CỤC CẢNH SÁT ĐKQL VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ TIẾNG ANH LÀ GÌ

1 thương hiệu tiếng Việt đầy đủ: Cục Cảnh sát đăng ký, quản ngại trị cư trú và dữ liệu tổ quốc về dân cư (C72)2 tên viết tắt gọn: Cục công an ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư3 thương hiệu tiếng Anh: Police Department of Residence Registration và Management với National Population Database4 chức danh lãnh đạo viên dịch thanh lịch tiếng Anh4.1 viên trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản ngại trị cư trú và dữ liệu quốc gia về cư dân (Director of Police Department of Residence Registration cùng Management cùng National Population Database)4.2 Phó viên trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản trị cư trú và dữ liệu giang sơn về cư dân (Deputy Director of Police Department of Residence Registration cùng Management và National Population Database5 hầu hết phòng ban trong cục dịch sang trọng tiếng Anh 5.1 phòng Tham mưu (Advisory)5.2 Phòng khuyên bảo đăng ký, cai quản trị cư trú (Registration instructions, residence management)5.3 Phòng phía dẫn cấp và quản trị bệnh minh nhân dân (ID Instruction, management và storage)5.4 Phòng lý giải quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu giang sơn về cư dân (national population database management)5.5 Trung vai trung phong Căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)5.6 Trung trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân (The national database on population administration center)

Bài Viết: Cục cảnh sát đkql cùng dlqg về người dân tiếng anh là gì


Bạn đang xem: Cục cảnh sát đkql và dlqg về dân cư tiếng anh là gì

Nội Dung

4 chức danh lãnh đạo viên dịch sang trọng tiếng Anh 5 phần đông phòng ban trong viên dịch sang trọng tiếng Anh

Tên tiếng Việt đầy đủ: Cục Cảnh sát đăng ký, quản trị trú ngụ và dữ liệu đất nước về dân cư (C72)

Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL trú ngụ và DLQG về dân cư

Tên giờ đồng hồ Anh: Police Department of Residence Registration và Management cùng National Population Database

Ngày 10 mon 10 năm 2012 bộ trưởng liên nghành Bộ Công an ra ra quyết định xây dựng Cục công an đăng ký quản trị trú ngụ và dữ liệu tổ quốc về cư dân thuộc Tổng cục công an quản trị hành chủ yếu về cô quạnh tự, an ninh và tin cậy xã hội. Cục cảnh sát đkql trú ngụ và dlqg về dân cư có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng Cục công an thống nhất, quản trị, chỉ đạo, trả lời lực lượng cảnh sát quản trị hành bao gồm trong việt nam về công tác đăng ký, quản trị cư trú; cấp cho và quản trị chứng minh nhân dân, căn cước công dân; xây dựng, quản ngại trị và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ship hàng công tác quản trị bên nước về cư trú, bảo vệ an ninh, quốc phòng, cách tân và phát triển thương mại, xóm hội theo như đúng quy định của lao lý và của cục trưởng.

Vị trí viên Cảnh sát đăng ký, quản trị trú ngụ và dữ liệu giang sơn về dân cư: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận ước Giấy, thành phố TP Hà Nội, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lí trị trú ngụ và dữ liệu giang sơn về dân cư (C72) trực thuộc Tổng cục cảnh sát là đơn vị chức năng có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng thống nhất, cai quản trị, chỉ đạo, giải đáp lực lượng cảnh sát quản trị hành chủ yếu trong toàn quốc về công tác đăng ký, quản ngại trị cư trú; cung cấp và quản trị Căn cước công dân; xây dựng, quản lí trị và khai quật cơ sở dữ liệu giang sơn về dân cư phục vụ công tác cai quản trị nhà nước về cư trú, bảo vệ an ninh, quốc phòng, phát triển thương mại, xã hội theo đúng quy định của pháp luật


Chức danh chỉ đạo Cục dịch sang trọng tiếng Anh

Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lí trị cư trú và dữ liệu nước nhà về dân cư (Director of Police Department of Residence Registration với Management cùng National Population Database)

Phó viên trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lí trị cư trú và dữ liệu đất nước về cư dân (Deputy Director of Police Department of Residence Registration cùng Management và National Population Database

Xem tức thì dịch thuật tại Long An

Những cơ quan trong cục dịch lịch sự tiếng Anh 

Phòng Tham mưu (Advisory)

Phòng Tham mưu ở trong Cục công an đăng ký, quản lí trị cư trú và dữ liệu tổ quốc về dân cư có trách nhiệm tham mưu giúp cục trưởng theo dõi, tổng hòa hợp tình hình, tác dụng công tác, khuyến cáo chủ trương, chương trình kế hoạch phổ biến về công tác đăng ký, quản ngại trị cư trú, tàng thư hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân; cấp cho và quản ngại trị chứng tỏ nhân dân; cai quản trị và khai quật cơ sở dữ liệu nước nhà về dân cư. Tiến hành công tác thi công lực lượng, công tác Đảng và công tác hậu đề nghị của Cục.

Phòng lý giải đăng ký, cai quản trị cư trú (Registration instructions, residence management)

Nghiên giúp, khuyến cáo phát hành những văn phiên bản quy phi pháp luật, nhà trương, chương trình, chiến lược về công tác làm việc đăng ký, quản lí trị cư trú và công tác làm việc tàng thư hộ khẩu; đôi khi theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phía dẫn triển khai những mặt công tác.


Phòng phía dẫn cấp cho và cai quản trị triệu chứng minh nhân dân (ID Instruction, management và storage)

Nghiên giúp, khuyến cáo phát hành những văn bản quy bất hợp pháp luật, chủ trương, chương trình, planer về công tác làm việc cấp và quản trị chứng minh nhân dân, tàng thư căn cước công dân; bên cạnh đó theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, phía dẫn triển khai những mặt công tác

Phòng gợi ý quản trị và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân (national population database management)

Tham mưu giúp cục trưởng thống nhất, chỉ đạo, chỉ dẫn về công tác làm việc xây dựng, quản lí trị và khai thác cơ sở dữ liệu non sông về người dân và tổ chức thực hiện những quy định, chủ trương, chương trình, chiến lược

Trung trung khu Căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)

Tham mưu giúp cục trưởng nghiên giúp, khuyến cáo, tổ chức triển khai sản xuất, cung cấp và quản ngại trị Căn cước công dân theo đúng quy định. Triển khai tiến hành dự án sản xuất, cung cấp và quản trị Căn cước công dân

Trung trung ương quản trị, điều hành khối hệ thống cơ sở dữ liệu giang sơn về cư dân (The national database on population administration center)

Tham mưu giúp cục trưởng nghiên giúp, khuyến cáo và tiến hành quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất nước về dân cư. Thiết kế văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy chế, quy trình quản lý trung tâm tài liệu dân cư, đảm bảo an ninh và tin cậy, an ninh thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu đất nước về cư dân

Xem ngay căn cước công dân giờ anh là gì

Thể Loại: share Kiến Thức cùng Đồng


Xem thêm: Giá Trị Lịch Sử, Văn Hóa Của Khu Di Tích Văn Miếu

Bài Viết: Cục cảnh sát đkql với Dlqg Về dân cư Tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://umakarahonpo.com Cục công an đkql và Dlqg Về người dân Tiếng Anh Là Gì


Related


About The Author
*

Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình chăm chút này đến lần comment kế tiếp của tôi.