bocdau.com mời những bạn tìm hiểu thêm Tài liệu bộ câu hỏi và đáp án cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam dùng cho lứa tuổi học viên tiểu học. Mời những bạn tìm hiểu thêm đáp án cuộc thi em yêu tổ quốc việt nam 2020 qua bài viết dưới đây. Bài dự thi mẫu Em yêu lịch sử Việt NamĐang xem : đáp án bài dự thi em yêu lịch sử việt nam năm nay

Đáp án cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam

1. Bộ câu hỏi cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam số 12. Bộ câu hỏi cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam số 2

1. Bộ câu hỏi cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam số 1

1. Người Đoàn viên lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?Đáp án: Anh Phan Đình Giót2. Người Đoàn viên lấy thân mình làm giá súng là ai? Đáp án: Anh Bế Văn Đàn3. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?Đáp án: 5 – 6 – 1911 Từ bến cảng nhà Rồng4. Bác Hồ nói: “ Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác nói câu này ở đâu? Vào thời gian nào? Đáp án: Bác nói tại Đền Hùng T9 năm 19545. Chủ Tịch Hồ Chí Minh được phong tặng là: “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn” vào thời gian nào? Do tổ chức nào công nhận?

Đang xem: đáp án cuộc thi em yêu lịch sử việt nam

Bạn đang đọc: Đáp Án Bài Dự Thi Em Yêu Lịch Sử Việt Nam 2016, Đáp Án Cuộc Thi Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam 2020 – Chia sẻ kiến thức, kết nối đam mê

Câu hỏi 18: Vị vua nào ở ngôi báu lâu nhất trong lịch sử Việt Nam?A: Trần Thánh Tông (ở ngôi 55 năm, từ 1072 đến 1127).B: Lý Nhân Tông (ở ngôi 55 năm, từ 1072 đến 1127).C: Trần Thái Tông (ở ngôi 55 năm, từ 1072 đến 1127).Câu hỏi 19: Mẹ Việt Nam Anh hùng của xã Phục Linh tên là gì? Hiện mẹ ở xóm nào?A: Mẹ Lương Thị Nhất – Xóm Thọ xã Phục LinhB: Mẹ Lương Thị Nhất – Xóm Quéo xã Phục LinhC: Mẹ Lương Thị Nhất – Xóm Ngọc Tiến xã Phục LinhCâu hỏi 20: Người Đoàn viên lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?Đáp án: Anh Phan Đình GiótCâu hỏi 21: Người Đoàn viên lấy thân mình làm giá súng là ai?Đáp án: Anh Bế Văn ĐànCâu hỏi 22: Ngựa ai phun lửa đầy đồng ?Đáp án: Ngựa Thánh GióngCâu hỏi 23: “Đaị Việt” Tên nước ta có từ thời vua nào?Đáp án: Vua Lý Thánh TôngCâu hỏi 24: Bạn hãy cho biết tên người phụ nữ vác đạn nặng nhất trong chiến tranh?Đáp án: Đó là chị Ngô Thị TuyểnCâu hỏi 25: Ai là thủy tổ của dân tộc Việt Nam?

Xem thêm:

Xem thêm: Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Công Tác Cán Bộ, Tạp Chí Xây Dựng Đảng

*

Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến Nghệ An Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu trấn áp thủ tục hành chính

*

Bài dự thi mẫu Em yêu lịch sử Việt Nam 2019 – 2020 Bài mẫu cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam mới nhất

*

Bộ câu hỏi cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam Bài dự thi Em yêu lịch sử Việt Nam

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *