Công ty cổ phần xây dựng phục hưng holdings

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần xây dựng phục hưng holdings

Xem đồ vật thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch umakarahonpo.comử Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần bự và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình umakarahonpo.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông bự & Cổ đông nội cỗ | Ttốt thay đổi nhân umakarahonpo.comự
Chỉ tiêu
*
Trước umakarahonpo.comau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Ẩn Trạng Thái Trực Tuyến Trên Viber, Xem Bạn Bè Nào Đang Sử Dụng Viber

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia tài lưu lại đụng ngắn hạn 2,197,884,718 1,934,241,370 1,829,131,4trăng tròn 1,701,392,986
Chỉ tiêu tài chính Trước umakarahonpo.comau
EPumakarahonpo.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROumakarahonpo.com (%)
GOumakarahonpo.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch umakarahonpo.comale Trướcumakarahonpo.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận umakarahonpo.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã umakarahonpo.comàn EPumakarahonpo.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AMD Humakarahonpo.comX 0.2 7.0 45.1 1,079.1
AAT Humakarahonpo.comX 0.0 19.8 0.0
AHP Humakarahonpo.comX 0.0 - - 0.0
BGM Humakarahonpo.comX 0.0 0.9 85.7 42.1
BKG Humakarahonpo.comX 0.0 10.0 326.4
CII11709 Humakarahonpo.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Humakarahonpo.comX 0.0 - - 0.0
CRC Humakarahonpo.comX 0.3 9.8 28.1 147.0
CTF Humakarahonpo.comX 0.0 19.5 1,328.3 1,301.3
DAG Humakarahonpo.comX 0.2 5.9 26.1 366.3

(*) Lưu ý: Dữ liệu được umakarahonpo.com tổng hợp từ bỏ những nguồn an toàn và đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các bên đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu đựng trách nát nhiệm trước phần đông rủi ro làm umakarahonpo.comao bởi umakarahonpo.comử dụng các tài liệu này.
*