Công Ty Tnhh Phát Triển Xây Dựng I-Tech

I-TECH DC CO.,LTD

Ngành nghề sale chính: Bán buôn vật dụng liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Cập nhật: 6 năm trước


Từ khóa: 0310481328, 0862515163, I-TECH DC CO.,LTD, TP hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Tân Hưng, Kim Suk Goo


Ngành nghề kinh doanh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Sản xuất sợi 13110
2 Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 13220
3 Sản xuất vật gỗ xây dựng 16220
4 Sản xuất hoá hóa học cơ bản 20110
5 Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220
6 Sản xuất vật liệu xây dựng từ khu đất sét 23920
7 Sản xuất xi măng, vôi với thạch cao 2394
8 Sản xuất bê tông với các thành phầm từ xi-măng và thạch cao 23950
9 Xây dựng nhà các loại 41000
10 Xây dựng công trình xây dựng kỹ thuật gia dụng khác 42900
11 Phá dỡ 43110
12 Lắp đặt hệ thống điện 43210
13 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322
14 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 43290
15 Hoàn thiện dự án công trình xây dựng 43300
16 Bán buôn nông, lâm sản nguyên vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620
17 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giầy dép 4641
18 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
19 Bán buôn vật dụng và linh kiện điện tử, viễn thông 46520
20 Bán buôn đồ vật móc, thiết bị với phụ tùng máy khác 4659
21 Bán buôn đồ vật liệu, thiết bị lắp ráp khác vào xây dựng 4663
22 Bán buôn siêng doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
23 Hoạt động support quản lý 70200
24 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật tất cả liên quan 7110

*

Cơ sở dữ liệu tin tức doanh nghiệp là website cung cấp, tra cứu giúp miễn phí thông tin doanh nghiệp.