Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Chọn B.

Bạn đang xem: Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau

Mỗi hình lập phương cạnh a bao gồm thể tạo thành 8 hình lập phương cạnh bằng a/2, 64 hình lập phương cạnh bởi a/4,... Vì chưng đó rất có thể chia một hình lập phương vô số hình lập phương bằng nhau. Mỗi hình lập phương lại có thể chia thành 6 hình tứ diện bằng nhau. Suy ra, có thể chia một hình lập phương thành rất nhiều hình tứ diện bằng nhau.Có thể phân chia một khối lập phương thành bao nhiêu khối tứ diện có thể tích cân nhau mà các đỉnh của tứ diện cũng chính là đỉnh của hình lập phương?

A. 2

B. 8

C. 4

D. 6


Có thể phân tách một khối lập phương thành từng nào khối tứ diện rất có thể tích đều nhau mà những đỉnh của tứ diện cũng chính là đỉnh của hình lập phương?

A. 2

B. 8

C. 4

D. 6


Chọn D

Ta phân tách khối lập phương thành nhị khối lăng trụ đứng;

Ứng với từng khối lăng trụ đứng ta có thể phân thành ba khối tứ diện hầu hết mà các đỉnh của tứ diện cũng chính là đỉnh của hình lập phương.

Vậy có toàn bộ là 6 khối tứ diện có thể tích bởi nhau.


Đáp án là D

*

Trước hết , ta phân tách khối lập phương thành nhị khối lăng trụ cân nhau ABD.A"B"D" cùng BCD.B"C"D" vì chưng chúng đối xứng qua khía cạnh phẳng (BDD"B").

Trong lăng trụ ABD.A"B"D" ta xét bố khối lăng trụ D"A"AB, D"A"B"B, D"ABD ta có: D"A"AB và D"A"B"B đều nhau vì đối xứng qua khía cạnh phẳng (A"D"C"B).

D"A"AB cùng D"DAB bằng nhau vì đối xứng qua (ABC"D").

Tương tự, ta cũng phân tách hình lăng trụ BCD.B"C"D" thành 3 khối tứ diện D"B"BC", D"BC"C, D"BDC. Các khối tứ diện này bằng nhau và bằng tía khối tứ diện trên.


1). Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Xem thêm: 10 Cách Tăng Tốc Mạng Wifi Gia Đình Bạn Cùng Fpt Lên Kịch Kim Nhà Mạng

2)Chứng minh rằng tâm của những mặt của hình tứ diện mọi là các đỉnh của một hình tứ diện đều.


1)

Chia lăng trụ ABD.A"B"D" thành ba tứ diện DABD", A"ABD", A"B"BD". Phép đối xứng qua (ABD") biến DABD" thành A"ABD", Phép đối xứng qua (BA"D") phát triển thành A"ABD" thành A"B"BD" nên tía tứ diện DABA", A"ABD", A"B"BD" bằng nhau

Làm tương tự so với lăng trụ BCD.B"C"D" ta sẽ chia được hình lập phương thành sáu tứ diện bằng nhau.

 


1). Phân chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

2)Chứng minh rằng tâm của những mặt của hình tứ diện mọi là các đỉnh của một hình tứ diện đều. 


1)

Chia lăng trụ ABD.A’B’D’ thành cha tứ diện DABD’, A’ABD’, A’B’BD’. Phép đối xứng qua (ABD’) đổi thay DABD’ thành A’ABD’, Phép đối xứng qua (BA’D’) biến đổi A’ABD’ thành A’B’BD’ nên bố tứ diện DABA’, A’ABD’, A’B’BD’ bởi nhau.

Làm tương tự đối với lăng trụ BCD.B’C’D’ ta sẽ phân tách được hình lập phương thành sáu tứ diện bằng nhau.


Cho tập hợp A = 1,2,3,4,5,6

a, gồm thể lập được từng nào số gồm bốn chữ số không giống nhau hình thành trường đoản cú tập vừa lòng A

b, gồm thể lập được từng nào số gồm ba chữ số khác nhau hình thành từ tập hợp A và phân chia hết mang lại 2

c, có thể lập được từng nào số gồm sáu chữ số khác nhau hình thành tự tập thích hợp A và phân tách hết đến 3

d, gồm thể lập được từng nào số gồm năm chữ số khác nhau hình thành từ bỏ tập thích hợp A và chia hết mang đến 5


Một hình lập phương khổng lồ được tạo thành 25 hình lập phương nhỏ tuổi bằng nhau rồi tô đen hình lập phương to đó . Hỏi bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ được tô đen hết 2 khía cạnh ?


Các câu sau đây,có bao nhiêu câu là mệnh đề?

(1) Ở trên đây đẹp quá!

(2) Phương trình x 2 − 3x + 1 = 0 vô nghiệm

(3) 16 ko là số nguyên tố

(4) nhị phương trình x 2 − 4x + 3 = 0 và x 2 − x + 3 +1 = 0 tất cả nghiệm chung.

(5) Số π có lớn hơn 3 hay không?

(6) Italia vô địch Worldcup 2006

(7) nhì tam giác đều bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích s bằng nhau.

(8) Một tứ giác là hình thoi khi còn chỉ khi nó tất cả hai đường chéo vuông góc cùng với nhau