ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 12 CHƯƠNG 4 5

Bạn đã xem tài liệu "Đề đánh giá Chương 4+5 môn đồ lý Lớp 12 lần 2 - Mã đề 101 (Có đáp án)", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

Tài liệu gắn kèm:

*
de_kiem_tra_chuong_45_mon_vat_ly_lop_12_lan_2_ma_de_101_co_d.docx

Nội dung text: Đề chất vấn Chương 4+5 môn vật dụng lý Lớp 12 lần 2 - Mã đề 101 (Có đáp án)

KIỂM TRA MẠCH LC – SÓNG ÁNH SÁNG LẦN 2 – THỜI GIAN 40 PHÚT chúng ta tên: .

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết lý 12 chương 4 5

Lớp: Mã đề: 101 Câu 1: Một mạch giao động gồm tất cả cuộn dây L thuần điện cảm và tụ năng lượng điện C thuần dung kháng. Nếu điện thoại tư vấn I 0 được coi là dòng điện cực to trong mạch, Q0 là điện tích cực to giữa hai bạn dạng tụ. Phương pháp tính năng lượng điện tự của một mạch giao động LC nào tiếp sau đây đúng? I2 I2 Q q.2 W 0 . W 0 . W 0 . W 0 . A. 2L B. 2C C. 2C D. 2C Câu 2: vào chân không, bức xạ gồm bước sóng như thế nào sau đây là tia tử ngoại? A. 750 nm B. 25 μm C. 4,50 μm D. 0,25 μm Câu 3: Một mạch giao động gồm có cuộn dây L thuần điện cảm với tụ năng lượng điện C thuần dung kháng. Nếu call I 0 là dòng điện cực to trong mạch, U 0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ. Lựa chọn biểu thức đúng trong những công dụng sau đây. I L C C U 0 U I LC U I I U 0 . B. 0 0 . 0 0 . 0 0 . A. C C. L D. L Câu 4: Một sóng năng lượng điện từ viral trong chân không tồn tại bước sóng 300 m. Rước c = 3.10 8m/s. Sóng năng lượng điện từ này phát triển thành thiên với chu kỳ T là A. 10 -6 s. B. 106 s. C. 2.10 -5 s. D. 105 s. Câu 5: Mạch xê dịch điện từ tự do thoải mái LC gồm điện trở thuần không xứng đáng kể, tất cả tần số được xác định bởi biểu thức 1 f . Hệ thức tương tác nào sau đây ĐÚNG? 2π LC f 2 1 f 1 L . L L . L . 2 2 2 2 A. 4π .C B. F 4π.C C. 4π .C D. F 4π .C Câu 6: Mạch xê dịch điện từ tự do LC có điện trở thuần không xứng đáng kể, bao gồm tần số được khẳng định bởi biểu 1 thức f . Hệ thức tương tác nào dưới đây ĐÚNG? 2π LC 1 f 2 1 1 C . C . C . C . 2 2 2 2 2 A. F 4π.L B. 4π .L C. F 4π .L D. F 4π .L Câu 7: điện thoại tư vấn nđ, nt cùng nv theo thứ tự là chiết suất của một môi trường thiên nhiên trong suốt đối với các ánh sáng đối chọi sắc đỏ, tím cùng vàng. Bố trí nào sau đây là đúng? A. Nv > nđ > nt. B. Nt > nv > nđ. C. Nv nt > nv. Câu 8: vào chân không, bức xạ gồm bước sóng nào sau đấy là bức xạ hồng ngoại? A. 0,35 μm B. 750 nm C. 700 nm D. 0,95 μm Câu 9: vào miền ánh sáng nhìn thấy, tách suất của thủy tinh có giá trị béo nhất đối với ánh sáng đối kháng sắc nào sau đây? A. Ánh sáng lam. B. Ánh sáng sủa lục. C. Ánh sáng sủa vàng. D. Ánh sáng sủa đỏ Câu 10: vào miền tia nắng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có mức giá trị nhỏ tuổi nhất so với ánh sáng đơn sắc nào sau đây? A. Ánh sáng sủa lam B. Ánh sáng sủa vàng. C. Ánh sáng lục. D. Ánh sáng tím. Câu 11: Trong phân tách Young về giao thoa của ánh sáng 1-1 sắc, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Vân tối thứ 3 cách vân trung trung ương đoạn là A. 2,16 mm. B. 2,25 mm. C. 1,8 mm. D. 2,7 mm. Câu 12: Một tụ điện C 0,2mF . Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz thì thông số tự cảm L phải có mức giá trị bằng bao nhiêu? mang π2 10 . A. 50 mH. B. 0,5 H. C. 5 mH. D. 0,5 mH. Câu 13: Một dải sóng điện từ trong chân không tồn tại tần số từ bỏ 4.10 14 Hz đến 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân ko c = 3.108 m/s. Dải sóng trên nằm trong vùng làm sao trong thang sóng năng lượng điện từ? A. Vùng tia X B. Tia nắng nhìn thấy C. Vùng tử nước ngoài D. Vùng hồng ngoại. Câu 14: Trong thể nghiệm Y-âng về giao sứt ánh sáng, nhị khe được chiếu bằng ánh sáng 1-1 sắc bao gồm bước sống 600 nm. Khoảng cách giữa nhì khe sáng sủa là 1mm, khoảng cách từ phương diện phẳng cất hai khe cho màn quan cạnh bên là 1,5m. Trên màn quan sát, nhì vân tối thường xuyên cách nhau một quãng là A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C. 1,8 mm.

Xem thêm: Danh Sách Phim Hoạt Hình Trung Quốc Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 11 Phim Hoạt Hình 3D Trung Quốc Hay Nhất

D. 0,9 mm. 1Câu 15: Trong thể nghiệm Young về giao quẹt của ánh sáng 1-1 sắc, khoảng cách giữa 2 vân sáng thường xuyên là 0,72 mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 bởi A. 43,2 mm. B. 2,16 mm. C. 0,432 cm. D. 21,6 mm. 1 Câu 16: Một mạch xê dịch LC bao gồm một cuộn cảm tất cả độ từ cảm L H với một tụ điện bao gồm điện dungC. Tần π số giao động riêng của mạch là 1MHz. Quý giá của C bằng: 1 1 1 1 C mF. C pF. C μF. C F. A. 4π B. 4π C. 4π D. 4π Câu 17: Trong xem sét Young về giao thoa ánh sáng với ánh sáng solo sắc. Biết khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng sủa bậc 9 ở hai phía vân trung trung khu là A. 8,1 mm. B. 4,5 mm. C. 7,2 mm. D. 3,6 mm. 2 Câu 18: Mạch xấp xỉ bắt biểu thị của một máy thu vô tuyến đường điện có một cuộn cảm L = H cùng một tụ π 1800 năng lượng điện C pF. Chu kỳ xê dịch của mạch là: π A. 1,2.10-3 s. B. 12.10-6 s. C. 1,2.10-6 s. D. 0,12.10-6 s. Câu 19: vào thí nghiệp Young về giao sứt với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa nhị khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng cất hai khe cho màn quan gần cạnh là 2m. Tại điểm M bên trên màn quan sát giải pháp vân sáng trung trung tâm 3mm tất cả vân sáng sủa bậc 3. Bước sóng của ánh nắng dùng trong phân tích là A. 0,5 (μm). B. 0,55 (μm). C. 0,6 (μm). D. 0,75(μm). Câu 20: Trong phân tích Young về giao quẹt ánh sáng, nhị khe thanh mảnh cách nhau một khoảng a = 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng cất hai khe cho màn quan tiếp giáp là D = 2 m. Hai khe được chiếu bởi bức xạ có bước sóng λ = 0,6 μm. Trên điểm M trên màn cách vân sáng sủa trung trung ương một khoảng tầm 2,1 mm bao gồm A. Vân tối thứ 3. B. Vân tối thứ 4. C. Vân sáng sản phẩm 4. D. Vân sáng lắp thêm 3. Câu 21: Trong thử nghiệm Young về giao thoa tia nắng với ánh sáng đối chọi sắc bao gồm bước sóng λ. Tại điểm M cách vân sáng trung trung khu đoạn x là vân sáng sủa bậc 3. Cách sóng ánh sáng trong thí nghiệm được xem bằng biểu thức như thế nào sau đây? 3a.x 3.x 3D.x a.x λ . λ . λ . λ . A. D B. A.D C. A D. 3 chiều Câu 22: Trong phân tích Y-âng về giao bôi ánh sáng, hai khê được chiếu bằng ánh nắng gồm hai thành phần đối kháng sắc gồm bước sóng λ = 0,6 µm và λ’ = 0,4 µm. Bên trên màn quan lại sát, trong khoảng giữa hai vân sáng bậc 7 của bức xạ có bước sóng λ, số vị trí có vân sáng trùng nhau của hai sự phản xạ là A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 23: Trong xem sét Young về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đối chọi sắc gồm bước sóng λ. Tại điểm M cách vân sáng trung vai trung phong đoạn x là vân buổi tối thứ 4. Cách sóng tia nắng trong thí nghiệm được xem bằng biểu thức làm sao sau đây? 4.x 3,5D.x a.x a.x λ . λ . λ . λ . A. A.D B. A C. 4d D. 3,5.D Câu 24: Trong thí nghiệm Young về giao bôi ánh sáng, nhì khe được chiếu bằng ánh sáng solo sắc gồm bước sóng λ. Khoảng cách giữa nhì khe sáng sủa S 1S2= a, khoảng cách từ phương diện phẳng cất hai khe S 1S2 đến màn quan cạnh bên là D. Bên trên màn quan liêu sát, 5 vân tối liên tục cách nhau một đoạn L. Cách sóng λ được xem bằng biểu thức như thế nào sau đây? L.a 4,5L L.a L λ . λ . λ . λ . A. 4.D B. D.a C. 5.D D. 4,5D.a Câu 25: Trong phân tách Young về giao sứt ánh sáng, nhì khe được chiếu bởi ánh sáng solo sắc tất cả bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai khe sáng S 1S2= a, khoảng cách từ phương diện phẳng đựng hai khe S 1S2 mang đến màn quan sát là D. Trên màn quan liêu sát, 8 vân sáng liên tục cách nhau một đoạn L. Cách sóng λ được tính bằng biểu thức như thế nào sau đây? 7L L.a L.a 8L.a λ . λ . λ . λ . A. D.a B. 7.D C. 8.D D. D không còn 2MÃ ĐỀ: 101 1.D 2.D 3.D 4.A 5.D 6.C 7.B 8.D 9.A 10.B 11.B 12.D 13.B 14.D 15.C 16.B 17.A 18.D 19.A 20.B 21.D 22.C 23.D 24.A 25.B 3