Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán 6 Chương 2

Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút toán 6 chương 2

*


Xem thêm: Máy Biến Áp 3 Pha, Cấu Tạo, Cách Chọn Công Thức Tính Công Suất Máy Biến Áp 3 Pha


*

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập đúng theo bài bác 2: Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên bài xích 3: Ghi số tự nhiên bài bác 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp con bài xích 5: Phép cùng và phép nhân bài bác 6: Phép trừ và phép phân tách bài bác 7: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số bài xích 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ số bài 9: sản phẩm tự thực hiện các phép tính bài xích 10: đặc thù chia không còn của một tổng bài bác 11: tín hiệu chia hết đến 2, đến 5 bài 12: tín hiệu chia hết mang lại 3, mang đến 9 bài bác 13: Ước và bội bài xích 14: Số nguyên tố. Hòa hợp số. Bảng số thành phần bài 15: Phân tích một trong những ra thừa số yếu tố bài 16: Ước thông thường và bội tầm thường bài bác 17: Ước chung lớn số 1 bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhất Ôn tập chương 1 Chương 2: Số nguyên bài xích 1: làm quen với số âm bài xích 2: Tập hợp những số nguyên bài xích 3: sản phẩm tự trong tập hợp các số nguyên bài 4: cùng hai số nguyên cùng dấu bài xích 5: cộng hai số nguyên khác vệt bài xích 6: đặc điểm của phép cộng các số nguyên bài 7: Phép trừ hai số nguyên bài bác 8: Quy tắc lốt ngoặc bài 9: Quy tắc đưa vế bài 10: Nhân nhì số nguyên khác dấu bài bác 11: Nhân hai số nguyên thuộc dấu bài 12: tính chất của phép nhân bài 13: Bội và ước của một số trong những nguyên Ôn tập chương 2 Chương 1: Đoạn thẳng bài 1: Điểm. Đường trực tiếp bài 2: tía điểm thẳng mặt hàng bài xích 3: Đường thẳng đi qua hai điểm bài bác 5: Tia bài 6: Đoạn trực tiếp bài xích 7: Độ dài đoạn thẳng bài 8: bao giờ thì AM + MB = AB? bài bác 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết thêm độ nhiều năm bài bác 10: Trung điểm của đoạn trực tiếp Ôn tập chương 1 Hình học tập Chương 3: Phân số bài xích 1: mở rộng khái niệm phân số bài bác 2: Phân số đều bằng nhau bài 3: đặc thù cơ phiên bản của phân số bài 4: Rút gọn gàng phân số bài xích 5: Quy đồng mẫu các phân số bài bác 6: đối chiếu phân số bài xích 7: Phép cộng phân số bài xích 8: tính chất cơ phiên bản của phép cộng phân số bài xích 9: Phép trừ phân số bài xích 10: Phép nhân phân số bài 11: tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân số bài 12: Phép phân tách phân số bài 13: lếu số. Số thập phân. Tỷ lệ bài 14: Tìm giá trị phân số của một vài cho trước bài xích 15: Tìm một trong những biết cực hiếm một phân số của nó bài 16: search tỉ số của hai số Ôn tập chương 3 Chương 2: Góc bài xích 1: Nửa phương diện phẳng bài xích 2: Góc bài 3: Số đo góc bài bác 4: lúc nào thì xOy + yOz = xOz bài bác 5: Vẽ góc cho biết thêm số đo bài 6: Tia phân giác của góc bài bác 8: Đường tròn bài 9: Tam giác Ôn tập chương 2 Hình học tập Trắc nghiệm tổng hòa hợp Toán 6 Đề thi Toán 6 Đề thi Toán 6 học kì 1 bao gồm đáp án Đề thi Toán 6 học kì 2 gồm đáp án