Công Văn Xác Nhận Không Nợ Thuế

Thủ tục, hồ nước sơ xác thực không nợ thuế hải quan, thuế xuất nhập khẩu. Mẫu xác nhận không nợ thuế hải quan?


Thủ tục, hồ nước sơ xác thực không nợ thuế hải quan như vậy nào? Trường thích hợp nào cần xác thực không nợ thuế hải quan. Trước đây, khi có tác dụng hồ sơ giải thể công ty thì một trong những bước đặc biệt là tiến hành thủ tục giải thể tại phòng ban thuế với việc xác nhận không nợ thuế xuất nhập vào tại phòng ban hải quan lại là trong số những bước bắt buộc. Tuy nhiên, hiện giờ theo lý lẽ tại thông bốn 105/2020/TT-BTC việc xác thực thuế thương chính khi giải thể sẽ bởi vì cơ quan lại thuế tiến hành với ban ngành hải quan.

Bạn đang xem: Công văn xác nhận không nợ thuế

Điều 16. Cách xử trí hồ sơ hoàn thành hiệu lực mã số thuế với trả kết quả1. Cách xử trí hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của bạn nộp thuế phương pháp tại Khoản 1 Điều 14 Thông tứ này:a) phòng ban thuế cai quản trực tiếp thực hiện:…a.4) Đề nghị cơ quan Hải quan tiền thực hiện chứng thực việc tín đồ nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu không giống thuộc ngân sách chi tiêu nhà nước đối với chuyển động xuất nhập khẩu theo điều khoản tại Thông tư của cục Tài bao gồm quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát và đo lường hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và làm chủ thuế so với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cùng Thông tư của bộ Tài chính quy định về thanh toán điện tử trong nghành thuế trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo về việc người nộp thuế xong hoạt cồn và đang làm thủ tục dứt hiệu lực mã số thuế.

Do vậy, khi làm thủ tục kết thúc mã số thuế để giải thể công ty, doanh nghiệp chưa phải làm thủ tục chứng thực không nợ thuế hải quan như trước đó đây.

Tuy nhiên, trong một số trường phù hợp theo nguyên tắc tại điều 138 thông bốn 38/2015/TT-BTC (sửa đổi vị thông tứ 39/2018/TT-BTC) doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện tại như sau:

Điều 138. Kết thúc nghĩa vụ nộp thuế trong trường phù hợp giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào trường hòa hợp giải thể, phá sản thực hiện theo điều khoản tại Điều 54 Luật cai quản thuế, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác và ký kết xã và lao lý về phá sản. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cụ thể như sau:a) công ty doanh nghiệp tứ nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc hội đồng member công ty; hội đồng cai quản trị hoặc tổ chức thanh lý doanh nghiệp, người cai quản có liên quan trong trường đúng theo Điều lệ doanh nghiệp quy định chịu đựng trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của công ty trước lúc gửi đề xuất giải thể mang đến cơ quan đăng ký kinh doanh;b) Hội đồng giải thể hợp tác ký kết xã chịu đựng trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của hợp tác ký kết xã trước khi gửi làm hồ sơ giải thể mang lại cơ quan liêu đã cung cấp giấy ghi nhận đăng ký;c) quản lí tài viên hoặc công ty lớn quản lý, thanh lý gia sản chịu trách nhiệm dứt nghĩa vụ nộp thuế của người tiêu dùng sau lúc có quyết định mở giấy tờ thủ tục phá sản theo phương tiện của biện pháp Phá sản.2. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp người nộp thuế xong hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, vỡ nợ theo biện pháp của pháp luậta) Doanh nghiệp dứt hoạt động không tuân theo thủ tục giải thể, vỡ nợ chưa kết thúc nghĩa vụ nộp thuế thì chủ doanh nghiệp tư nhân; hội đồng thành viên doanh nghiệp hoặc chủ thiết lập công ty; hội đồng quản trị; quản trị của hợp tác xã; hoặc người làm chủ có liên quan trong trường hòa hợp Điều lệ doanh nghiệp quy định chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ;b) Hộ gia đình, cá nhân chấm hoàn thành hoạt động kinh doanh chưa kết thúc nghĩa Vụ nộp thuế thì chủ hộ gia đình, cá thể chịu nhiệm vụ nộp phần thuế nợ;c) tổng hợp tác dứt hoạt cồn chưa xong xuôi nghĩa vụ nộp thuế thì những thành viên tổ hợp tác liên đới chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ

Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế hải quan

Theo khoản 1 Điều 140 Thông bốn 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 71 Điều 1 Thông tứ 39/2018/TT-BTC quy định:Khi bao gồm nhu cầu xác thực việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế …, fan nộp thuế hoặc cơ quan làm chủ nhà nước bao gồm thẩm quyền phải bao gồm văn bản đề nghị xác nhận dứt nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chuẩn quy định tại mẫu mã số 05 Phụ lục IIa phát hành kèm Thông bốn này gửi đến cơ quan hải quan thông qua khối hệ thống xử lý tài liệu điện tử hải quan. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, tín đồ nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước tất cả thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác nhận kết thúc nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu mã số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này mang lại Tổng cục Hải quan. Do thế hồ sơ xác nhận sẽ bao gồm– Văn phiên bản đề nghị xác nhận chấm dứt nghĩa vụ nộp thuế chủng loại 34/CVXNHT/TXNK thông tư 39/2018/TT-BTC– Biên bản họp, đưa ra quyết định giải thể của công ty– bạn dạng sao đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của đơn vị (có triệu chứng thực)Trong vòng 5 ngày thao tác làm việc tổng cục hải quan sẽ sở hữu được văn phiên bản trả lời về việc đơn vị chức năng có nợ hoặc không nợ thuế hải quan.Lưu ý: Do các doanh nghiệp giải thể thường không sử dụng trụ sở chính vì đó rất có thể ghi rõ khu vực nhận công văn vấn đáp vào công văn nhằm Tổng viên hải quan gửi lại công văn theo add yêu cầu.

Nộp hồ sơ xác thực không nợ thuế xuất nhập khẩu nghỉ ngơi đâu?

Cơ quan tiếp nhập là tổng cục hải quan, địa chỉ LÔ E3 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ, PHƯỜNG YÊN HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Mẫu công văn xin chứng thực không nợ thuế thương chính các chúng ta cũng có thể dùng theo mẫu sau:

Mẫu công văn xác thực không nợ thuế hải quan

Mẫu số 34/CVXNHT/TXNK

TÊN CÔNG TY/CƠ quan liêu NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – tự do thoải mái – hạnh phúc —————
Số:……../….…. V/v kiến nghị xác nhận xong xuôi nghĩa vụ nộp thuế …………, ngày …..

Xem thêm: Nhà Cung Cấp Hộp Nhựa Dùng 1 Lần Tphcm, Hộp Nhựa Đựng Thực Phẩm Dùng 1 Lần Giá Rẻ Tp:Hcm

tháng ….. năm …….

Kính gửi: Tổng viên Hải quan.

Nơi nhận:– Như trên; – Lưu: VT,… NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)/THỦ TRƯỞNG CƠ quan lại QUN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN (Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:Hồ sơ doanh nghiệp gửi kèm:– Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp/ Giấy ghi nhận ưu đãi đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kết mã số thuế: bạn dạng chụp (có cam kết tên, đóng lốt của Công ty) hoặc bạn dạng sao nếu có;– Trường hợp xác nhận kết thúc nghĩa vụ nộp thuế đối với Chi nhánh doanh nghiệp thì làm hồ sơ như nêu bên trên phải bao gồm của công ty và trụ sở Công ty).

Tra cứu tình trạng thuế hải quan của bạn trên trang web hải quan

Trước khi giữ hộ hồ sơ để xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện tra cứu giúp tại địa chỉ https://tongcuc.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=140&cid=1198 để khẳng định về nghĩa vụ thuế tránh trường hợp mất thời hạn khi thực hiện thủ tục với nhận được thông tin nộp thuế

*
Tra cứu tình trạng thuế thương chính trên website

Trường hợp công ty lớn còn nợ thuế hải quan hoàn toàn có thể tra cứu tin tức tài khoản nộp thuế, mức giá hải quan tiền theo showroom https://tongcuc.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=141&cid=1199

Sau khi có xác nhận không nợ thuế hải quan, trong trường hợp triển khai giải thể, doanh nghiệp liên tiếp thực hiện tại thủ tục kết thúc hiệu lực mã số thuế tại phòng ban thuế và thủ tục giải thể trên cơ quan đk kinh doanh. Ví như trong quy trình thực hiện có vướng mắc hoặc khách hàng hàng có nhu cầu DỊCH VỤ xin vui miệng liên hệ cửa hàng chúng tôi để triển khai thủ tục này.