Đề kiểm tra 1 tiết hình học 10 chương 1

Câu 1. Cho tứ đọng giác ABCD. Số những vectơ không giống vectơ–không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tđọng giác bằng:

 A) trăng tròn B) 16 C) 12 D) 6

Câu 2. Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: AB = CA

 A) C trùng B B) ABC cân nặng C) A trùng B D) A là trung điểm của BC.

 


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hình học 10 chương 1

*
6 trang
*
trường đạt
*
*
21639
*
234Download

Xem thêm: Top 10 Những Bài Văn Thuyết Minh Về Quyển Sách Lớp 9 Hay Nhât

Bạn vẫn xem tư liệu "Đề soát sổ 1 tiết môn: Hình học lớp 10 chuẩn chỉnh - Cmùi hương 1", để cài đặt tư liệu cội về thiết bị chúng ta clichồng vào nút ít DOWNLOAD làm việc trên

Trường trung học phổ thông Trưng Vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 ChuẩnHọ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: .................................ĐiểmNội dung đề số : 001A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu vấn đáp đúng nhất.Câu 1. Cho tứ giác ABCD. Số các vectơ khác vectơ–không tồn tại điểm đầu cùng điểm cuối là các đỉnh của tứ đọng giác bằng:A) 20B) 16C) 12D) 6Câu 2. Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng B D) A là trung điểm của BC.Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC gồm giữa trung tâm G. M là một trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(6; 6). Khẳng định nào sau đó là đúng:A) G(2; 2) là giữa trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Cho nhì điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm P.. đối xứng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Cho hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Cho hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ bỏ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) Cho DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) Chứng minc rằng:b) call BN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của BN. Chứng minh rằng: .Câu 10. (3 điểm) Cho DABC gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) Tìm điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinch làm cho phần từ bỏ luận tức thì bên trên tờ giấy này, bao gồm cả trang sau)Trường THPT Trưng Vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ................................ĐiểmNội dung đề số : 002A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu vấn đáp đúng nhấtCâu 1. Cho ngũ giác ABCDE. Số các vectơ khác vectơ–không có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của ngũ giác bằng:A) 20B) 30C) 25D) 10Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC bao gồm trọng tâm G. M là 1 trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; –1), B(–1; 1), C(6; 6). Khẳng định làm sao sau đây là đúng:A) G(2; 2) là trọng tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược phía.Câu 6. Cho hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm Phường. đối xứng với điểm N qua điểm M là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Cho hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Cho nhị vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; –5)B. Phần tự luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) Cho DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) Chứng minh rằng:b) Gọi công nhân là trung con đường của DABC, I là trung điểm của công nhân. Chứng minch rằng: .Câu 10. (3 điểm) Cho DABC tất cả A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) Tìm điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành.b) Tìm trọng tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinch làm cho phần tự luận ngay trên tờ giấy này, tất cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng Vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..............................ĐiểmNội dung đề số : 003A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu vấn đáp đúng nhấtCâu 1. Cho lục giác ABCDEF. Số các vectơ không giống vectơ–không có điểm đầu với điểm cuối là các đỉnh của lục giác bằng:A) 36B) 30C) 42D) 15Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Cho hình bình hành ABDC. Đẳng thức nào sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC bao gồm trọng tâm G. M là 1 điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(3; 3). Khẳng định như thế nào sau đây là đúng:A) G() là trọng tâm của DABCB) A là trung điểm của BC C) C là trung điểm của AB.D) cùng hướng.Câu 6. Cho nhị điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm P.. sao để cho M đối xứng với điểm N qua điểm P là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (11; –1)Câu 7. Cho nhị điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–1; 6)B) (3; –1)C) (–2; –12)D) (1; –6)Câu 8. Cho hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (–9; 11)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần tự luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) Cho DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) Chứng minc rằng:b) Điện thoại tư vấn AN là trung đường của DABC, I là trung điểm của AN. Chứng minh rằng: .Câu 10. (3 điểm) Cho DABC tất cả A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) Tìm điểm D để tứ giác ACBD là hình bình hành.b) Tìm trọng tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ bỏ luận: (Học sinh làm phần tự luận ngay lập tức trên tờ giấy này, của cả trang sau)Trường THPT Trưng Vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học lớp 10 ChuẩnHọ thương hiệu học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..................................ĐiểmNội dung đề số : 004A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhấtCâu 1. Cho chén giác ABCDEFGH. Số các vectơ khác vectơ–không tồn tại điểm đầu cùng điểm cuối là những đỉnh của bát giác bằng:A) 72B) 28C) 56D) 64Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng AB) DABC cânC) A trùng BD) A là trung điểm của BC.Câu 3. Cho hình bình hành ACBD. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC tất cả trọng tâm G. M là một trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(–3; –3). Khẳng định làm sao sau đó là đúng:A) G(–) là trọng tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Cho nhì điểm M(8; 1), N(3; 2). Toạ độ của điểm Phường đối xứng cùng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (–2; 3)Câu 7. Cho nhì điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–2; –12)B) (1; –6)C) (–3; 7) D) (2; 12)Câu 8. Cho hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (8; –2)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) Cho DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) Chứng minc rằng:b) call CN là trung đường của DABC, I là trung điểm của công nhân. Chứng minch rằng: .Câu 10. (3 điểm) Cho DABC tất cả A(3; 1), B(1; –2), C(0; 4).a) Tìm điểm D để tứ đọng giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trọng tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần tự luận: (Học sinh có tác dụng phần từ bỏ luận tức thì bên trên tờ giấy này, kể cả trang sau)ĐÁPhường ÁN BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHUẨNĐề số 001:A. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm1 C2 D3 A4 B5 D6 A7 B8 CB. Tự luận: Mỗi câu 3 điểmCâu 9: a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcentimet.(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 10: a)(0,5 điểm)ABCD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(4; 3)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 002:A. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm1 A2 C3 D4 D5 A6 C7 C8 DB. Tự luận: Mỗi câu 3 điểmCâu 1. a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. a) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(–4; 5)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 003:A. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm1 B2 D3 B4 C5 B6 B7 A8 BB. Tự luận: Mỗi câu 3 điểmCâu 1. a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. a) (0,5 điểm)ACBD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; –1)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 004:A. Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm1 C2 A3 A4 A5 B6 D7 D8 AB. Tự luận: Mỗi câu 3 điểmCâu 1. a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. a) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; 7)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================