Danh mục tạp chí được hội đồng chức danh gs nhà nước tính điểm 2017

Hội đồng Giáo sư công ty nước vừa ban hành quyết định phê duyệt hạng mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng gs ngành, liên ngành năm 2021.

Bạn đang xem: Danh mục tạp chí được hội đồng chức danh gs nhà nước tính điểm 2017


Cụ thể danh mục tạp chí (DMTC) như sau:

1. DMTC Hội đồng gs liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2021 Xem tại đây.

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2021 Xem trên đây.

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - cồn lực năm 2021 Xem tại đây.

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành technology thông tin năm 2021 Xem trên đây.

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2021 Xem trên đây.

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - tự động hoá năm 2021 Xem tại đây.

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành giao thông vận tải năm 2021 Xem trên đây.

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành giáo dục và đào tạo học năm 2021 Xem trên đây.

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học tập - công nghệ thực phẩm năm 2021 Xem tại đây.

10. DMTC Hội đồng gs ngành khoa học An ninh năm 2021 Xem tại đây.

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành công nghệ Quân sự năm 2021 Xem tại đây.

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành khoa học trái khu đất - Mỏ năm 2021 Xem tại đây.

13. DMTC Hội đồng gs ngành Kinh tế năm 2021 Xem trên đây.

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2021 Xem trên đây.

Xem thêm: Từ Dầu Thực Vật Làm Thế Nào Để Có Được Bơ Nhân Tạo, Từ Dầu Thực Vật Làm Thế Nào Để Có Được Bơ

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2021 Xem tại đây.

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học năm 2021 Xem tại đây.

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2021 Xem tại đây.

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2021 Xem tại đây.

19. DMTC Hội đồng gs liên ngành Sử học tập - Khảo cổ học - dân tộc học năm 2021 Xem trên đây.

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2021 Xem tại đây.

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi năm 2021 Xem tại đây.

22. DMTC Hội đồng gs ngành Toán học năm 2021 Xem trên đây.

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học tập - xã hội học tập - chủ yếu trị học năm 2021 Xem trên đây.

24. DMTC Hội đồng gs ngành Văn hoá - nghệ thuật và thẩm mỹ - thể dục thể thao thể thao năm 2021 Xem tại đây.

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2021 Xem tại đây.

26. DMTC Hội đồng gs ngành Vật lý năm 2021 Xem trên đây.

27. DMTC Hội đồng gs ngành Xây dựng - kiến trúc năm 2021 Xem trên đây.

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2021 Xem tại đây.

Phương Mai


Công khai công dụng đánh giá năng lượng ngoại ngữ của ứng cử viên GS, PGS

Hội đồng Giáo sư bên nước vừa chào làng quy định về việc review năng lực ngoại ngữ của các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chỉnh chức danh giáo sư (GS), phó gs (PGS) năm 2021.