CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

mang lại tôi hỏi trực ở trong Ủy ban nhân dân cấp huyện có những cơ quan trình độ nào? Nhiệm vụ rõ ràng của các cơ quan liêu trực trực thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp huyện được quy định như thế nào? ý muốn được trả lời, tôi cảm ơn.
*
Nội dung thiết yếu

Trực trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có những cơ quan trình độ nào?

Tại Điều 7 Nghị định 37/2014/NĐ-CP (Được sửa đổi bởi vì khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Nghị định 108/2020/NĐ-CP) chính sách trực ở trong Ủy ban nhân dân cấp cho huyện có các cơ quan trình độ sau được tổ chức triển khai thống tốt nhất ở những quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc gồm:

- chống Nội vụ

- Phòng tứ pháp

- phòng Tài bao gồm - Kế toán

- chống Tài nguyên với Môi trường

- Phòng văn hóa và Thông tin

- Phòng giáo dục và Đào tạo

- chống Y tế

- điều tra huyện

- công sở Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban nhân dân

*

Trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho huyện có các cơ quan chuyên môn nào? Nhiệm vụ ví dụ của các cơ quan lại trực trực thuộc ra sao? (Hình từ Internet)

Chức năng của những cơ quan trình độ chuyên môn trực nằm trong Ủy ban nhân dân cấp cho huyện là gì?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 37/2014/NĐ-CP (Được sửa đổi vị khoản 5, khoản 6 với khoản 7 Điều 1 Nghị định 108/2020/NĐ-CP) điều khoản về công dụng của các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện như sau:

- chống Nội vụ:

Tham mưu, góp Ủy ban nhân dân cấp cho huyện thực hiện chức năng cai quản nhà nước về:

Tổ chức cỗ máy; vị trí bài toán làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong số cơ quan, tổ chức hành chủ yếu nhà nước; vị trí bài toán làm, cơ cấu tổ chức viên chức theo chức danh nghề nghiệp và con số người thao tác làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, ...

Bạn đang xem: Cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện

- Phòng tư pháp:

Tham mưu, góp Ủy ban nhân dân cấp cho huyện triển khai chức năng cai quản nhà nước về:

Công tác kiến thiết và thực hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, giải pháp xử lý văn phiên bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ngơi nghỉ cơ sở, hỗ trợ pháp lý, nuôi bé nuôi, hộ tịch, chứng thực và những công tác tư pháp khác theo hình thức của pháp luật; làm chủ công tác thi hành quy định về xử lý phạm luật hành chính.

- phòng Tài chủ yếu - kế hoạch:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; chiến lược và đầu tư; đk kinh doanh; tổng hợp và thống nhất cai quản các sự việc về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- phòng Tài nguyên và Môi trường:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành chức năng cai quản nhà nước về: Đất đai; khoáng sản nước; khoáng sản khoáng sản; môi trường; biển lớn và hải đảo (đối với những huyện tất cả biển, đảo); đo lường và phiên bản đồ; chuyển đổi khí hậu.

- chống Lao rượu cồn - yêu mến binh cùng Xã hội:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cung cấp huyện thực hiện chức năng thống trị nhà nước về:

Việc làm; giáo dục và đào tạo nghề nghiệp; lao động, tiền lương; chi phí công; bảo đảm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội từ bỏ nguyện, bảo đảm thất nghiệp); an ninh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo đảm và chăm lo trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn làng mạc hội.

- Phòng văn hóa và Thông tin:

Tham mưu, góp Ủy ban nhân dân cấp cho huyện thực hiện chức năng làm chủ nhà nước về:

Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; technology thông tin; phân phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; tin tức điện tử; tin tức cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

Xem thêm: Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa Xii Về Xây Dựng Đảng, Nghị Quyết Trung Ương 4

- Phòng giáo dục và Đào tạo

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp cho huyện thực hiện chức năng làm chủ nhà nước về:

Chương trình với nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ làm chủ giáo dục; tiêu chuẩn chỉnh cơ sở vật chất, lắp thêm trường học cùng đồ chơi trẻ em; quy định thi cử và cung cấp văn bằng, bệnh chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo và đào tạo.

- chống Y tế:

Tham mưu, góp Ủy ban nhân dân cung cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, trị bệnh, phục sinh chức năng; y dược cổ truyền; sức mạnh sinh sản; trang trang bị y tế; dược; mỹ phẩm; an ninh thực phẩm; bảo đảm y tế; dân số.

- điều tra huyện:

Tham mưu, góp Ủy ban nhân dân cấp cho huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:

Công tác thanh tra, xử lý khiếu nại, tố giác trong phạm vi làm chủ nhà nước của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ thanh tra xử lý khiếu nại, tố giác và phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân theo công cụ của pháp luật.

- văn phòng Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân:

Tham mưu tổng hợp đến Hội đồng nhân dân với Ủy ban dân chúng về:

Hoạt cồn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham vấn cho chủ tịch Ủy ban quần chúng. # về chỉ đạo, quản lý của quản trị Ủy ban nhân dân; kiểm soát điều hành thủ tục hành chính; đưa thông tin phục vụ quản lý và hoạt động vui chơi của Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng và các cơ quan bên nước nghỉ ngơi địa phương,...

Đối với gần như huyện có đồng bào dân tộc bản địa thiểu số sinh sống nhưng không đủ tiêu chí để thành lập và hoạt động cơ quan làm công tác làm việc dân tộc, văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân triển khai chức năng làm chủ nhà nước về công tác dân tộc.

Đối với đơn vị chức năng hành thiết yếu cấp thị xã có đường biên giới giới lãnh thổ tổ quốc trên đất liền, trên biển khơi và hải đảo, văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban quần chúng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng cai quản nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

Có những cơ quan nào được tổ chức để cân xứng với từng mô hình đơn vị hành thiết yếu cấp huyện?

Ngoài 10 cơ quan trình độ trực ở trong Ủy ban nhân dân cấp cho huyện thì trên Điều 8 Nghị định 37/2014/NĐ-CP vẻ ngoài tổ chức một số cơ quan chuyên môn để cân xứng với từng loại hình đơn vị hành bao gồm cấp thị xã gồm: