Dãy Hoạt Dộng Hóa Học Của Kim Loại Lớp 12

Dãy vận động hoá học của kim loại có ý nghĩa sâu sắc quan trọng do giúp họ hiểu rõ nấc độ chuyển động hoá học tập của kim loại, nấc độ hoạt động này ảnh hưởng tới một số phản ứng hoá học của kim loại.

Bạn đang xem: Dãy hoạt dộng hóa học của kim loại lớp 12


Vậy dãy buổi giao lưu của kim các loại có ý nghĩa như vậy nào? có cách học tập nào nhằm nhớ cấp tốc dãy năng lượng điện hoá của kim loại? họ cùng tìm câu trả lời qua bài viết dưới đây.

I. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

- Dãy vận động hóa học của kim loại là dãy những kim một số loại được bố trí theo chiều giảm dần mức độ vận động hóa học của chúng.

- Dãy vận động hoá học của một số kim loại:

 K > mãng cầu > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

- kim loại mạnh rã trong nước: K, Na, Ca

- sắt kẽm kim loại trung bình, KHÔNG chảy trong nước: Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb

- kim loại yếu, không tan vào nước: Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Gợi ý cách học thuộc cùng dễ lưu giữ dãy hoạt động hoá học tập của kim loại

- Đối với dãy điện hoá trên các em hoàn toàn có thể đọc như sau:

 Khi (K) Nào (Na) Cần (Ca) Mua (Mg) Áo (Al) Záp (Zn) Sắt (Fe) Nhìn (Ni) Sang (Sn) Phải (Pb) Hỏi (H) Của (Cu) Hàng (Hg) Á (Ag) Phi (Pt) Âu (Au)

II. Ý nghĩa của dãy vận động hóa học tập của kim loại

1. Mức độ hóa học của những kim loại giảm dần từ trái thanh lịch phải

⇒ K là kim loại chuyển động mạnh nhất và Au là kim loại chuyển động kém nhất.

2. Sắt kẽm kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Na, Ca) bội phản ứng được cùng với nước ở ánh sáng thường.

 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

 Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑

3. Sắt kẽm kim loại đứng trước H chức năng với dung dịch axit (HCl; H2SO4 loãng,….) tạo nên H2

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

 Cu + 2HCl → không phản ứng (vì Cu thua cuộc H)

4. Sắt kẽm kim loại không chảy trong nước (từ Mg trở về sau) đẩy được kim loại đứng sau nó ra khỏi dung dịch muối

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

* Chú ý: Khi mang lại Na vào hỗn hợp CuCl2 thì:

♦ Na phản ứng với nước trước:

 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

♦ Sau đó xảy ra phản ứng:

 CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

III. Bài xích tập áp dụng dãy điện hoá của kim loại

Bài 1 trang 54 sgk hoá 9: Dãy kim loại nào dưới đây được bố trí đúng theo chiều vận động hóa học tăng dần?

 A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe.

 B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

 C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K.

 D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

 E. Mg, K, Cu, Al, Fe.

* giải thuật bài 1 trang 54 sgk hoá 9:

- Đáp án: C

- dãy C gồm những kim loại: Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K được bố trí theo chiều chuyển động hóa học tập tăng dần

Bài 2 trang 54 sgk hoá 9: Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp hóa học là CuSO4. Dùng sắt kẽm kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? phân tích và lý giải và viết phương trình bội nghịch ứng.

a) Fe. B) Zn. C) Cu. D) Mg.

* lời giải bài 2 trang 54 sgk hoá 9:

- Đáp án: B

- sắt kẽm kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu hơn trong hàng điện hoá ra khỏi muối, ta có PTPƯ:

 Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

- Nếu sử dụng dư Zn, Cu tạo nên thành không tan được tách ra khỏi dung dịch với thu được hỗn hợp ZnSO4 tinh khiết.

Bài 3 trang 54 sgk hoá 9: Viết các phương trình hóa học:

a) Điều chế CuSO4 từ Cu.

b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3 (các hóa chất cần thiết coi như tất cả đủ).

* giải mã bài 3 trang 54 sgk hoá 9:

a) Sơ đồ đưa hóa: Cu → CuO → CuSO4

- các PTPƯ hoá học:

 2Cu + O2  2CuO

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Hoặc: Cu + 2H2SO4 đặc  CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

b) Cho mỗi chất Mg, MgO, MgCO3 tác dụng với hỗn hợp HCl, đến MgSO4 tác dụng cùng với BaCl2 ta thu được MgCl2.

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

 MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

 MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2↑ + H2O

 MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓(trắng)

Bài 4 trang 54 sgk hoá 9: Hãy cho thấy thêm hiện tượng nào xảy ra khi cho:

a) Kẽm vào hỗn hợp đồng clorua.

Xem thêm: Sao Hoa Ngữ Xấu - Đẹp Một Trời Một Vực Của Các Ngôi Sao Mỗi Khi Nở Nụ Cười

b) Đồng vào dung dịch bội bạc nitrat.

c) Kẽm vào dung dịch magie clorua.

d) Nhôm vào hỗn hợp đồng clorua.

Viết những phương trình phản nghịch ứng hóa học nếu có.

* lời giải bài 4 trang 54 sgk hoá 9:

- hiện tượng lạ xảy ra:

a) Zn tung dần, dung dịch CuCl2 nhạt màu sắc xanh, chất rắn red color bám vào viên kẽm.

 Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu↓(đỏ gạch) 

b) Cu tan dần, hóa học rắn white color bám vào bề mặt đồng (Cu đẩy được Ag thoát ra khỏi dung dịch muối), blue color lam dần xuất hiện trong dung dịch.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓(trắng bạc)

c) Không có hiện tượng lạ gì xảy ra và không tồn tại phản ứng.

d) Al rã dần, blue color lam của hỗn hợp nhạt dần, bao gồm chất rắn red color bám vào bề mặt nhôm.

 2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu↓

Bài 5 trang 54 sgk hoá 9:: Cho 10,5g hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Cu, Zn vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư, bạn ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính trọng lượng chất rắn còn sót lại trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng.


* giải mã bài 5 trang 54 sgk hoá 9:

- Theo bài ra, ta có: 

*

a) Phương trình chất hóa học của bội phản ứng:

- lưu ý: Theo dãy chuyển động hoá học của kim loại thì Cu thua cuộc H yêu cầu không gia nhập phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, ta chỉ gồm PTPƯ sau.

 Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2↑

b) Theo trên, thì hóa học rắn còn lại là Cu.

- Theo PTPƯ: nZn = nH2 = 0,1 (mol). ⇒ mZn = 65.0,1 = 6,5(g).

- khối lượng chất rắn còn lại: mCu = 10,5 - 6,5 = 4(g).

Hy vọng với bài viết về ý nghĩa của dãy chuyển động hoá học của sắt kẽm kim loại và nhắc nhở cách học thuộc dễ nhớ dãy điện hoá này góp ích cho những em. Mọi vướng mắc và góp ý các em vui mừng để lại bình luận dưới nội dung bài viết để umakarahonpo.com ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.