Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt nam

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập và hoạt động Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta khôn xiết tự hào vì nước nhà có một Đảng cùng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo nên sự những kỳ tích lớn lao trong lịch sử dân tộc dân tộc, đóng góp góp xứng danh vào trào lưu cộng sản và người công nhân quốc tế, vì độc lập và tiến bộ của nhân loại.

Bạn đang xem: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng cộng sản việt nam


Thành lập Đảng cùng sản Việt Nam:

Từ ngày 6 mon 1 cho ngày 7 mon 2/1930, họp báo hội nghị hợp nhất các tổ chức cùng sản ra đời Đảng cộng sản nước ta đã họp sinh hoạt bán hòn đảo Cửu Long nằm trong Hồng Kông (Trung Quốc) bên dưới sự chủ trì của bè bạn Nguyễn Ái Quốc thay mặt đại diện cho quốc tế Cộng sản. Trong Hội nghị ra đời Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đặt ra 5 điểm khủng cần bàn luận và thống nhất, trước nhất là từ phê bình với phê bình,“Bỏ những thành kiến xung thốt nhiên cũ, thành thật hợp tác ký kết để thống nhất các nhóm cùng sản Đông Dương”. Hội nghị đã độc nhất vô nhị trí thống nhất những tổ chức cùng sản ra đời một đảng, lấy tên là Đảng cùng sản Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua các văn khiếu nại gồm: Chánh cưng cửng vắn tắt, Sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng cùng Lời kêu gọi của đồng minh Nguyễn Ái Quốc đại diện Quốc tế cộng sản cùng Đảng cùng sản việt nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học viên và tất cả đồng bào bị áp bức, tách bóc lột nhân ngày thành lập Đảng. Vào đó, Chánh cưng cửng vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng bội phản ánh văn bản cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cùng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng. Trên Đại hội đại biểu nước ta lần máy III của Đảng (9/1960) đã quyết nghị đem ngày 3 mon 2 dương định kỳ mỗi năm có tác dụng Ngày kỷ niệm thành lập Đảng cùng sản Việt Nam.

Xem thêm: Cách Giải Quyết Sự Cố Thông Thường Khi Mất Mạng Internet Vnpt ?

Ý nghĩa lịch sử vẻ vang và cương cứng lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng:

Đảng cùng sản vn ra đời với cương cứng lĩnh thiết yếu trị thứ nhất đã lộ diện thời kỳ mới cho bí quyết mạng nước ta - thời kỳ tranh đấu giành chủ quyền dân tộc tiến lên nhà nghĩa làng mạc hội. Cương cứng lĩnh thứ nhất của Đảng ra đời, đã xác minh được hầu như nội dung cơ bản nhất của con phố cách mạng Việt Nam; đáp ứng nhu cầu được những yêu cầu bức thiết của lịch sử và biến hóa ngọn cờ tập hợp, liên minh thống nhất các tổ chức cộng sản, những lực lượng giải pháp mạng và cục bộ dân tộc.

Sự kiện thành lập Đảng cùng sản vn là một sự thay đổi vô cùng đặc trưng của lịch sử hào hùng cách mạng Việt Nam, quyết định sự trở nên tân tiến của dân tộc, xong xuôi sự khủng hoảng về con đường lối và tổ chức triển khai lãnh đạo của phong trào yêu nước việt nam đầu cố kỉnh kỷ XX. Đó là tác dụng của sự vận động, cách tân và phát triển và thống nhất trào lưu cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về hầu như mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng sự kết hợp nhất trí của rất nhiều chiến sỹ tiên phong vì tác dụng của giai cấp, của dân tộc.

Đảng cộng sản nước ta ra đời là kết quả đó của sự phối kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; triệu chứng tỏ kẻ thống trị công nhân vn đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.Đảng cộng sản vn ra đời và việc Đảng công ty trương phương pháp mạng nước ta là một bộ phận của phong trào cách mạng nỗ lực giới, sẽ tranh thủ được sự cỗ vũ to khủng của giải pháp mạng nuốm giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại tạo sự những thắng lợi vẻ vang; đôi khi đóng góp tích cực và lành mạnh vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, chủ quyền dân tộc và văn minh của trái đất trên gắng giới.