Để hòa tan hoàn toàn 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại r


Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam tất cả hổn hợp gồm kim loại R (chỉ gồm hoá trị II) và oxit của nó đề xuất vừa đầy đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là:

A. Be

B. Ca

C. Ba

D. MgĐể hoà tan hoàn toàn 6,4 gam các thành phần hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại R (chỉ tất cả hoá trị II) và oxit của nó đề xuất vừa đầy đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Sắt kẽm kim loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


*

Để hoà tan trọn vẹn 8,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) với oxit của nó phải vừa đầy đủ 100 ml dung dịch HCl 5M. Kim loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp A bao gồm Fe và một sắt kẽm kim loại R có hoá trị II vào hỗn hợp axit HCl (dư) thì thu được 8,96 lít khí (đo sống đktc). Còn mặt khác khi hoà tan hoàn toàn 9,2 gam sắt kẽm kim loại R trong 1000 ml hỗn hợp HCl 1M thu được dung dịch B, mang đến quì tím vào dung dịch B thấy quì tím gửi thành mau đỏ. Hãy khẳng định R với tính trọng lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong 19,2 gamhỗn thích hợp A.

Bạn đang xem: Để hòa tan hoàn toàn 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại r


Hoà tan trọn vẹn 3,9 gam lếu láo hợp có Mg và sắt kẽm kim loại R gồm tỉ lệ mol tương xứng là 1:2 đề nghị 200 ml hỗn hợp HCl 2M. Sắt kẽm kim loại R cùng thành phần % cân nặng của nó trong hỗn hợp là

A. Zn; 78,9%

B. Cr;79,76%

C. Fe; 80,25%

D. Al; 69,23%


 Hoà tan hoàn toàn 8,0 gam một oxit kim loại A (A tất cả hoá trị II trong hợp chất) đề xuất dùng đầy đủ 400ml hỗn hợp HCl 1M

1. Xác định kim nhiều loại A và cách làm hoá học tập của oxit.

2. Mang lại 8,4 gam ACO3 tác dụng với 500ml hỗn hợp H2SO4 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính nồng độ mol của các chất trong hỗn hợp sau phản bội ứng (coi thể tích dung dịch sau bội phản ứng vẫn là 500 ml).


1) Gọi bí quyết của oxit là AO. Số mol HCl là 0,4.1=0,4 (mol).

AO (0,2 mol) + 2HCl (0,4 mol) ( ightarrow) ACl2 + H2(uparrow).

Phân tử khối của oxit là 8,0/0,2=40 (g/mol).

Xem thêm: Cách Bật / Tắt Uac Trên Windows 10, 8, 7

Vậy A là magie (Mg) và cách làm hóa học của oxit là MgO.

2) Số mol MgCO3 và H2SO4 lần lượt là 8,4/84=0,1 (mol) và 0,5.1=0,5 (mol).

Các chất tan trong dung dịch sau bội phản ứng có MgSO4 (0,1 mol) cùng H2SO4 dư (0,4 mol) gồm nồng độ mol lần lượt là 0,1/0,5=0,2 (M) cùng 0,4/0,5=0,8 (M).

 


(1,n_HCl=0,4.1=0,4left(mol ight)\PTHH:AO+2HCl ightarrow ACl_2+H_2O\Mol:0,2leftarrow0,4\M_AO=dfrac80,2=40left(dfracgmol ight)\Leftrightarrow A+16=40\Leftrightarrow A=24left(dfracgmol ight)\Leftrightarrow A.là.Mg\CTHH:MgO)

(2,n_H_2SO_4=1.0,5=0,5left(mol ight)\PTHH:MgCO_3+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+CO_2uparrow+H_2O\Mol:0,5leftarrow0,5 ightarrow0,5\C_Mleft(MgSO_4 ight)=dfrac0,50,5=1M)


(1,n_HCl=0,4.1=0,4left(mol ight)\PTHH:AO+2HCl ightarrow ACl_2+H_2O\Mol:0,2leftarrow0,4\M_AO=dfrac80,2=40left(dfracgmol ight)\Leftrightarrow A+16=40\Leftrightarrow A=24left(dfracgmol ight)\Rightarrow A.là.Mg\CTHH:MgO)

(2,n_MgCO_3=dfrac8,484=0,1left(mol ight)\n_H_2SO_4=1.0,5=0,5left(mol ight)\PTHH:MgCO_3+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+CO_2uparrow+H_2O\LTL:0,1


Hoà tan trọn vẹn 16 gam oxit sắt kẽm kim loại M có hóa trị II phải dùng 200ml hỗn hợp H2SO4 loãng 1M. Xác định sắt kẽm kim loại trong oxit trên?

A. Cu B. Mg C. Zn D. Ca 


(n_H_2SO_4=1cdot0,2=0,2left(mol ight)\ PTHH:MO+H_2SO_4 ightarrow MSO_4+H_2O\Rightarrow n_MO=n_H_2SO_4=0,2left(mol ight)\Rightarrow M_MO=dfrac160,2=80left(g/mol ight)\Rightarrow PTK_M=80-16=64left(đvC ight))

Do đó M là Cu

Vậy lựa chọn A


Hoà tan trọn vẹn 4g hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trị II với một sắt kẽm kim loại hoá trị III yêu cầu dùng không còn 170 ml HCl 2M.a) Cô cạn hỗn hợp thu được từng nào gam muối?b) Vính V H2 thoá ra sống dktcc) ví như biết kim loại hoá trị III là Al cùng số mol bằng 5 lần số mol kim loại hoá trị II thì kim loại hoá trị II là sắt kẽm kim loại nào?


a) Gọi sắt kẽm kim loại hóa trị II là A, kim loại hóa trị III là B

(n_HCl=0,17.2=0,34left(mol ight))

PTHH: A + 2HCl --> ACl2 + H2

2B + 6HCl --> 2BCl3 + 3H2

=> (n_H_2=dfrac12n_HCl=0,17left(mol ight))

Theo ĐLBTKL: mkim loại + mHCl = mmuối + mH2

=> mmuối = 4 + 0,34.36,5 - 0,17.2 = 16,07 (g)

b) (V_H_2=0,17.22,4=3,808left(l ight))

c) Có: (left{eginmatrixn_A=aleft(mol ight)\n_Al=5aleft(mol ight)endmatrix ight.)

=> a.MA + 135a = 4 (1)

PTHH: A + 2HCl --> ACl2 + H2

a-------------------->a

2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

5a------------------------>7,5a

=> a + 7,5a = 0,17

=> a = 0,02 (mol) (2)

(1)(2) => MA = 65 (g/mol)

=> A là Zn

 
Đúng 4

Bình luận (0)

(n_HCl=0,17.2=0,34left(mol ight)\ ightarrow m_HCl=0,34.36,5=12,41left(g ight))

Gọi sắt kẽm kim loại hoá trị II là A, sắt kẽm kim loại hoá trị III là B

PTHH:

A + 2HCl ---> ACl2 + H2

2B + 6HCl ---> 2BCl3 + 3H2

Theo pthh: (n_H_2=dfrac12n_HCl=dfrac12.0,34=0,17left(mol ight))

( ightarrowleft{eginmatrixm_H_2=0,17.2=0,34left(g ight)\V_H_2=0,17.22,4=3,808left(l ight)endmatrix ight.)

Theo ĐLBTKL:

(m_kl+m_HCl=m_muối+m_H_2)

=> mmuối = 4 + 12,41 - 0,34 = 16,07 (g)

Gọi (n_B=aleft(mol ight))

( ightarrow n_Al=5aleft(mol ight))

Theo pthh: (n_HCl=2n_B+3n_Al=2a+13.5b=17a=0,34left(mol ight))

( ightarrow a=0,02left(mol ight)\ ightarrow m_Al=5.0,02.27=2,7left(g ight)\ ightarrow m_B=4-2,7=1,3left(g ight)\ ightarrow M_B=dfrac1,30,02=65left(dfracgmol ight))

=> B là Zn


Đúng 3
Bình luận (0)

Hoà tan hoàn toàn 4g lếu hợp bao gồm một kim loại hoá trị II với một kim loại hoá trị III buộc phải dùng không còn 170 ml HCl 2M.a) Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối?b) Vính V H2 thoá ra làm việc dktcc) ví như biết kim loại hoá trị III là Al cùng số mol bằng 5 lần số mol sắt kẽm kim loại hoá trị II thì sắt kẽm kim loại hoá trị II là sắt kẽm kim loại nào?


Lớp 9Hóa họcChương II. Kim loại
1
1
GửiHủy

Gọi hai sắt kẽm kim loại cần tìm lần lượt là A(II) với B(III)

Gọi a,b thứu tự là số mol A, B

Đổi 170ml = 0,17l

A + 2HCl = ACl2 + H2 (1)

a 2a a a (mol)

2B + 6HCl = 2BCl3 + 3H2 (2)

b 3b b 1,5b (mol)

Số mol HCl là : 0,17 x 2= 0,34(mol) = 2a + 3b (mol)

Khối lượng HCl là: 0,34 x 36,5 = 12,41 (g)

Theo PTHH (1)(2): n H2 = a+1,5b= 1/2 nHCl= 0,34:2= 0,17 (mol)

Khối lượng H2 thu đc là: 0,17 x 2= 0,34(g)

Theo ĐL bảo toàn khối lượng:

mhh + m HCl = mMuối + m H2

=> m muối= 4 + 12,41 - 0,34 = 16,07(g)

b, Thể tích H2 bay ra là: 0,17 x 22,4 = 3,808 (l)

c, Ta có: b= 5a

A + 2HCl = ACl2 + H2

a a (mol)

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

5a 7,5a (mol)

Số mol H2 thu được là: a+ 7,5a= 8,5a= 0,17(mol)

=> a= 0,02 (mol)

Ta tất cả phương trình:

MA x a + 27 x 5a = 4 (g)

=> a ( MA + 135) =4 (g)

=> MA + 135 = 4/ 0,02= 200(g)

=> MA = 200 - 135= 65(g)

Vậy A là kim loại Zn

 

 


Đúng 1

Bình luận (7)

Khoá học trên OLM (olm.vn)