Danh Mục Thuốc Được Cấp Số Đăng Ký Đợt 159

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 159/QĐ-QLD

Thành Phố Hà Nội, ngày 19 mon 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBAN HÀNH DANH MỤC 01 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (THUỐC TRÁNH THAI, ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU-SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 02 NĂM) ĐƯỢC CẤP.. SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT140

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ đọng Luật Dược ngày 14 mon 6năm 2005;

Cnạp năng lượng cứ ý kiến của Hội đồng support cung cấp số ĐK lưu giữ hành dung dịch Sở Y tế;

Xét ý kiến đề xuất của Trưởng chống Đăng cam kết thuốc - Cục Quản lý Dược;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Danh mục thuốc được cấp số đăng ký đợt 159

Ban hành đương nhiên Quyết định này danh mục 01 thuốc sản xuấttrong nước (thuốc rời thai, ĐK thứ 1 - số đăng ký có hiệu lực thực thi 02 năm)được cấp số ĐK lưu hành trên cả nước - Đợt 140

Điều 2.chúng tôi phân phối cùng chủ thể đăng ký có dung dịch lưu hành cần in số ĐK được BộY tế cung cấp lên nhãn thuốc với đề nghị chấp hành đúng những quy chế tất cả liên quan cho sảnxuất và giữ hành thuốc. Số ĐK tất cả cam kết hiệu QLĐB-...-13có mức giá trị 02 năm Tính từ lúc ngày ký kết Quyết định.

Điều 3.Trong quá trình giữ hành, cửa hàng đăng ký, đơn vị tiếp tế phải tương tác cùng với CụcKhoa học tập Công nghệ với Đào tạo thành Bộ Y tế và để được hướng dẫn demo tính dung nạp, tínhbình yên của thuốc trên phụ nữ nước ta với tổng thích hợp, report theo như đúng quy địnhhiện tại hành mỗi 06 tháng một đợt về Cục Quản lý Dược.

Xem thêm: Xem Phim Ở Nhà Một Mình Phần 2 Thuyet Minh ), Phim Ở Nhà Một Mình Phần 2 (Thuyết Minh)

Điều 4.Quyết định này còn có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày cam kết ban hành.

Điều 5.Giám đốc Ssinh hoạt Y tế các tỉnh giấc, thị trấn trực trực thuộc trung ươngvà người có quyền lực cao công ty cung cấp với chủ thể ĐK tất cả dung dịch trên Điều 1 chịu đựng trách rưới nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 5; - BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c); - Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Sở CA; - Cục Y tế giao thông vận tải vận tải- Bộ GTVT; - Tổng Cục Hải Quan- Bộ Tài Chính; - Bảo hiểm làng mạc hội Việt Nam; - Vụ Pháp dụng, Cục Quản lý Khám, chữa trị căn bệnh, Cục KHcông nhân và ĐT - Bộ Y tế; Thanh tra Sở Y tế - Viện KN dung dịch TƯ cùng VKN thuốc TP..HCM; - Tổng chúng tôi Dược VN; - Các khám đa khoa, Viện có giường bệnh trực trực thuộc BYT; - Website của Cục QLD, Tạp chí Dược Mỹ phẩm - Cục QLD; - Lưu: VPhường., KDD, ĐKT (2b).

CỤC TRƯỞNG Trương Quốc Cường

DANH MỤC

01 THUỐCSẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP. SỐ ĐĂNG KÝ HIỆU LỰC 02 NĂM (THUỐC TRÁNH THAI, ĐĂNGKÝ LẦN ĐẦU) - ĐỢT 140

1. công ty chúng tôi đăng ký: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bos Ton Việt Nam (Đ/c: số43, Đường số 8, KCN toàn quốc - Singapore, Thuận An, BìnhDương, VN - Việt Nam)

1.1 Nhà sản xuất: chúng tôi Cổ phần Dược phđộ ẩm Bos Ton Việt Nam (Đ/c: số43, Đường số 8, KCN toàn nước - Singapore,Thuận An, Bình Dương, nước ta - Việt Nam)