CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản các bạn sẽ chỉ cần member cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui tươi contact cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cp xây dựng bảo tàng hồ chí minh

*

*

*
*
13946

CÔNG TY CP.. XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

*

Xem thêm: 1 Bao Xi Măng Bao Nhiêu 1 Bao Xi Măng Bao Nhiêu Kg?, Cách Pha Trộn Xi Măng

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn công ty thiết lập
*

Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Báo cáo Đánh giá bán VN (Vietphái mạnh Report JSC)

Người Chịu đựng trách nhiệm quản lí lí nội dung: Vũ Đăng Vinh