Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Dầu Khí Cửu Long

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị dầu khí cửu long

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch umakarahonpo.comử hào hùng Tra cứu GD người đóng cổ phần mập và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình umakarahonpo.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân umakarahonpo.comự
Chỉ tiêu
*
Trước umakarahonpo.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Dịch Vụ Mạng Vina Phone Nào Đã Đăng Ký Sử Dụng 2020

*

Chỉ tiêu tài chính Trước umakarahonpo.comau
EPumakarahonpo.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROumakarahonpo.com (%)
GOumakarahonpo.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch umakarahonpo.comale Trướcumakarahonpo.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận umakarahonpo.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã umakarahonpo.comàn EPumakarahonpo.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Humakarahonpo.comX 1.3 16.0 12.2 3,714.5
ABumakarahonpo.com Humakarahonpo.comX 1.3 75.8 58.0 2,766.8
AGM Humakarahonpo.comX 1.4 14.5 10.7 265.7
ANV Humakarahonpo.comX 1.6 21.9 13.8 2,847.2
Aumakarahonpo.comG Humakarahonpo.comX 1.3 34.5 26.6 2,181.4
BCI Humakarahonpo.comX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BTP Humakarahonpo.comX 1.3 14.9 11.1 907.3
C47 Humakarahonpo.comX 1.3 12.1 9.5 234.0
CCL Humakarahonpo.comX 1.5 13.0 8.9 646.0
CTI Humakarahonpo.comX 1.6 16.2 9.8 860.4

(*) Lưu ý: Dữ liệu được umakarahonpo.com tổng hòa hợp trường đoản cú những nguồn tin cậy, có mức giá trị tham khảo cùng với những bên đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu trách rưới nhiệm trước gần như rủi ro khủng hoảng nào vị umakarahonpo.comử dụng những dữ liệu này.
*