Mô tả công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Hàng Tiêu dùng Quốc tế là đơn vị sở hữu thương hiệu S&B (Select and Buy) với sứ mệnh phát triển hệ thống hạ tầng bán lẻ tự động, phục vụ những nhu cầu ngày càng đa dạng, hiện đại của người tiêu dùng. S&B tự hào là đơn vị đi đầu và phát triển mạnh nhất Việt Nam về hệ thống máy bán hàng tự động.

Đang xem: Công ty cp đầu tư hàng tiêu dùng quốc tế

*

Không yêu cầu

*

IT Phần cứng – mạng, IT phần mềm

*

Hà Nội

*

Toàn thời gian cố định

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2018 Của Giáo Viên Tiểu Học, Mẫu Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2022 Mới Nhất

*

Đại học trở lên
– Nghiên cứu, viết tài liệu test, thực hiện test và phối hợp test cùng nghiệp vụ nghiệm thu ứng dụng do đối tác bàn giao hoặc nhóm phát triển thực hiện- Nghiên cứu các tool mới phục vụ công việc: tool test, tool hỗ trợ công việc…- Tìm hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng (các khối Nghiệp vụ), ;- Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án và đối tác để làm rõ yêu cầu cần đáp ứng;- Tài liệu hóa yêu cầu người sử dụng, tài liệu test (test case, test plan..), các hướng dẫn sử dụng, quy trình vận hành hệ thống.- Thưc hiện các công việc quản lý hồ sơ, văn bản, hợp đồng trong quá trình triển khai dự án- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phân công.
– Thực hiện công việc tuyển dụng theo yêu cầu.- Tiếp nhận hướng dẫn và đào tạo hội nhập cho nhân sự mới.- Chấm công hàng tuần và chốt công, tính lương hàng tháng.- Báo cáo tăng/giảm bảo hiểm và chốt sổ cho nhân viên nghỉ việc.- Thực hiện các chế độ phúc lợi, ốm đau, thai sản cho nhân viên.- Tham gia tổ chức các sự kiện của công ty.- Làm việc theo yêu cầu của cấp trên.- Làm thủ tục cấp MST thu nhập cá nhân cho nhân sự mới, thủ tục giảm trừ gia cảnh cho cán bộ nhânviên (nếu có)

Xem thêm:

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp- Kiểm tra và định khoản các nghiệp vụ phát sinh- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công tyTheo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty- In sổ sách kế toán của công ty theo quy định- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại kho- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của ban lãnh đạo- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy địnhThực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *