Công Thức Tính Công Suất Tỏa Nhiệt Trên Điện Trở

Công thức tính hiệu suất toả nhiệt? Là phương pháp giúp chúng ta biết được công suất ở thứ dẫn. lúc cơ mà có loại điện chạy qua và toả sức nóng của đồ dùng đó.

Bạn đang xem: Công thức tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở

Công thức tính năng suất toả nhiệt: P=Q/t=R.I2

Trong đó:

P. là hiệu suất ( W )

T là thời hạn ( s )

I là cường độ mẫu năng lượng điện ( A )

R là điện trsinh sống cái năng lượng điện ( Ω )

Q là nhiệt lượng ( J )


Công suất toả sức nóng là gì?

Công suất toả nhiệt độ là Công suất toả nhiệt nghỉ ngơi vật dẫn Lúc tất cả cái điện chạy qua đặc thù cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó cùng được xác định bởi nhiệt lượng toả ra sinh hoạt vật dẫn vào một đơn vị chức năng thời hạn.

*

Định luật Jun-Len-xơ

Phát biểu định dụng cụ Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra làm việc một vật dẫn tỉ lệ thuận cùng với điện trlàm việc của vật dẫn, với bình phương thơm cường độ dòng điện với cùng với thời gian chiếc điện chạy qua vật dẫn kia.

Công thức của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

Trong đó:

 Q: Nhiệt lượng (J)

 R: Điện trsống (Ω)

 I: Cường độ chiếc năng lượng điện (A)

 t: Thời gian cái năng lượng điện chạy qua (s)

Công của nguồn điện

Điện năng tiêu thú trong toàn mạch bởi công của những lực kỳ lạ phía bên trong nguồn điện, Có nghĩa là bởi công của nguồn điện.

 Ang = E.q = E.It

Trong đó:

 E: Suất năng lượng điện động của mối cung cấp (V)

 q: Điện lượng chuyển sang mối cung cấp (C)

 I: Cường độ cái chạy qua mối cung cấp (A)

 t: Thời gian dòng điện chạy qua mối cung cấp (s)

Công suất của nguồn điện

Công suất Png của nguồn điện bởi công suất tiêu trúc điện năng của toàn mạch.

Png=Ang/t=E.I

Công suất của mối cung cấp đặc thù mang đến tốc độ thực hiện công của nguồn điện kia cùng được xác minh bằng công của nguồn điện thực hiện vào một đơn vị chức năng thời hạn.

Lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu thú Khi có cái điện chạy qua để chuyển hoá thành những dạng năng lượng không giống được đo bởi công của lực điện thực hiện Khi dịch chuyển có hướng các điện tích.

 A = Uq = UIt

Trong đó:

 A: Công của lực năng lượng điện (J)

 U: Hiệu năng lượng điện cố kỉnh đoạn mạch (V)

 I: Cường độ dòng năng lượng điện của mạch (A)

 t: Thời gian (s)

 q: Lượng điện tích di chuyển qua mạch vào thời hạn t (C).

*

Công suất điện

Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thú điện năng của đoạn mạch kia cùng gồm trị số bởi điện năng nhưng mà đoạn mạch tiêu trúc vào một đơn vị thời hạn.

Xem thêm: Câu Hỏi Của Nguyen Tai Nhat The

Công suất điện bằng tích của hiệu điện thế thân nhì đầu đoạn mạch cùng cường độ cái điện chạy qua đoạn mạch đó.

P=A/t=U.I

Đo công suất điện cùng điện năng tiêu trúc vày một đoạn mạch

Ta dùng một ampe – kế để đo độ mạnh loại năng lượng điện và một vôn – kế để đo hiệu điện cố. Công suất tiêu thụ được tính hởi: P = U.I (W)

Người ta sản xuất ra oát-kế cho biết P nhờ độ lệch của kim thông tư.

Trong thực tế ta có công tơ hồng điện (đồ vật đếm năng lượng điện năng) cho thấy thêm công mẫu năng lượng điện tức điện năng tiêu trúc tính ra kwh. (1kwh = 3,6.106J)

Suất bội phản điện

Máy thu điện tất cả tác dụng gửi hoá năng lượng điện năng thành những dạng năng lượng khác không hẳn là nội năng (cơ năng; hoá năng ; . . )

Lượng năng lượng điện năng này (A’) tỉ trọng cùng với năng lượng điện lượng truyền qua lắp thêm thu điện.

A′ = ξ p.q = ξ p.I.t

ξ p : đặc trưng đến kỹ năng biến hóa năng lượng điện năng thành cơ năng, hoá năng, .. . của sản phẩm thu

điện với Call là suất phản bội năng lượng điện.

Bên cạnh đó cũng có thể có một phần điện năng nhưng vật dụng thu điện thừa nhận từ dòng điện được đưa thành sức nóng vị sản phẩm công nghệ có năng lượng điện trnghỉ ngơi trong rp.

Q′=rp.I2.tQ′=rp.I2.t

Vậy công nhưng dòng năng lượng điện thực hiện mang đến thứ thu năng lượng điện tức là điện năng tiêu thú vì máy thu điện là:

A = A′ + Q′ = ξ p .I .t + rp.I2.trp.I2.t

Suy ra năng suất của sản phẩm thu điện: P = AtAt = ξ p .I + rp.I2.trp.I2.t = P’ + r.I2I2 

ξ p .I: năng suất gồm ích; rp.I2.trp.I2.t: năng suất hao tổn phí (toả nhiệt)

(Với P’ = ξ .I là phần hiệu suất nhưng mà thứ thu điện gửi trở thành dạng tích điện có lợi, không hẳn là sức nóng. Ví dụ: Điện năng đưa hóa thành cơ năng )

*

Hiệu suất của sản phẩm thu điện

Tổng quát mắng : H(%) = Ahữu ích / Atoàn phần = P tất cả ích/ P toàn phần

ξ p .I .t ξ p rp .I

Với lắp thêm thu năng lượng điện ta có: H=ξp.I.tU.I.t=ξpU=1−rp.IUH=ξp.I.tU.I.t=ξpU=1−rp.IU

Ghi chú : Trên những vẻ ngoài tiêu thú năng lượng điện tất cả ghi nhì đưa ra số: (Ví dụ: 100W-220V)

* Pđ: công suất định mức.

* Uđ: hiệu năng lượng điện cầm định nấc.

Đơn vị của công (năng lượng điện năng) với nhiệt lượng là Jun (J); đơn vị của công suất là oát (W).