CÔNG THỨC TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT LỚP 3

bài học hôm nay con tiếp xúc với dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật. Đây là một trong những dạng khá mới sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các con khi học.Để học giỏi toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật con phải nắm vững chắc các tính chất của hình chữ nhật tương tự như công thức giám sát và đo lường chu vi hình chữ nhật. Chịu khó luyện tập những bài tập từ dễ tới nâng cao. Tiếp sau đây các concùng umakarahonpo.com khám phá bài học tập này nhé.

Bạn đang xem: Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật lớp 3

1. Giới thiệu chu vi hình chữ nhật

1.1 Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm 4 góc vuông, bao gồm 2 cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.Độ nhiều năm cạnh dài là chiều dài, độ dài cạnh ngắn là chiều rộng.

1.2 Chu vi là gì?

Chu vi là độ lâu năm đường bao quanh của một hình.

1.3 Chu vi hình chữ nhật là gì?

Chu vi hình chữ nhật bởi chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) tất cả nhân 2.

Ví dụ: mang đến hình chữ nhật ABCD, tất cả chiều lâu năm là 5cm, chiều rộng lớn là 4cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài làm

Chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm

2. Bí quyết chu vi hình chữ nhật

*

3. Những dạng bài xích tập toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật

3.1. Dạng 1: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật

3.1.1. Cách thức làm:

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật: (a + b) x 2.

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật, biết chiều dài cùng chiều rộng.

Xem thêm: Ma Mmi Ko Hợp Le - Mã Mmi Không Hợp Lệ Viettel Là Gì

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm

Chiều dài

7 cm

16m

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.1.3. Bài bác giải

Bài 1

Chiều rộng

5cm

8m

14cm

20cm

24cm

Chiều dài

7cm

16m

16cm

24cm

36cm

Chu vi hình chữ nhật

(5 + 7) x 2

= 24cm

(8 + 16) x 2

= 48m

(14 + 16) x 2

= 60cm

20 + 24 x 2 = 88cm

(24 + 36) x 2 = 120cm

3.2. Dạng 2: so sánh chu vi các hình chữ nhật

3.2.1. Cách thức làm:

Bước 1: Tính chu vi của từng hình

Bước 2: Đi đối chiếu chu vi của các hình, chú ý phải cùng đơn vị chức năng đo

3.2.2. Bài tập

Bài 1:So sánh chu vi các hình chữ nhật

a) cho hình chữ nhật ABCD biết chiều lâu năm là 5cm, chiều rộng là 4cm với hình chữ nhật MNPQ biết chiều dài 2dm, chiều rộng 1dm.

b) dòng khăn hình chữ nhật biết chiều dài 18cm, chiều rộng là 14cm cùng quyển sách hình chữ nhật biết chiều dài 17cm, chiều rộng 15cm.

3.2.3. Bài bác giải

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(4 + 5) x 2 = 18 (cm)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(1 + 2) x 2 = 6 (dm)

Vì chưa cùng đơn vị đo phải trước khi đối chiếu phải mang đến cùng solo vị.

Đổi chu vi hình chữ nhật MNPQ 6 dm = 60cm

Vì 18cm hu vi hình chữ nhật ABCD

b) Chu vi chiếc khăn hình chữ nhật là (18+ 14) x 2 = 64 (cm)

Chu vi cuốn sách hình chữ nhật là: ( 15 + 17) x 2 = 64 (cm)

Vậy chu vi mẫu khăn hình chữ nhật = chu vi quyển sách hình chữ nhật

3.3. Dạng 3: cho biết thêm chu vi hình chữ nhật, biết chiều lâu năm hoặc chiều rộng. Tìm kiếm độ dài cạnh còn lại.

3.3.1. Phương thức làm:

*

3.3.2. Bài bác tập

Bài 1: kiếm tìm một cạnh của hình chữ nhật

Một tranh ảnh hình chữ nhật tất cả chu vi là 10m, chiều dài3m. Tìm chiều rộngbức tranh.

Bài 2: một chiếc sân hình chữ nhật bao gồm chu vi là 30m, biết chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn sân. Tra cứu chiều dài cùng chiều rộng sân.

3.3.3. Bài xích giải

Bài 1

Nửa chu vi bức tranh là:

10 : 2 = 5 (m)

Chiều rộng của bức ảnh là:

5 - 3 = 2 (m)

Bài 2

Gọi chiều rộng sân là a

Theo đề bài bác có chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng nên có chiều lâu năm sân là 2 x a

Nửa chu vi hình chữ nhật là (chiều lâu năm + chiều rộng) = 15m

Thay chiều dài và chiều rộng lớn vào ta có: 2 x a + a = 15

3 x a = 15

a = 5

Vậy chiều rộng sân là 5m, chiều lâu năm sân là 10m.

Ngoài dạng toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật ra các phụ huynh tất cả thể bài viết liên quan các khóa học toán trên umakarahonpo.com sẽ giúp đỡ các em củng cố tốt kiến thức, đoạt được môn toán xuất sắc hơn!