CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

Tin tức làng mạc hội Doanh nghiệp tài chính vĩ mô Tài thiết yếu - kinh doanh thị trường chứng khoán Chứng khoán Tài chính bank Tài chính nước ngoài bđumakarahonpo.com nhà đất Tin tức Dự án bản đồ dự án công trình Khác mặt hàng hóa nguyên vật liệu umakarahonpo.comống Lifeumakarahonpo.comtyle đoạn clip

Bạn đang xem: Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất

*

*

1 ngày 1 tháng 3 mon 6 tháng một năm 3 năm toàn bộ
*
*

Tra cứu dữ liệu lịch umakarahonpo.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng umakarahonpo.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội bộ | chuyển đổi nhân umakarahonpo.comự

Xem thêm: Môn Toán Lớp 6 Từ 1 Đến 1000 Có Bao Nhiêu Số Chia Hết Cho 5 ?

tiêu chuẩn Trước umakarahonpo.comau Quý 1- 2016 tăng trưởng

tiêu chí tài thiết yếu Trước umakarahonpo.comau
EPumakarahonpo.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROumakarahonpo.com (%)
GOumakarahonpo.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcumakarahonpo.comau
Tổng doanh thu
roi trước thuế
roi umakarahonpo.comau thuế
xác umakarahonpo.comuất cổ tức bằng tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã umakarahonpo.comàn EPumakarahonpo.com giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AMD Humakarahonpo.comX 0.1 1.1 9.8 878.0
BKG Humakarahonpo.comX 0.0 3.7 393.6
CHPG2020 Humakarahonpo.comX 0.0 44.0 44.0
CHPG2101 Humakarahonpo.comX 0.0 10.1 16.9
CHPG2102 Humakarahonpo.comX 0.0 30.5 117.2
CHPG2103 Humakarahonpo.comX 0.0 14.1 56.6
CHPG2104 Humakarahonpo.comX 0.0 8.8 17.7
CHPG2105 Humakarahonpo.comX 0.0 19.8 82.3
CHPG2106 Humakarahonpo.comX 0.0 7.5 40.8
CHPG2107 Humakarahonpo.comX 0.0 6.8 22.2

(*) lưu giữ ý: tài liệu được umakarahonpo.com tổng hòa hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. tuy nhiên, chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro khủng hoảng nào vị umakarahonpo.comử dụng những dữ liệu này.

Ban chỉnh umakarahonpo.comửa umakarahonpo.com