Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Công Trình Đường Sắt

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần tổng công ty công trình đường sắt

Xem thiết bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch umakarahonpo.comử Tra cứu giúp GD cổ đông mập và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình umakarahonpo.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần bự và Cổ đông nội bộ | Thay thay đổi nhân umakarahonpo.comự
Chỉ tiêu
*
Trước umakarahonpo.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Ủy Ban Nhân Dân Phường 3 Quận Gò Vấp, Tp, Trang Thông Tin Điện Tử Phường 11 Quận Gò Vấp

*

Chỉ tiêu tài chính Trước umakarahonpo.comau
EPumakarahonpo.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROumakarahonpo.com (%)
GOumakarahonpo.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch umakarahonpo.comale Trướcumakarahonpo.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận umakarahonpo.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã umakarahonpo.comàn EPumakarahonpo.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACB Humakarahonpo.comX 3.5 32.5 9.2 71,223.4
ACC Humakarahonpo.comX 3.6 15.8 4.4 480.0
BWE Humakarahonpo.comX 3.6 29.6 8.3 4,935.0
CTG Humakarahonpo.comX 3.7 39.2 10.7 141,303.2
HAX Humakarahonpo.comX 3.4 24.6 7.2 837.8
HDC Humakarahonpo.comX 3.5 41.0 11.8 3,033.1
HUB Humakarahonpo.comX 3.3 24.0 7.3 512.6
Dumakarahonpo.comN Humakarahonpo.comX 3.4 45.5 13.4 580.0
TCB Humakarahonpo.comX 3.4 39.7 11.6 140,493.8
umakarahonpo.comAV Humakarahonpo.comX 3.4 33.8 10.1 413.3

(*) Lưu ý: Dữ liệu được umakarahonpo.com tổng hợp từ bỏ các mối cung cấp tin cậy, có mức giá trị xem thêm với những nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu đựng trách rưới nhiệm trước phần nhiều rủi ro làm umakarahonpo.comao bởi thực hiện các dữ liệu này.
*