CŨNG NHƯ SÔNG THÌ CÓ NGUỒN MỚI CÓ NƯỚC KHÔNG CÓ NGUỒN THÌ SÔNG CẠN

Câu hỏi:

“Cũng nhưsông thìcó nguồnmới bao gồm nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải bao gồm gốc, không tồn tại gốc thì cây héo. Fan cách mạng phải có đạo đức,không tất cả đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không chỉ đạo được nhân dân”.Câu trên trích từ công trình nào?


Bạn đang xem: Cũng như sông thì có nguồn mới có nước không có nguồn thì sông cạn

*


*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng hồ nước Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán Cao Cấp

LT xác suất & Thống kê

Đại Số đường Tính

Tâm Lý học tập Đại Cương

Tin học tập Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp qui định Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Thuyết Tài thiết yếu Tiền Tệ

Xã Hội học tập Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn Minh vậy Giới

Cơ Sở văn hóa VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc Đảng

Trắc nghiệm bốn Tưởng hồ nước Chí Minh

Trắc nghiệm kinh tế tài chính Vi Mô

Trắc nghiệm tài chính Vĩ Mô

Bài tập Toán Cao Cấp

Bài tập LT phần trăm & Thống kê

Bài tập Đại Số con đường Tính

Trắc nghiệm tư tưởng Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin học Đại Cương

Trắc nghiệm kế toán tài chính Đại Cương

Trắc nghiệm pháp luật Đại Cương

Trắc nghiệm sale Căn Bản

Trắc nghiệm kim chỉ nan Tài chủ yếu Tiền Tệ

Trắc nghiệm làng Hội học tập Đại Cương

Trắc nghiệm xúc tích Học

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc Văn Minh cố gắng Giới

Trắc nghiệm Cơ Sở văn hóa truyền thống VN


Xem thêm: Skin Dán Skin Iphone 6 Thành Iphone 7 /8 Plus Thành Iphone X

Tài liệu - Giáo trình

Lý luận chính trị

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - ngoại ngữ

Luận văn - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - mức độ khoẻ

Biểu mẫu mã - Văn bản


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thiết bị 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

umakarahonpo.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247