Công ty cổ phần phát triển điện lực việt nam

Mã số thuế0101264520
*
1
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
2Lắp để máy móc và thiết bị công nghiệp
3Sản xuất điện
4Truyền thiết lập và cung cấp điện
5Xây dựng công trình xây dựng kỹ thuật gia dụng khác
6Bán buôn chăm doanh khác chưa được phân vào đâu
7Kinh doanh bất động sản, quyền áp dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ áp dụng hoặc đi thuê
8Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động đậy sản, đấu giá bán quyền thực hiện đất
9Hoạt động phong cách thiết kế và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật có liên quan
10Kiểm tra với phân tích kỹ thuật
11Đại lý du lịch
12Hoạt đụng dịch vụ cung cấp kinh doanh khác còn sót lại chưa được phân vào đâu
13Giáo dục trung học tập cơ sở
14Đào chế tạo ra sơ cấp

Bạn đang xem: Công ty cổ phần phát triển điện lực việt nam

1Đại lý du lịch
2Đào tạo trung cấp
3Đào sinh sản sơ cấp
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động đậy sản, đấu giá quyền áp dụng đất
6Truyền tải và phân phối điện
7Sản xuất điện
8Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
9Lắp đặt máy móc với thiết bị công nghiệp
10Kiểm tra với phân tích kỹ thuật
11Kinh doanh bất tỉnh sản, quyền áp dụng đất thuộc công ty sở hữu, chủ thực hiện hoặc đi thuê
12Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật bao gồm liên quan
13Hoạt đụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn sót lại chưa được phân vào đâu
14Bán buôn chuyên doanh khác không được phân vào đâu

Kết trái phân tích tài liệu của ứng dụng umakarahonpo.com.info mang đến nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM như sau:

Phần mềm umakarahonpo.com.info tổng hợp với phân tích tin tức từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia

Xem thêm: Hướng Dẫn Bạn Viết Mẫu Giấy Uỷ Quyền Công Việc Thay Mặt Công Ty Năm 2020

Nhà thầu này cũng là bên mời thầu. Công dụng phân tích tài liệu cho bên mời thầu CHI NHÁNH CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT nam NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN KHE BỐ như sau: Đã chào làng kế hoạch chọn lọc nhà thầu của 104 dự án với tổng số 108 gói thầu.Đã tiến hành mời thầu 103 gói (với 107 thông báo mời thầu), thực hiện mời sơ tuyển 0 gói.Đã ra mắt kết quả của 41 gói, diệt thầu 0 gói (trong số những gói thầu ở trên).Có 22 gói có hiệu quả mà không có TBMT, TBMST.Phần mềm umakarahonpo.com.info tổng hợp với phân tích tin tức từ cơ sở dữ liệu mời thầu quốc gia
Nhà thầu này cũng có thể có thông tin trên Mạng đấu thầu tư nhân umakarahonpo.com.Net với tên hồ sơ doanh nghiệp là CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM.