ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 11 CHƯƠNG 1

Chuẩn bị mang đến kỳ bình chọn giữa cam kết I bản thân giới tiệu mang lại các bạn học viên nhì đề kiểm soát 1 huyết gồm dĩ nhiên lời giải cùng biểu điểm để các bạn học sinh rèn luyện cực tốt.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 11 chương 1


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HK I

MÔN VẬT LÍ 11 NĂM 2015 – 2016

ĐỀ: I. - TG: 45 Phút

--------------------------------------------

I. Lí thuyết : (5đ)

Câu 1(1đ): Phát biểu định giải pháp bảo toàn năng lượng điện.

Câu 2(1,5đ): Định nghĩa điện dung của tụ năng lượng điện, viết công thức.

Câu 3(1đ): Định nghĩa suất điện động của nguồn điện, viết công thức.

Câu 4(1,5đ): Phát biểu định điều khoản Jun-Len-xơ, viết bí quyết.

II. Bài tập: (5đ)

Bài 1(1,5đ): Cho nhị năng lượng điện (q_1=4.10^-10C) và (q_2=4.10^-10C) theo lần lượt đặt tại hai điểm A cùng B vào chân không, bí quyết nhau 15cm. Xác định độ béo của vectơ cường độ năng lượng điện trường tổng hợp (vecE) trên điểm M với AM = 5cm với MB = 10centimet (Vẽ hình).

Bài 2(1đ): Cho nhì phiên bản sắt kẽm kim loại đặt tuy vậy song cách nhau d = 10centimet tích năng lượng điện trái lốt và thuộc độ béo. Hiệu năng lượng điện nạm thân nhì phiên bản là 500(V).

- Tính độ mập độ mạnh điện trường phía bên trong nhị bản.

- Nếu đặt một điện tích (q = 2,5.10^-9C)vào phiên bản dương thì nó chạy đến bạn dạng âm. Tính công của lực điện trường lúc năng lượng điện dịch rời.

Bài 3(1đ): Một nguồn điện tất cả suất điện động 6V. khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn nhằm thành mạch điện kín thì nó cung ứng một chiếc điện gồm cường độ 0,4A. Tính công của điện áp nguồn này có mặt vào thời gian 10 phút ít với tính hiệu suất của điện áp nguồn khi đó.

Xem thêm: Đồng Hồ Định Vị Trẻ Em Stwatch, Đồng Hồ Định Vị Stwatch (Hồng)

*

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HK I

MÔN VẬT LÍ 11 NĂM năm ngoái – 2016

ĐỀ: II. - TG: 45 Phút

--------------------------------------------

I. Lí tngày tiết : (5đ)

Câu 1 (1đ): Phát biểu định biện pháp Cu-lông, viết bí quyết.

Câu 2 (1,5đ): Trên vỏ của mỗi tụ điện thông thường sẽ có ghi cặp số liệu, ví dụ (10- 250V). Nêu ý nghĩa sâu sắc các số ghi trên.

 Câu 3 (1đ): Định nghĩa mẫu điện không đổi, viết cách làm.


Câu 4 (1,5đ): Định nghĩa năng lượng điện năng tiêu trúc của đoạn mạch, viết công thức.

II. Bài tập: (5đ)

Bài 1 (1,5đ): Cho nhì năng lượng điện và theo lần lượt đặt tại nhị điểm A với B trong chân không, bí quyết nhau 15cm. Xác định độ to của vectơ độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp trên điểm N cùng với AN = 10centimet cùng NB = 5cm (Vẽ hình).

Bài 2(1đ): Cho nhì bản kim loại đặt tuy nhiên tuy vậy biện pháp nhau d = 12cm tích điện trái vệt và thuộc độ to. Hiệu năng lượng điện rứa thân hai phiên bản là 480(V).

- Tính độ to cường độ điện ngôi trường phía bên trong nhì bản.

- Nếu đặt một năng lượng điện vào bạn dạng dương thì nó chạy mang đến bạn dạng âm. Tính công của lực năng lượng điện ngôi trường lúc năng lượng điện dịch rời.

Bài 3(1đ): Một nguồn tích điện tất cả suất điện đụng 9V. khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch năng lượng điện bí mật thì nó cung ứng một chiếc năng lượng điện có độ mạnh 0,6A. Tính công của nguồn tích điện này xuất hiện trong thời hạn 5 phút cùng tính năng suất của nguồn điện áp lúc ấy.

*

*

*


Sub ĐK kênh góp Ad nhé !


Luyện bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay