Cục công nghệ thông tin bộ tài nguyên và môi trường

bộ TN&MT: Trao ra quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tân tuyến giữ chuyên dụng cho trưởng Vụ tổ chức cán bộ. Rà soát hạng mục phế liệu nhập khẩu. Thủ tướng thị liền kề hoạt động, làm việc với Formosa Hà Tĩnh. Làm chủ nhập khẩu truất phế liệu và thực hiện phế liệu làm vật liệu sản xuất.
Ứng dụng technology thông tin luôn luôn là điểm lưu ý trong ngành khoáng sản môi trường.

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Cục công nghệ thông tin và tài liệu tài nguyên môi trường xung quanh đã tổ chức triển khai Hội nghị tổng kết công tác làm việc năm 2020 với triển khai trách nhiệm năm 2021. Trang bị trưởng trần Quý Kiên tham dự và vạc biểu chỉ huy Hội nghị.

Bạn đang xem: Cục công nghệ thông tin bộ tài nguyên và môi trường


*
 

Thứ trưởng bộ TN&MT è cổ Quý Kiên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu trên Hội nghị, thứ trưởng trằn Quý Kiên review cao những các thành tích  của Cục technology thông tin và tài liệu tài nguyên môi trường xung quanh (CNTT&DLTNMT) có được trong năm 2020,

Thứ trưởng thừa nhận mạnh, công tác làm việc ứng dụng công nghệ thông tin vào vận động lãnh đạo, chỉ huy điều hành nối tiếp của Ngành TN&MT; kịp thời thỏa mãn nhu cầu các trách nhiệm đột xuất, phạt sinh, thúc bách trong công tác làm việc chỉ đạo, điều hành của chỉ đạo bộ. Là điểm sáng trong những năm. Những năm 2020, viên CNTT&DLTNMT nhập vai trò là 1 trong những đơn vị chủ quản trong việc xúc tiến nhiều hoạt động, nhất là các chuyển động về technology thông tin, các nội dung cơ phiên bản của cuộc phương pháp mạng công nghệ lần máy 4. ở bên cạnh đó, cục đã nắm giữ vai trò “nhạc trưởng” trong việc tiến hành cơ sở tài liệu Ngành.

Xem thêm: “ Hãy Học Cách Ứng Xử Của Dòng Sông Gặp Trở Ngại Nó Vòng Tìm Đường Khác ”

*
 

Ông Lê Phú Hà – cục trưởng cục CNTT&DLTNMT tại hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác làm việc năm 2020, cục trưởng cục CNTT&DLTNMT Lê Phú Hà đến biết: trong năm 2020, viên đã thực hiện các công tác thống trị nhà nước về áp dụng CNTT, triển khai cơ quan chính phủ điện tử, hướng tới chính bao phủ số bao gồm: triển khai quản lý và vận hành Chính tủ điện tử; Cổng dịch vụ công trực tuyến, khối hệ thống một cửa quốc gia, một cửa điển tử ship hàng người dân cùng doanh nghiệp; quản lý chứng thư số; cai quản về an toàn, an ninh thông tin; tiếp cận cuộc Cách to gan công nghiệp lần thiết bị tư;… vào đó, đã dứt và chuyển vào triển khai 107 thương mại dịch vụ công trực tuyến đường (DVCTT) với 53 DVCTT mức độ 3 và 54 DVCTT cường độ 4  (đạt phần trăm 50,5%). Ngừng kết nối, quản lý và vận hành chính thức các TTHC ở trong phạm vi làm chủ của cỗ với Cổng thông tin một cửa nước nhà theo phương pháp một cửa quốc gia, qui định một cửa ASEAN. Trong đó, con số TTHC đã chủ yếu thức thực hiện là 08 TTHC (có 3 giấy tờ thủ tục mới vấp ngã sung). Tính trong năm 2020, đã bao gồm 106 làm hồ sơ khai báo qua lý lẽ một cửa quốc gia là với tổng cộng 75 công ty tham gia…

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, viên sẽ tập trung tăng cường ứng dụng CNTT, triệu tập triển khai chính phủ điện tử và thực hiện chuyển đổi số ngành khoáng sản và môi trường xung quanh trong bối cảnh chủ cồn tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thiết bị tư.

Tại Hội nghị, vật dụng trưởng nai lưng Quý Kiên cũng đã trao tặng, khen thưởng cho các đơn vị, cá thể suất dung nhan trong triển khai, tiến hành các nhiệm vụ ứng dụng công nghê tin tức ngành tài nguyên và môi trường xung quanh trong năm qua.