Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Của Đề Tài

*

Nghiên cứu cơ sở lý luận cùng thực tiễn, lời khuyên giải pháp nâng cấp chất lượng huấn luyện và giảng dạy tiến sỹ thông qua mô hình nhóm nghiên cứu ở Việt Nam
Mã trọng trách KHGD/16-20.ĐT.032
Mục tiêu trách nhiệm

SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

23

Sản phẩm chủ yếu của Đề tài và yêu cầu quality cần đạt:

23.1 Dạng I: báo cáo khoa học tập (báo cáo chuyên đề, report tổng hợp kết quả nghiên cứu, report kiến nghị); công dụng dự báo; tế bào hình; quy trình; cách thức nghiên cứu mới; sơ đồ, bạn dạng đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các thành phầm khác.

Bạn đang xem: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học đề xuất đạt

Ghi chú

1

Báo cáo đánh giá thực trạng sự kết nối giữa giảng dạy tiến sĩ với nghiên cứu và phân tích khoa học bây giờ ở Việt Nam.

Báo cáo hoàn cảnh gắn kết giữa huấn luyện và đào tạo tiến sĩ với nghiên cứu khoa học bây giờ trong các lĩnh vực Khoa học tập tự nhiên: 3 NNC, technology - Kỹ thuật: 3 NNC, xóm hội nhân văn: 3 NNC, tài chính - vẻ ngoài – Giáo dục: 3 NNC. Phân tích, so sánh, đánh giá kết quả khảo sát để làm rõ gần như điểm mạnh, điểm yếu, điểm giống, điểm biệt lập của đào tạo và giảng dạy tiến sĩ với nghiên cứu và phân tích khoa học tập trong từng lĩnh vực

 

2

Báo cáo nhận xét thực trạng những NNC trong số trường đại học ở việt nam hiện nay, vai trò của các NNC trong bài toán gắn kết nghiên cứu với đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghiên cứu và phân tích sinh nhằm cải thiện chất lượng huấn luyện và giảng dạy tiến sĩ với tiềm lực KH&CN trong những trường đh Việt Nam

Báo cáo về số lượng, sự hình thành, vai trò các NNC trong vận động đào tạo thành và nâng cấp năng lực nghiên cứu, bài học kinh nghiệm một vài trường ĐH, trong các nghành nghề khoa học tập tự nhiên, technology - kỹ thuật, khoa học xã hội với nhân văn, tài chính - nguyên tắc - giáo dục

 

3

Báo cáo đề xuất tiêu chí và mô hình của NNC

Tiêu chí với mô hình buổi giao lưu của NNC trong số trường đh trong toàn cảnh mới của cuộc phương pháp mạng công nghiệp 4.0 hiện nay nay

 

4

Báo cáo đề xuất giải pháp, cơ chế để tạo dựng, hình thành và đầu tư, cách tân và phát triển các loại hình NNC, để thông qua NNC nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo tiến sĩ và năng lực nghiên cứu trong những trường đại học.

Xem thêm: Công Văn Đề Nghị Hoàn Trả Tiền Chuyển Thừa, Cách Viết Công Văn Yêu Cầu Trả Nợ, Tiền

Các giải pháp, cơ chế tạo dựng, hình thành, chi tiêu phát triển các mô hình nhóm phân tích để vừa nâng cao chất lượng phân tích khoa học với tiềm lực KHCN của các cơ sở giáo dục đào tạo đại học, lại gắn đào tạo và huấn luyện với nghiên cứu, đặc biệt là đào sản xuất tiến sĩ trong số trường đại học

 

5

Báo cáo tác dụng triển khai thí điểm hỗ trợ cho buổi giao lưu của một NNC mạnh, thông qua nhóm này vừa giảng dạy tiến sĩ, vừa thúc đẩy ra mắt quốc tế, từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm và lời khuyên các giải pháp sát, phù hợp với thực tiễn.

Báo cáo hỗ trợ cho NNC về vật tư và kết cấu tiên tiến và phát triển thuộc trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, thành phầm của NNC (bài báo ISI, số NCS được đào tạo thành công), bài học kinh nghiệm kinh nghiệm với các phương án được đề xuất.

 

23.2 Dạng II: bài xích báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học cần đạt

Dự con kiến nơi ra mắt

Ghi chú

1

01 Kỷ yếu hội thảo chiến lược về tạo ra và phát triển các NNC trong các trường đại học nước ta và 01 Kỷ yếu đuối về nâng cao hiệu quả và quality đào tạo ts ở việt nam thông qua hoạt động vui chơi của các NNC

 

Ý kiến của những nhà khoa học, chăm gia, những nhà cai quản khoa học tập công nghệ, đào tạo trong những trường đh về các nội dung liên quan đến hội thảo

 

 

 

 

Đại học giang sơn Hà Nội

 

2

02 bài bác báo khoa học trên sinh sản chí kỹ thuật trong nước

Nội dung bài báo có tương quan đến nội dung phân tích của đề tài

Tạp chí khoa học chuyên ngành (có bội nghịch biện) trong nghành nghề dịch vụ Khoa học tập giáo dục, Khoa học làm chủ  được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận

 

3

03 bài báo trên tạp chí quốc tế

Phản ánh kết quả nghiên cứu bao gồm nội dung trình độ liên quan cho nhóm phân tích được chắt lọc thí điểm