Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Phải Của Chất Khí

Đặc điểm không phải của quá trình đẳng áp so với một khối khí lý tưởng xác minh là:Khi áp suất tăng thì thể tích giảm


Bạn đang xem: Đặc điểm nào sau đây không phải của chất khí

*
*
*
*
*
*
*
*

Một khối khí lí tưởng thực hiện quá trình đẳng áp ở nhị áp suất khác nhau được màn trình diễn như hình sau:


*

*

Xem thêm: Giảm 91% Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Quốc Gia Tp Hcm Us, Trung Tâm Ngoại Ngữ

Một khối khí lí tưởng có ánh sáng ở trạng thái lúc đầu là (27^0C) . Xác minh nhiệt độ của khối khí sau khoản thời gian đun rét đẳng áp biết thể tích của khối khí tăng lên 3 lần.


Ống chất liệu thủy tinh tiết diện S một đầu kín, một đầu ngăn bởi vì giọt thủy ngân. Chiều lâu năm cột ko khí bên trong ống thủy tinh trong là (l_1 = 20cm), nhiệt độ phía bên trong ống là (27^0C). Chiều cao của cột không khí bên trong ống khi nhiệt độ tạo thêm (10^0C) là bao nhiêu? Coi vượt trình đổi khác trạng thái cùng với áp suất ko đổi.


*

Một bình mong thể tích (45cm^3) cất khí lí tưởng được nối với cùng một ống khí hình trụ tiết diện (0,1cm^2) một đầu được chặn vị giọt thủy ngân. Ở ánh nắng mặt trời (20^0C) chiều dài cột khí trong ống là (10cm), xác minh chiều lâu năm của cột không khí trong ống khi nhiệt độ tăng đến (25^0C) hiểu được áp suất của khí quyển là không đổi.


*

(12g)khí chỉ chiếm thể tích (4l) sinh hoạt (7^0C), sau thời điểm nung rét đẳng áp khối lượng riêng của khí là (1,2g/l) . ánh sáng của khí sau khi nung nóng có mức giá trị là: