CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÌNH THUẬN

Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản các bạn sẽ chỉ với thành viên cá thể. Để nâng cấp hội viên, vui tươi contact cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần thương mại bình thuận

*

*

*
*
1965

CÔNG TY CP.. THƯƠNG MẠI BÌNH THUẬN

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Mách Bạn Cách Kiểm Tra Sim Đã Đăng Ký Hay Chưa ? CáCh KiểM Tra Sim ChíNh Chủ Nhanh ChóNg

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận bên trên vốn công ty cài đặt

TOP.. 5 công ty lớn thuộc ngành - Bán lẻ hàng tiêu dùng nkhô hanh vào siêu thị nhà hàng, siêu thị thuận tiện, chợ truyền thông


*

*

Tên Doanh nghiệp: chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá bán Việt Nam (Vietnam Report JSC)

Người Chịu đựng trách nhiệm quản lí lí nội dung: Vũ Đăng Vinh