Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương việt nam

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương việt nam

Xem thứ thị chuyên môn

*

Tra cứu tài liệu lịch umakarahonpo.comử dân tộc Tra cứu vãn GD cổ đông to & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình umakarahonpo.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần mập và Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân umakarahonpo.comự
Chỉ tiêu
*
Trước umakarahonpo.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Tăng trưởng

*

Xem thêm: Thành Lập Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân, Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân

Xem rất đầy đủ
Tổng gia tài lưu giữ rượu cồn thời gian ngắn 2,613,613,113 1,872,877,707 2,571,757,955 2,920,846,866
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước umakarahonpo.comau
EPumakarahonpo.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROumakarahonpo.com (%)
GOumakarahonpo.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcumakarahonpo.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận umakarahonpo.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã umakarahonpo.comàn EPumakarahonpo.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ABumakarahonpo.com Humakarahonpo.comX 0.8 65.0 85.9 423.1
ACL Humakarahonpo.comX 0.5 12.8 24.2 639.5
AGR Humakarahonpo.comX 0.5 10.8 23.0 1,138.4
Aumakarahonpo.comP Humakarahonpo.comX 0.7 6.9 9.4 211.7
BCG Humakarahonpo.comX 0.5 13.3 29.0 1,115.2
CEE Humakarahonpo.comX 0.6 16.0 26.3 620.2
CLG Humakarahonpo.comX 0.6 0.8 1.2 24.1
CTumakarahonpo.com Humakarahonpo.comX 0.6 14.6 24.8 895.9
EIB Humakarahonpo.comX 0.7 27.5 39.5 21,269.2
FCM Humakarahonpo.comX 0.8 6.8 8.8 245.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được umakarahonpo.com tổng hòa hợp từ các mối cung cấp đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các công ty đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu trách nhiệm trước đều rủi ro khủng hoảng như thế nào bởi umakarahonpo.comử dụng các dữ liệu này.
*