HA NOI HOUSING MANAGEMENT AND DEVELOPMENTONE – MEMBER COMPANY LIMITED

*

Đang xem: Công ty quản lý và phát triển nhà hà nội

Trước tháng 8/1994, việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội do các đơn vị thuộc ngành nhà đất quản lý gồm các Xí nghiệp quản lý nhà Đống Đa, Xí nghiệp quản lý nhà Hoàn Kiếm, Xí nghiệp quản lý nhà Ba Đình, Xí nghiệp quản lý nhà Hai Bà Trưng và các Ban quản lý nhà Thanh Trì, Ban quản lý nhà Gia Lâm, Đông Anh và Công ty quản lý nhà Từ Liêm…

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
ĐIỀU LỆ CÔNG TY
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức hiện tại Công ty
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016 – 2020
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất Kinh Doanh
Thông tin bất thường Công ty
Báo cáo tài chinh
Chiến lược phát triển doanh nghiệp 2018
Quản trị và cơ cấu tổ chức công ty
Sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp
Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp
Hoạt Động sản xuất kinh doanh

*

Xem thêm:

*

*

*

Xem thêm:

*

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *