Đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý 10 chương 1

Trắc nghiệm Vật lý 10 cmùi hương 1

umakarahonpo.com xin trình làng cho tới độc giả tài liệu: Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1: Chuyển rượu cồn trực tiếp những, với cỗ thắc mắc trắc nghiệm đương nhiên câu trả lời để giúp chúng ta học sinh học tập thuận lợi hơn. Mời các bạn học viên và thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý 10 chương 1


Để luôn thể thương lượng, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về đào tạo và huấn luyện với học tập những môn học tập lớp 10, umakarahonpo.com mời các thầy cô giáo, các bậc prúc huynh với chúng ta học sinh truy vấn đội riêng rẽ dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10. Rất hy vọng nhận được sự cỗ vũ của những thầy cô cùng chúng ta.


Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1: Chuyển hễ thẳng đều

Câu 1: Một chiếc xe pháo chuyển động bên trên một đoạn đường thẳng AB với tốc độ trung bình là v. Câu nào tiếp sau đây là đúng?

A. Xe chắc rằng chuyển động thẳng đều với tốc độ là v.

B. Quãng đường xe cộ chạy được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

C. Tốc độ trung bình trên các quãng đường khác nhau bên trên đường thẳng AB có thể là sự so sánh.

D. Thời gian chạy tỉ lệ với tốc độ v.

Câu 2: Một vật chuyển động dọc theo chiều (+) trục Ox với vận tốc ko đổi, thì?

A. Tọa độ của vật luôn có giá trị (+).

B. Vận tốc của vật luôn luôn có giá tri (+).

C. Tọa độ và vận tốc của vật luôn luôn có quý giá (+).

D. Tọa độ luôn trùng với quãng đường.

Câu 3: Từ A một chiếc xe pháo chuyển động thẳng bên trên một quãng đường dài 10 km, rồi sau đó lập tức tảo về về A. Thời gian của hành trình là đôi mươi phút. Tốc độ trung bình của xe pháo vào thời gian này là?


A. 20 km/h. B. 30 km/h.
C. 60 km/h. D. 40 km/h.

Câu 4: Một chiếc xe pháo chạy trên đoạn đường 40 km với tốc độ trung bình là 80 km/h, bên trên đoạn đường 40 km tiếp theo với tốc độ trung bình là 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe cộ bên trên đoạn đường 80 km này là?

A. 53 km/h. B. 65 km/h.
C. 60 km/h. D. 50 km/h.

Câu 5: Một chiếc xe từ A đến B mất một gần đúng thời gian t với tốc độ trung bình là 48 km/h. Trong 1/4 khoảng thời gian đầu nó chạy với tốc độ trung bình là v1 = 30 km/h. Trong giao động thời gian còn lại nó chạy với tốc độ trung bình bằng?

A. 56 km/h. B. 50 km/h.
C. 52 km/h. D. 54 km/h.

Câu 6: Hình 2.1 cho biết đồ thị tọa độ của một chiếc xe chuyền động bên trên đường thẳng. Vận tốc của xe cộ là?


A. 10 km/h

B. 12,5 km/h.
C. 7,5 km/h. D. 20 km/h.

Câu 7: Hình 2.2 đến biết đồ thị tọa độ của một xe cộ chuyển động thẳng. Vận tốc của nó là 5 m/s. Tọa độ của xe pháo lúc t = 0?

A. 0 m. B. 10 m.
C. 15 m. D. 20 m.

Câu 8: Trong cáC đồ thị x - t dưới phía trên (Hình 2.3), đồ thị nào không biểu diễn chuyển động thẳng đều.

Câu 9: Một ô tô chuyển động đều bên trên một đoạn đường thẳng với vận tốc 60 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường tuy vậy xe cộ bắt đầu từ một địa điểm trển đoạn đường cách bến xe cộ 4 km. Chon bến xe cộ là vật mốc, chọn thời điển xe cộ khởi đầu làm gốc thời gian và chọn chiều dương là chiều chuyển động. Phương trình chuyển động của ô tô trên đoạn đường này là:

A. x = 60t (km; h). B. x = 4 – 60t (km; h).
C. x = 4 + 60t (km; h). D. x = -4 + 60t (km; h).

Câu 10: Trên trục x’Ox có hai xe hơi chuyển động với phương trình tọa độ lần lượt là x1(t) = -đôi mươi +100 và x2(t) = 10t – 50 (t tính bằng đơn vị giây (t > 0), còn x tính bằng solo vị mét). Khoảng cách giữa hai xe hơi lúc t = 2 giây là?

A. 90 m. B. 0 m. C. 60 m. D. 30 m.

Câu 11: Cho đồ thị tọa độ - thời gian cuả một ô tô chạy từ địa điểm A đến địa điểm B bên trên một đường thẳng (Hình 2.4). Dựa vào đồ thị, viết được pmùi hương trình chuyển động của ô tô là?

 

A. x = 30t (km ; h). B. x = 30 + 5t (km ; h).
C. x = 30 + 25t (km ; h). D. x = 30 + 39t (km ; h).

Câu 12: Cho đồ thị tọa độ - thời gian của một vật như hình 2.5. Vật chuyển động thẳng đều trong giao động thời gian?

A. Từ 0 đến t2.

B. Từ t1 đền t2.

C. Từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3.

D. Từ 0 đến t3.

Câu 13: Hình 2.6 cho biết đồ thị tọa độ - thời gian của một xe hơi chuyển động thẳng, tốc độ của nó là 2 m/s. Tọa độ của ô tô lúc t = 4s là?


A. 28 m.

B. trăng tròn m.

C. 15 m.

D. 12 m.

Câu 14: Hình 2.7 cho biết đồ thị tọa độ - thời gian của một ô tô chuyển động thẳng. Quãng đường xe hơi đi được kể từ lúc khổng lồ = 0 đến lúc t = 10s là?

A. 40 m. B. 30 m. C. đôi mươi m. D. 10 m.

Câu 15: Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ - thời gian như hình 2.8. Phương trình chuyển động của vật có dạng sau đây?

A. x = 5 +5t.

Xem thêm: Cách Gửi Quà Tặng Âm Nhạc Trên Vov Giao Thông, Quà Tặng Âm Nhạc Ngày 6/2/2012 (Phần 1)

B. x = 4t.
C. x = 5 – 5t. D. x = 5 + 4t.

Câu 16: Một xe hơi chạy trên đường thẳng. Ở 1/3 đoạn đầu của đường đi, xe hơi chạy với tốc độ 40 km/h, ở 2/3 đoạn sau của đường đi, xe hơi chạy với tốc độ 60 km/h. Tốc độ trung bình của ô tô bên trên cả đoạn đường là?

A. 120/7 km/h. B. 360/7 km/h.
C. 55 km/h. D. 50 km/h.

Câu 17: Một máy bay giấu cánh từ Hà Nội đi Bắc Kinh vào hồi 9 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội và đến Bắc Kinh vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ địa phương. Biết rằng giờ Bắc Kinc nkhô cứng rộng giờ Hà Nội 1 giờ. Biết tốc độ trung bình của máy bay là 1000 km/h. Coi máy cất cánh cất cánh theo đường thẳng. Khoảng cách từ Hà Nội đến Bắc Kinch là?

A. 4000 km.

B. 6000 km.

C. 3000 km.

D. 5000 km

Câu 18: Một người đi xe cộ đạp từ nhà tới trường theo một đường thẳng, với tốc độ 15 km/h. Khoảng cách từ nhà đến trường là 5 km. Chọn hệ trục tọa độ Ox trùng với đường thẳng chuyển động, nơi bắt đầu O tại trường, chiều dương ngược với chiều chuyển động, cội thời gian là lúc bắt đầu. Phương thơm trình chuyển động của người đó có dạng?

A. x = 5 + 15t (km).

B. x = 5 – 15t (km).

C. x = - 5 + 15t (km).

D. x = - 5 – 15t (km).

Dùng dữ liệu sau để trả lời các Câu 19, đôi mươi.

Ba xe cộ chuyển động bên trên cùng một đường thẳng. Đường biểu diễn tọa độ theo thời gian của ba xe cộ I, II, III đến trên hình 2.9.


Câu 19: Tìm câu không đúng.

A. Ba xe pháo chạy thẳng đều và chạy nhanh khô như nhau.

B. Xe III chạy nhanh khô nhất, rồi đến xe pháo II và xe pháo I.

C. Xe III và xe pháo II cùng khởi hành một lúc, còn xe pháo I khởi hành sau một thời gian.

D. Xe III ko xuất phát cùng một địa điểm với xe II và xe pháo I.

Câu 20: Phương trình chuyển động của các xe cộ là?

A. Xe I : x1 = vt ; xe cộ II : x2 = vt ; xe pháo III : x3 = xo + vt.

B. Xe I : x1 = v(t + to) ; xe II : x2 = vt ; xe pháo III : x3 = xo + vt.

C. Xe I : x1 = v(t – to) ; xe II : x2 = vt ; xe cộ III : x3 = xo + vt.

D. Xe I : x1 = v(t – to) ; xe II : x2 = vt – vo ; xe cộ III : x3 = vt.

Câu 21: Đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian vào chuyển động thẳng đều trong hệ tọa độ vuông góc Otv (trục Ot biểu diễn thời gian, trục Ov biểu diễn vận tốc của vật) có dạng nlỗi thế nào?

A. Hướng lên trên nếu v > 0.

B. Hướng xuống dưới nếu v A = 150 + 80t ; xB = -40t.

B. xA = 80t ;

*
= 150 + 40t.

C. xA = 150 - 80t ; xB = 40t.

D. xA = -80t ; xB = 40t.

Câu 23: Hai xe pháo gặp nhau lúc mấy giờ? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

A. 9 giờ 45 phút ; 50 km.

B. 9 giờ 45 phút ; 100 km.

C. 10 giờ 00 ; 90 km.

D. 10 giờ 00 ; 128 km.

Câu 24: Từ hai địa điểm A và B cách nhau 180 km có nhì xe khởi hành cùng một lúc, chạy ngược chiều nhau. Xe từ A có vận tốc v1 = 36 km/h, xe pháo từ B có vận tôc v2 = 54 km/h. Chọn địa điểm A làm cội tọa độ, chọn gốc thời gian lúc nhị xe cộ khởi hành, chiều từ A đến B là chiều dương. Thời điểm hai xe cộ tới gặp nhau và tọa độ của địa điểm nhì xe gặp nhau là?

A. t = 10 h; x = 360 km.

B. t = 1,8 h; x = 64,8 km.

C. t = 2 h; x = 72 km.

D. t = 36 s; x = 360 m.

Câu 25: Chọn khẳng định không đúng trong số khẳng định dưới đây:

Chuyển động tròn phần nhiều là hoạt động gồm đặc điểm

A. Vectơ tốc độ không đổi

B. Quỹ đạo mặt đường tròn

C. Tốc độ dài ko đổi

D. Tốc độ góc không đổi

Câu 26: Một fan đi từ A mang lại B theo hoạt động trực tiếp. Nửa phần đường đầu, bạn ấy đi cùng với vận tốc mức độ vừa phải 8 km/h. Trên đoạn đường sót lại thì nửa thời hạn đầu đi cùng với tốc độ vừa đủ 5 kmh cùng nửa ít ngày sau với tốc độ 3 km/h. Tìm vận tốc vừa phải của bạn kia trên cả quãng đường AB?

A. 7,5km/h

B. 6km/h

C. 8km/h

D. 5,33km/h

Câu 27: Một xe hơi chuyển động bên trên một đường thẳng và gồm tốc độ luôn luôn bởi 85 km/h. Bến xe cộ nằm ở đầu đoạn thẳng và xe pháo ô tô khởi nguồn từ một điểm cách bến xe 4 km. Chọn bến xe làm cho thứ mốc, chọn thời điểm ô tô căn nguyên có tác dụng mốc thời hạn và lựa chọn chiều vận động của ô tô làm cho chiều dương. Phương trình vận động của ô tô bên trên phần đường này là:

A. x = 4 - 85t (km, h)

B. x = 85t (km, h)

C. x = 4 + 85t (km, h)

D. x = 85 - 4t (km, h)

Câu 28: Cùng một lúc tại nhị điểm A cùng B phương pháp nhau 10 km bao gồm nhị ô tô chạy thuộc chiều trên đường thẳng từ A mang đến B. Tốc độ của ô tô chạy tự A là 54 km/h với của ô tô chạy từ bỏ B là 48 km/h. Chọn A có tác dụng mốc, chọn thời điểm xuất phát của nhì xe cộ xe hơi làm cho mốc thời gian cùng lựa chọn chiều hoạt động của nhì xe làm cho chiều dương. Thời điểm thời gian xe hơi A theo kịp xe hơi B với khoảng cách tự A mang đến địa điểm hai xe pháo gặp mặt nhau lần lượt là:


A. 1h40". 70 km/h

B. 1h30", 65 km/h

C. 1h25", 50 km/h

D. 1h35", 105 km/h

Hướng dẫn giải và lời giải trắc nghiệm Vật lý 10 chương 1

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C B C A D A C B
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án C A A C D C A B
Câu 17 18 19 20 21 22 23 24
Đáp án A B B C D C A C
Câu 25 26 27 28        
Đáp án A D C A        

Câu 3: C

 

*

Câu 4: A

Thời gian chuyển động trên đoạn đường 80 km:

t = 0,5 + 1 = 1,5 h

⇒ Tốc độ trung bình vtb = 80/15 ≈ 53 km/h.

Câu 5: D

Quãng đường xe cộ chạy từ A đến B: s = 48t.

Quãng đường xe cộ chạy trong t/4: s1 = 30.t/4

Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian còn lại là:

 

*

Câu 6:A

Theo đồ thị: lúc t1 = 1 h, x1 = trăng tròn km; lúc t2 = 4 h, x2 = 50 km

⇒  

*

Câu 7: C

Phương thơm trình chuyển động: x = 5t + xo.

Lúc t = 5s, x = 40 m ⇒ xo = 15 m.

Câu 9: C

xo = 4 km, vo = 60 km/h ⇒ x = 4 + 60t (km ; h).

Câu 10: A

Khoảng cách giữa nhì xe : l=|x1 (2)-x2 (2)| = 60 + 30 = 90 m.

Câu 11: A

Theo đồ thị xo = 0, v = 3/1 = 3 km/h ⇒ x = 30t (km; h).

Câu 12: C

Các đoạn xiên góc bên trên đồ thị.

Câu 13: D

xo = đôi mươi m, v = -20/10= -2 m/s ⇒ x = trăng tròn -2t ⇒ x(4) = 12m.

Câu 14: C

Quãng đường đi được bằng khoảng không nhì tam giác:

*

Câu 15: A

xo = 5 m, v = 25/5 = 5 m/s ⇒ x = 5 + 5t.

Câu 16: B

Câu 17: A

Lúc ở Bắc Kinc là 14 giờ 30 phút thì ở Hà Nội sẽ là 13 giờ 30 phút, vày vậy thời gian cất cánh là 13 giờ 30 phút – 9 giờ 30 phút = 4 giờ.

⇒ Khoảng cách từ Hà Nội đến Bắc Kinh là: s = vt = 1000.4 = 4000 km.

Câu 18: B

xo = 5 km; v = - 15 km/h ⇒ x = 5 – 15t (km).

Câu 19: B

Các đồ thị I, II, III biểu diễn tọa độ theo thời gian là những đường thẳng xiên góc, tuy nhiên song với nhau. Chuyển động của ba xe cộ là thẳng đều với cùng tốc độ.

Câu 20: C

v là vận tốc của cha xe cộ.

Xe I bắt nguồn lúc t0, vậy phương thơm trình chuyển động của xe cộ I là: x1 = v(t – to).

Xe II và xe III cùng xuất phát lúc t = 0, các phương trình chuyển động tương ứng là x2 = vt và x3 = xo + vt.