Công Thức Tính Diện Tích Xung Quanh Hình Hộp Chữ Nhật

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương mà những em được học tập trong lịch trình Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Ở bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng hòa hợp lại những công thức liên quan đến hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương để các em học thuộc áp dụng vào giải toán.


Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch hình dáng hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 22cm, chiều rộng 10cm, độ cao 5,5 cm.

Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối gạch hình trạng hộp chữ nhật bởi vì 6 viên gạch ốp xếp thành.

Xem thêm: Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Cao Tại Đà Nẵng

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích xung quanh của dòng hộp là:

(30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của đáy hộp là:

30 x trăng tròn = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để gia công cái vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích giấy color vàng, tức diện tích s 2 đáy của hình vỏ hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích s giấy màu sắc đỏ, tức diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích s giấy màu đỏ lớn hơn diện tích giấy màu rubi là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi chu vi đáy nhân với độ cao nên chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh phân tách cho chiều cao, ta có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để gia công hộp đó là diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để triển khai hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích bao bọc của hộ gia đình là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn hộ là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích phải quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính form size của khối gạch dạng hình hộp chữ nhật:

– Chiều nhiều năm của khối gạch là 22 cm

– Chiều rộng lớn của khối gạch men là:

10 x 2 = đôi mươi (cm)

– chiều cao của khối gạch là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích xung quanh của khối gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích s toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).