Đặt Câu Hỏi Cho Từ Gạch Chân

+/ cần sử dụng động từ hay thì ta đề xuất mượn trợ đụng từ và đảo trợ cồn từ lên trước chủ ngữ với sau từ nhằm hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What vị they play everyday?


Bạn đang xem: Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

*
*

Xem thêm: Quay Lén Trong Tiệm Cắt Tóc Thanh Nữ Tại Sài Gòn, Tiệm Cắt Tóc Sung Sướng (Khangbui6969)

Bạn vẫn xem nội dung tài liệu Cách đặt câu hỏi cho từ bị gạch ốp chân, để mua tài liệu về máy bạn click vào nút tải về ở trên

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI mang lại TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:Trước hết ta phải xác minh được từ nhằm hỏi.Từ bị gạch ốp chân không lúc nào xuất hiện tại trong câu hỏi.Nếu trong câu: +/ cần sử dụng động từ thường thì ta đề xuất mượn trợ động từ và hòn đảo trợ đụng từ lên trước chủ ngữ cùng sau từ để hỏi.Eg: They play football everyday.=> What vì they play everyday? +/ nếu trong câu dùng “động tự tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ bỏ tobe”, “động tự khuyết thiếu” lên trước nhà ngữ và sau từ để hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? nếu như trong câu tất cả từ bị gạch chân dùng hầu như từ sau thì khio đưa sang thắc mắc ta đề nghị đổi khớp ứng như sau: 1. I, We => You 2. Me, us => you 3. Mine, ours=> yours 4. My, our => your 5. Some=> anyCác từ để hỏi thường gặp trong giờ đồng hồ Anh: What : cái gì (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện...) Which: chiếc mà (Dùng để hỏi khi gồm sự lựa chọn) Where: chỗ nào (Dùng nhằm hỏi cho vị trí, nơi chốn ...) When: bao giờ (Hỏi đến thời gian, thời gian ...) Who : ai, fan mà (Hỏi cho người)=> Whom: tín đồ mà (Hỏi cho tân ngữ chỉ người)Eg: I buy him some books.=> Who/ Whom vị you buy any books (for)? => Whose: của fan mà (Hỏi mang lại tính tự sở hữu, thiết lập cách, đại từ sở hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: lý do (Hỏi đến lí do, nguyên nhân) How: chũm nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, sức khoẻ ...) How old: hỏi đến tuổi How tall: hỏi cho độ cao của tín đồ How high: hỏi cho độ cao của đồ vật How thick: hỏi mang đến độ dày How thin: hỏi cho độ mỏng tanh How big: hỏi cho độ phệ How wide: hỏi mang lại độ rộng lớn How broad: hỏi cho chiều rộng How deep: hỏi đến độ sâu How fast: hỏi cho vận tốc How far ... From ... Khổng lồ ...: hỏi mang đến độ xa How long: hỏi mang lại độ dàiEg: This ruler is trăng tròn centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi cho thời hạn bao lâu Eg: It takes me an hour to vị my homework.=> How long does it take you to vày your homework?(Nó mang mất của khách hàng bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?) How often: hỏi đến mức độ, tần suất, số lầnEg: I go to lớn school every day.=> How often vì you go to lớn school? How much: hỏi đến giá cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi mang lại số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi cho con số với danh từ bỏ đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have a pen here.=> How many pens do you have here? What’s the weather like?: hỏi đến thời ngày tiết What color: hỏi cho color What size: hỏi cho kích cỡ How heavy : hỏi cho cân nặng How + bởi vì + S + come ...?: hỏi cho phương tiện does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the cửa hàng over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours to finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone card to phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue lớn Ho chi Minh City................................................................................................................................................. 8. The ngân hàng is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned khổng lồ America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went to lớn the doctor because she was sick.................................................................................................................................................17. Phái nam left trang chủ at 7 o’clock yesterday.................................................................................................................................................18. He taught umakarahonpo.comlish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................20. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will send these letters to her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen lớn music in my không tính phí time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go to the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go to the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a hotel................................................................................................................................................