Đề cương nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu những biện pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt chương trình môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Trường Trung học cơ sở.

Đang xem: đề cương nghiên cứu khoa học giao duc tieu hoc

*

DownloadVui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong ba hoạt động quan trọng dạy học trên lớp,hoạt động giáo dục lao động kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề, là bộ phận hợp thành của quá trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo của nhà trường. Mục tiêu của hoạt dộng là giúp học sinh củng cố và mở rộng các kến thức mà học sinh đã tiếp thu được qua các môn học ở trên lớp, biết vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

MụctiêucủaHĐGDNGLLlàgiúphọcsinh:-Củngcốvàmởrộngnhữngkiếnthứcmàhọcsinhđãtiếpthuđượcquacácmônhọcởtrênlớp;biếtvậndụngkiếnthứcđãhọcvàothựctiễncuộcsống;

Xem thêm:

Nội dung Text: Đề cương nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu những biện pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt chương trình môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Trường Trung học cơ sở.

Xem thêm: Hoa Gì Trắng Xóa Núi Đồi Bản Làng Thêm Đẹp Khi Trời Vào Xuân Là Hoa Gì

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌCTÊN ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM TỔCHỨC THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOẠTĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNGTRUNG HỌC CƠ SỞ.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( HĐGDNGLL) là một trong ba hoạt động quan trọng ( dạy học trên lớp, HĐGDNGLL,hoạt động giáo dục lao động kỹ thuật hướng nghiệp dạy nghề ), là bộ phận hợp thành của quá trình giáo dục, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục – đào tạo của nhà trường. Mục tiêu của HĐGDNGLL là giúp học sinh : – Củng cố và mở rộng những kiến thức mà học sinh đã tiếp thu được qua các môn học ở trên lớp;biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống; bổ sung thêm vốn kinh nghiệm trong cuộc sống tập thể ở nhà trường, gia đình và ngoài xã hội. – Rèn luyện các kỹ năng cơ bản, cần thiết nhằm nâng cao năng lực tổ chức và điều khiển hoạt động tập thể. – Góp phần phát triển thái độ tích cực trong học tập và rèn luyện hằng ngày, có ý thức tham gia hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bắt đầu từ năm học 2002-2003, cùng với việc triển khai thay sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6, chương trình môn HĐGDNGLL cũng được triển khai cho học sinh lớp 6. Điểm mới của chương trình này so với chương trình trước đây là đã xây dựng được chương trình HĐGDNGLL cho từng khối lớp,cụ thể hoá phần tự chọn cho học sinh và cho nhà trường, đồng thời cũng xây dựng được tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của học sinh.Điều này tạo cơ sở cho sự quản lý,chỉ đạo thống nhất từ Bộ – Sở – Phòng GD đến các trường THCS,có cơ sở đánh giá khách quan kết quả hoạt động của học sinh. HĐGDNGLL là một môn học mới được đưa vào chương trình với những qui định chặt chẽ,việc tổ chức thực hiện đòi hỏi nhiều điều kiện như thời gian,phương tiện thiết bị,công tác chỉ đạo của Hiệu trưởng, sự chủ động của các giáo viên chủ nhiệm lớp,Mặt khác,cần có sự nghiên cứu những biện pháp thích hợp,tổng kết thành những bài học kinh nghiệm nhằm từng bước đưa hoạt động này đi vào nề nếp và phát huy tác dụng giáo dục ở trường THCS. Năm học 2003 – 2004 chúng tôi đã tiến hành nghi ên cứu đề tài “ Tìm hiểu tình hình triển khai thực hiện chương trình môn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một và huyện Thuận An “ Đề tài này đã giúp chúng tôi cómột cái nhìn khái quát thực trạng của việc triển khai HĐGDNGLL ở trường phổ thông trên địa bàn nghiên cứu. Cũng từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy để nâng cao chất lượng của hoạt động này trong nhà trường phổ thông.Năm 2005,Bộ GD-ĐT tiếp tục triển khai thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL lớp 9-lớp cuối cấp THCS, chúng tôi thấy cần phát triển kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm học trước, tiến hành nghiên cứu những biện pháp tổ chức nhằm thực hiện môn học này một cách có hiệu quả, tiến hành khảo sát và tổng kết kinh nghiệm của những trường đã tiến hành tốt hoạt động này.Đó chính là lý do chúng tôi chọn đề tài “ Nghiên cứu những biện pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông”. 2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đề tài này được tiến hành nhằm tìm hiểu,tổng kết những biện pháp thực hiện tốtchương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông, từ đó bổ sung nội dung giảng dạymôn HĐGDNGLL cho giáo sinh sư phạm,góp phần nâng cao chất lượng HĐGDNGLL ởtrường phổ thông.3.KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 3.1 Khách thể nghiên cứu: – Chương trình, sách giáo khoa môn HĐGDNGLL – Ban giám hiệu, GVCN và HS lớp 6,7,8 trên địa bàn nghiên cứu. 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Những biện pháp thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL trong trường phổthông do Bộ GD-ĐT ban hành.4.NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 4.1 Nghiên cứu chương trình và sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở trường THCS. 4.2 Nghiên cứu thực trạng các biện pháp thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở các trường phổ thông trên địa bàn nghi ên cứu. 4.3 Tổng kết những biện pháp chính nhằm thực hiện tốt chương trình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông. Phạm vi nghi ên cứu: nhiệm vụ 2,3 là chủ yếu. Do điều kiện và thời gian có hạn,chúng tôi chỉ nghiên cứu trên địa bàn Thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An và huyện Tân Uyên.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 5.1 Nghiên cứu lý luận: các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chươngtrình môn HĐGDNGLL ở trường phổ thông. 5.2 Điều tra: 5.2.1 Đối tượng điều tra: – Hiệu trưởng ( hoặc phó hiệu trưởng ),tổng phụ trách trường phổ thông. – Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 , 7 và 8 – Học sinh lớp 6 , 7 , 8 5.2.2 Địa bàn điều tra: các trường phổ thông ( bao gồm các trường THCS và trườngTHPT có HS bậc THCS ) thuộc Thị xã Thủ dầu Một , huyện Thuận An và huyện TânUyên. 5.2.3 Noi dung điều tra: * Chúng tôi xây dựng và sử dụng các loại phiếu điều tra đối với các hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng ), tổng phụ trách nhằm tìm hiểu: + Nhận thức về vai trò , tác dụng và tầm quan trọng của môn HĐGDNGLL + Những biện pháp cụ thể mà nhà trường đã tiến hành để triển khai thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL. + Đánh giá về ưu ,nhược điểm của những biện pháp đã áp dụng. + Những ý kiến đề xuất nhằm thực hiện tốt chương trình môn học này. * Các loại phiếu điều tra đối với GVCN lớp nhằm tìm hiểu: + Nhận thức về môn HĐGDNGLL + Việc thực hiện chương trình môn học này ở lớp chủ nhiệm. + Đánh giá về ưu,nh ược điểm trong việc thực hiện chương trình môn học này. + Những ý kiến đề xuất. * Các phiếu điều tra đối với học sinh nhằm tìm hiểu: + Hứng thú của HS đối với những HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức. + Ý kiến đề nghị của HS về việc tổ chức HĐGDNGLL. 5.3 Phương pháp trò chuyện: trò chuyện với hiệu trưởng , giáo viên chủ nhiệm lớp,với học sinh THCS để bổ sung thông tin cho phương pháp điều tra. 5.4 Phương pháp quan sát: Dự một số giờ HĐGDNGLL ở các trường trên địa bànnghiên cứu để bổ sung thông tin cho phương pháp điều tra. 5.5 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Thu thập, nghiên cứu các kếhoạch và văn bản liên quan đến HĐGDNGLL ở các trường phổ thông.6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong ba phần chính như sau: A/ Mở đầu Giới thiệu khái quát công trình nghiên cứu: lý do chọn đề tài,mục đích nghiêncứu,khách thể và đối tượng nghiên cứu,nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu,phương phápnghiên cứu. B/ Nội dung nghi ên cứu Chương 1:Chương trình môn Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trunghọ c c ơ s ở . 1.1 Mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL 1.2 Nội dung chương trình HĐGDNGLL 1.3 Phương thức tổ chức HĐGDNGLL 1.4 Đánh giá kết quả HĐGDNGLL Chương 2: Thực trạng thực hiện chương trình môn HĐGDNGLL ở các trường phổthông trên địa bàn nghiên cứu. 2.1 Vài nét về tình hình trường,lớp và học sinh THCS trên địa bànnghiên cứu. 1.1 Nhận thức của CB,GV,HS về vai trò, tác dụng của HĐGDNGLL 1.2 Các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình HĐGDNGLL ở các trường phổ thông. 1.3 Đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chương trình HĐGDNGLL. Chương 3: Tổng kết các biện pháp chính nhằm thực hiện tốt chương trình mônHĐGDNGLL ở trường phổ thông. 3.1 Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng,nâng cao nhận thức cho các đốitượng trong nhà trường . 3.1.1 Đối với lãnh đạo trường 3.1.2 Đối với các GVCN lớp 3.1.3 Đối với học sinh 3.2 Biện pháp tổ chức , chỉ đạo. 3.3 Biện pháp quản lý chuyên môn. 3.3 Tăng cường các điều kiện và cơ sở vật chất cho HĐGDNGLL 3.4 Phối kết hợp với Đoàn TNCS,Đội TNTP Hồ Chí Minh và các lực lượng giáo dục khác. C/ Kết luận và khuyến nghị.7. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: + Tháng 9 – 11 / 2004 : Đăng ký đề tài, lập đề cương nghiên cứu. + Tháng 12 / 2004 : Bảo vệ đề cương + Tháng 1 / 2005 – 5 / 2005: Tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đề tài. + Từ 22 / 5 đến 5 / 6 / 2005 : Bảo vệ đề tài. —ooOoo—

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *