 00. B. 300.

C. 600. D. 900.

Câu 7: cảm ứng từ tại điểm M nằm trên phố sức tự của cái điện thẳng, nửa đường kính R có mức giá trị B. Trên điểm M’ trên phố sức tự có bán kính R’ = 3R thì chạm màn hình từ có giá trị là:

A. B’ = 3B. B. B’ = (dfrac13B.)

C. B’ = 9B. D. B’ = (dfrac19B.)

Câu 8: Đặc điểm nào tiếp sau đây không yêu cầu là đặc điểm của sóng ngắn của cái điện tròn?

A. Đường sức từ trải qua tâm của size dây là mặt đường thẳng.

B. Ở cạnh bên dây dẫn các đường sức từ có làm ra tròn.

C. Hầu như các đường sức từ là những đường cong.

D. Những đường sức từ cách đều nhau.

Câu 9: nếu tăng chiều dài và số vòng của ống dây lên thuộc hai lần thì độ lớn chạm màn hình từ trong tim ống dây sẽ

A. Tăng lên bốn lần.

B. Giảm xuống bốn lần.

C. Không cố đổi.

D. Giảm xuống hai lần.

Câu 10: Trong phương pháp tính lực Lo-ren-xơ: (f, = ,left| q ight|vBsin ,alpha ,,alpha ) là

A. Góc hợp do phương của vectơ lực và phương của vectơ chạm màn hình từ.

B. Góc hợp bởi vì chiều của vectơ lực cùng chiều của vectơ cảm ứng từ.

C. Góc hợp bởi phương của vectơ tốc độ và phương của vectơ cảm ứng từ.

D. Góc hợp vày chiều của vectơ gia tốc và chiều của vectơ chạm màn hình từ.

Câu 11: nhì dây dẫn thẳng, dài tất cả hai mẫu điện thuộc chiều chạy qua. Chọn phát biểu đúng.

A. Nhị dây hút nhau.

B. Nhị dây đẩy nhau.

C. Đầu tiên nhì dây hút nhau, sau đó đẩy nhau.

D. Nhì dây ko hút, cũng không đẩy nhau.

Câu 12: Trong hình vẽ II.5, hình như thế nào chỉ đúng vị trí hướng của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện dương hoạt động trong từ trường đều?

 

*

Câu 13: Một hạt sở hữu điện tích 3,2.10-19 C bay vào vào từ trường hồ hết có cảm ứng từ B = 0,5T, theo hướng hợp với hướng của từ trường sóng ngắn một góc 300. Lực Lo-ren-xơ công dụng lên hạt bao gồm độ phệ 8.10-14 N. Vận tốc của hạt khi bước đầu chuyển rượu cồn trong sóng ngắn là:

A. V = 107 m/s. B. V = 5.106 m/s.

C. V = 0,5.106 m/s. D. V = 106 m/s.

Câu 14: Một prôtôn vận động theo tiến trình tròn nửa đường kính 5 cm trong một từ trường đều có B = 0,2 T. Biết mp = 1,672.10-27 kg; diện tích s prôtôn q = 1,6.10-19 C. Vận tốc vận động của prôtôn là:

A. V = 4,875.105 m/s.

Xem thêm: Lời Bài Hát Đam Mê Ơi Xin Tha Thứ Cho Người ! 20 Bài Nhạc Vàng Xưa Hay Tê Tái

B. V = 9,57.103 m/s.

C. V = 9,57.105 m/s.

D. V = 1,04.10-6 m/s.

Câu 15: Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật tất cả dòng điện chạy qua trong sóng ngắn đều sao cho mặt phẳng form dây vuông góc với những đường mức độ từ (Hình II.6). Lực từ tính năng lên khung dây có chức năng gì? Chọn kết quả đúng.

 

*

A. Lực từ có tác dụng dãn size dây.

B. Lực từ làm cho khung dây quay.

C. Lực từ làm khung dây bị nén lại.

D. Lực từ không chức năng lên size dây.

Câu 16: chọn câu sai.

Động cơ năng lượng điện một chiều

A. Là một trong những ứng dụng quan trọng đặc biệt của lực từ công dụng lên form dây bao gồm dòng điện.

B. Bao gồm khung dây , nam châm và cỗ góp.

C. áp dụng dòng điện tất cả chiều cùng cường độ ko đổi.

D. được sử dụng thoáng rộng trong sinh hoạt hàng ngày.

Câu 17: Cuộn dây dẫn tròn nửa đường kính 5 cm có 100 vòng dây quấn liền kề nhau, mỗi vòng dây bao gồm dòng năng lượng điện I = 0,4 A chạy qua. Chạm màn hình từ ở chổ chính giữa vòng dây gồm độ lớn là:

A. B = 5.10-4 T. B. B = 2,5.10-4 T.

C. B = 5.10-6 T. D. B = 25.10-4 T.

Câu 18: Một dây dẫn thẳng, nằm ngang chiếu thẳng qua một tờ bìa đặt thẳng đứng. Cho chiếc điện vào dây dẫn rồi rắc mạt fe lên tờ bìa. Hình ảnh từ phổ thu được là:

 

*

Câu 19: vật tư nào tiếp sau đây không thể có tác dụng nam châm?

A. CuO. B. Fe2O3.

C. NiO. D. MnO.

Câu 20: một quãng dây năng lượng điện nằm tuy vậy song với các đường sức từ, thuộc chiều với mặt đường sức từ. Lực từ (overrightarrow F ) tính năng lên đoạn dây điện có giá trị là;

A. F = 0.

B. F có giá trị cực đại.

C. F còn tùy ở trong vào chiều nhiều năm đoạn dây điện.

D. F còn tùy nằm trong vào cường độ mẫu điện trong dây dẫn.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 21 (2 điểm): Hai chiếc điện đuổi theo cùng một chiều trong nhị dây dẫn thẳng lâu năm vô hạn, song song, giải pháp nhau 50cm vào chân không, lần lượt bao gồm cường độ I1 = 3A với I2 = 2A. Xác định chạm màn hình từ tại điểm A bí quyết dòng năng lượng điện I1 một khoảng cách 30cm, biện pháp dòng điện I2 một khoảng chừng 20cm.

Câu 22 (2 điểm): Một hạt có điện có điện tích q = +1,6.10-19 C; cân nặng m = 6,65.10-27 kg cất cánh vào vùng MNPQ tất cả từ trường đều, chạm màn hình từ như hình II.8. Vận tốc ban đầu của hạt là v = 6.105 m/s; B = 0,5 T; MQ = QI = IP = 5 cm.

a) Tính bán kính quỹ đạo của hạt.

b) cho thấy thêm hạt bay ra khỏi vùng MNPQ tại điểm nào? Tính thời gian hạt vận động trong tự trường.

Lời giải đưa ra tiết

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

B

D

A

C

A

6

7

8

9

10

D

B

D

C

D

11

12

13

14

15

A

B

D

C

C

16

17

18

19

20

D

A

C

A

A

Câu 1: B.

Câu 2: D.

Câu 3: A.

Câu 4: C.

Câu 5: A. (f, = ,BIlsin alpha Rightarrow ) Về đơn vị chức năng (N, = ,T.A.m Rightarrow ,T = dfracNA.m)

Câu 6: D. Theo phương pháp (F, = ,BIlsin alpha )

(Rightarrow ,sin alpha , = ,dfracFBIl = dfrac10,1.10.1 = 1 )

(Rightarrow alpha = 90^0.)

Câu 7: B. Theo cách làm (B, = ,2.10^ – 7dfracIR, )

(Rightarrow ,B’ = 2.10^ – 7dfracIR’ = 2.10^ – 7dfracI3R = dfracB3)

Câu 8: D.

Câu 9: C. Theo công thức (B, = ,4pi .10^ – 7dfracNIl)

Nếu (N’ = 2N) cùng (l’ = 2l, Rightarrow B’, = ,4pi .10^ – 7dfrac2NI2l = B.)

Câu 10: D.

Câu 11: A.

Câu 12: B. Áp dụng quy tắc bàn tay trái.

Câu 13: D. Áp dụng phương pháp (f, = ,left| q ight|vBsin alpha )

( Rightarrow v, = ,dfracf q ight)(, = dfrac8.10^ – 143,2.10^ – 19.0,5.0,5 = 10^6,m/s.)

Câu 14: C. Vì lực Lo-ren-xơ (overrightarrow f ot overrightarrow v ) yêu cầu điện tích vận động tròn đều, lực Lo-ren-xơ đóng vai trò lực phía tâm.

(f, = ,F_ht, Rightarrow ,left| q ight|vBsin alpha = dfracmv^2R)

(Rightarrow left| q ight|Bsin alpha = dfracmvR;)

Đổi R = 5 cm= 0,05 m.

( Rightarrow v, = ,dfracBRsin alpha m)(, = dfrac1,6.10^ – 19.0,2.0,05.11,672.10^ – 27)(, = 9,57.10^5,m/s.)