Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội Tiếng Anh

3 Tên tiếng Anh đầy đủ: Police Department on Administrative sầu Management of Social Order4 Chức danh lãnh đạo 6 * Các đơn vị trực thuộc:

Tên giờ đồng hồ Việt đầy đủ: Cục Chình họa gần kề thống trị hành chính về cô quạnh trường đoản cú làng mạc hội

Tên giờ đồng hồ việt viết tắt: Cục Chình ảnh giáp QLHC về TTXH

Tên giờ đồng hồ Anh đầy đủ: Police Department on Administrative Management of Social Order

Chức danh lãnh đạo 

Cục trưởng Cục Chình họa liền kề thống trị hành bao gồm về đơn nhất từ làng hội (Director of Police Department on Administrative sầu Management of Social Order)

Phó viên trưởng Cục Cảnh gần cạnh cai quản hành chủ yếu về độc thân từ làng hội (Deputy Director of Police Department on Administrative sầu Management of Social Order)

Chức năng và nhiệm vụ

Cục Chình ảnh sát làm chủ hành thiết yếu về cá biệt trường đoản cú làng hội là đơn vị trực nằm trong Sở Công an tất cả trách nát nhiệm giúp Bộ trưởng tsi mưu cùng với Đảng, Nhà nước những công ty trương, con đường lối, cơ chế, quy định bên trên nghành nghề cai quản hành chính về cô quạnh trường đoản cú xóm hội; tmê mẩn mưu Sở trưởng thống độc nhất làm chủ, chỉ đạo, khuyên bảo lực lượng Chình họa gần kề cai quản hành bao gồm về đơn lẻ tụ xóm hội tiến hành công tác ĐK, quản lý cư trú; cấp, làm chủ chứng tỏ quần chúng, căn uống cước công dân; thống trị nhà nước đối với ngành, nghề chi tiêu kinh doanh tất cả điều kiện về bình yên đơn côi tự; quản lý nhỏ dấu; làm chủ thiết bị, vật liệu nổ, cách thức cung ứng cùng pháo (trừ tranh bị, vật tư nổ, phương pháp hỗ trợ vì Bộ Quốc chống quản lí lý), thống trị lẻ tẻ từ nơi công cộng, công tác làm phản ứng nhanh theo chính sách của pháp luật cùng của Sở trưởng; gây ra, làm chủ, khai quật tàng thỏng hồ sơ hộ khẩu, tàng thỏng căn uống cước công dân, các đại lý dữ liệu giang sơn về người dân theo qui định. Chỉ đạo, chỉ dẫn lực lượng Cảnh giáp làm chủ hành chính về chưa có người yêu trường đoản cú làng hội triển khai các biện pháp nhiệm vụ để Giao hàng công tác chống phòng ngừa, phát hiện tại, chống chọi chống tầy với các hành động vi bất hợp pháp luật pháp theo chính sách của lao lý cùng của Sở trưởng.

* Các đơn vị trực thuộc:

– Phòng Tđắm đuối mưu (Advisory)

– Phòng Chính trị, phục vụ hầu cần (Politics, logistics)

– Phòng Hướng dẫn đăng ký, thống trị trú ngụ (Registration instructions, residence management)

– Phòng Hướng dẫn cấp, cai quản căn cước công dân và tàng tlỗi căn cước công dân (ID Instruction, management & storage)

– Phòng Hướng dẫn, cai quản những ngành nghề đầu tư chi tiêu kinh doanh bao gồm điều kiện về bình an độc thân từ bỏ với con lốt (Instruction, management of business wtih security order conditions và seals)

– Phòng Hướng dẫn, cai quản vũ khí, vật tư nổ, dụng cụ cung ứng và pháo (Instruction, management of weapons explosive materials, support tools và firecrackers)

– Phòng Hướng dẫn Chình họa gần cạnh cá biệt tự, bội phản ứng nhanh (Instruction for Police order, rapid response force)

– Phòng Hướng dẫn Chình ảnh tiếp giáp Quanh Vùng cùng Công an phụ trách buôn bản về bình an bơ vơ trường đoản cú ((Instruction for regional police and staff in charge of security và order

– Phòng Hướng dẫn quản lý đại lý dữ liệu tổ quốc về người dân (population national database management )

– Trung trọng tâm căn uống cước công dân đất nước (national citizen identification center)

– Trung trung tâm quản lí trị điều hành cơ sở tài liệu non sông về người dân. (The national database on population administration center)