Cơ Cấu Tổ Chức Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

*

*

*

Theo đó, NHNN trụ sở tỉnh tp. Lạng sơn có tổ chức cơ cấu tổ chức gồm 04 phòng trình độ tham mưu, góp Giám đốc làm chủ nhà nước về nghành tiền tệ, chuyển động ngân hàng cùng ngoại ân hận trên địa bàn, chũm thể:

1. Chống Tổng hợp, Nhân sự và kiểm soát và điều hành nội bộ: Tham mưu, góp Giám đốc:

- Các công việc liên quan lại đến công tác tổ chức, nhân sự của bỏ ra nhánh.

Bạn đang xem: Cơ cấu tổ chức ngân hàng nhà nước việt nam

- tiến hành quy chế dân chủ cơ sở, cải tân hành chính, văn hóa văn phòng theo biện pháp của bank Nhà nước với của pháp luật.

- thành lập Quy chế, nội quy làm việc, công tác bảo đảm an toàn chính trị nội bộ.

- tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền cùng triển khai tiến hành các văn phiên bản quy phạm pháp luật của nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành và quản lý của Thống đốc về tiền tệ, vận động ngân hàng cùng ngoại ăn năn đến những tổ chức tín dụng, các tổ chức không giống và tín đồ dân trên địa bàn.

- tiến hành công tác thống kê, tích lũy thông tin, nghiên cứu, phân tích tình trạng kinh tế, tiền tệ trên địa phận để tham mưu cho Thống đốc trong điều hành, thực hiện chế độ tiền tệ, chuyển động ngân hàng cùng ngoại hối; tham mưu cho cấp ủy, cơ quan ban ngành địa phương về nghành liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng cùng ngoại hối giao hàng xây dựng cùng phát triển tài chính - buôn bản hội; tiến hành công tác tin tức tín dụng.

- tiến hành công tác quản lý nhà nước về ngoại hối, vận động ngoại ăn năn và vận động kinh doanh vàng.

- thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và giải ngân cho vay thanh toán so với các tổ chức triển khai tín dụng trên địa phận khi được Thống đốc ủy quyền.

- chế tạo báo cáo, vấn đáp chất vấn theo yêu mong của cung cấp ủy, tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội; trả lời kiến nghị của những cơ quan báo mạng về chi phí tệ, hoạt động ngân hàng cùng ngoại ân hận trên địa bàn.

- Yêu cầu các tổ chức tín dụng, các tổ chức không giống có chuyển động ngân sản phẩm trên địa bàn cung ứng thông tin, báo cáo định kỳ hoặc chợt xuất để giao hàng cho việc triển khai chức năng, trọng trách của bỏ ra nhánh.

- triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng.

- triển khai các nhiệm vụ theo phương tiện về điều hành và kiểm soát nội bộ, truy thuế kiểm toán nội bộ bank Nhà nước.

- Thực hiện chính sách thông tin, báo cáo gửi bank Nhà nước và chính quyền địa phương theo quy định.

- triển khai các trách nhiệm khác bởi Giám đốc giao.

2. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ với Hành chính: Tham mưu, góp Giám đốc:

- Thực hiện cung ứng tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc tình Nhà nước trên địa bàn theo gợi ý của bank Nhà nước Trung ương.

- tổ chức triển khai kiểm tra câu hỏi chấp hành chế độ an ninh kho, quỹ và câu hỏi chấp hành biện pháp về làm chủ tiền mặt của các tổ chức tín dụng và những tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

- có tác dụng đầu mọt phối hợp với công an địa phương, quân nhân biên phòng, cơ sở hải quan liêu trong việc đấu tranh phòng, kháng tiền giả, tổ chức triển khai giám định tiền giả, tiền nghi giả.

- cai quản lý, bảo quản bình yên quỹ dự trữ vạc hành, quỹ nhiệm vụ phát hành, gia sản quý, sách vở và giấy tờ có giá chỉ tại chi nhánh; triển khai nghiệp vụ xuất, nhập quỹ dự trữ vạc hành; thu, chi quỹ nhiệm vụ của chi nhánh và giao dấn tiền phương diện với những tổ chức tín dụng thanh toán và quý khách theo quy định.

- triển khai công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo cơ chế của ngân hàng Nhà nước với của pháp luật.

Xem thêm: Quên Mật Khẩu Máy Tính Win Xp Khi Quên Hoặc Làm Mất Mật Khẩu

- triển khai công tác quốc phòng, an ninh; công tác bảo vệ, chống cháy, chữa trị cháy, phòng kháng thiên tai, bảo đảm an toàn an ninh, độc thân tự bình an tại Trụ sở trụ sở và những cơ sở vật hóa học khác ở trong thẩm quyền thống trị của đưa ra nhánh.

- Tổ chức sắm sửa tài sản rứa định, công tác làm việc xây dựng cơ bản, cha trí, sử dụng gia tài và các cơ sở vật hóa học khác trực thuộc quyền quản lý của đưa ra nhánh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi bank Nhà nước theo quy định.

- triển khai các trọng trách khác do Giám đốc giao.

3. Thanh tra, giám sát và đo lường ngân hàng: Tham mưu, góp Giám đốc:

- thực hiện việc cấp, sửa đổi, té sung, tịch thu giấy phép thành lập và hoạt động và hoạt động của tổ chức tín dụng, đồng ý chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, đúng theo nhất, sáp nhập, giải thể tổ chức triển khai tín dụng và thuận tình nội dung khác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

- Thực hiện việc giám sát, chỉ huy việc mua, bán, chia, tách, hòa hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát quan trọng và giải thể tổ chức triển khai tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

- Tổ chức, triển khai công tác thanh tra, giám sát, cách xử lý vi phi pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng cùng ngoại hối.

- thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, phòng tài trợ béo bố theo quy định.

- triển khai công tác làm chủ nhà nước về bảo hiểm tiền gởi theo phân công, ủy quyền của Thống đốc.

- triển khai công tác phòng, kháng tham nhũng và tội phạm; tiếp công dân xử lý đơn thư, năng khiếu nại, tố cáo, loài kiến nghị, đề đạt theo quy định

- thuận tình hoặc đồng ý chấp thuận theo ủy quyền của Thống đốc list dự kiến những người dân được bầu, chỉ định làm thành viên Hội đồng quản trị member Ban Kiểm soát, tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng có trụ sở chính trên địa phận và thực hiện đình chỉ các chức danh nói bên trên theo ủy quyền của Thống đốc và chính sách của pháp luật.

- Có ý kiến bởi văn phiên bản với tỉnh giấc ủy, Thành ủy và với quản trị Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng cai quản trị, tổng giám đốc Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng dịch vụ thương mại cổ phần vị Nhà nước nắm giữ trên 1/2 vốn điều lệ, bank Hợp tác xã, bảo đảm tiền gửi việt nam về việc đồng ý hoặc không gật đầu đồng ý trước khi các đơn vị này tiến hành việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dãn thời hạn giữ chức vụ, thôi duy trì chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, kỷ luật, thôi việc đối với Giám đốc và tương đương của đơn vị trực trực thuộc trên địa bàn.

- Đề xuất, đề nghị với cấp tất cả thẩm quyền về những vụ việc có tương quan đến tổ chức triển khai và hoạt động của các tổ chức triển khai tín dụng bên trên địa bàn.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi bank Nhà nước theo quy định.

- triển khai các nhiệm vụ khác bởi vì Giám đốc giao.

4. Phòng kế toán tài chính - Thanh toán: Tham mưu, góp Giám đốc:

- tiến hành các quá trình liên quan đến cung ứng dịch vụ thanh toán giao dịch và những dịch vụ bank trung ương khác cho những tổ chức tín dụng cùng kho bạc Nhà nước trên địa phận theo lao lý của bank Nhà nước với của pháp luật.

- làm chủ tài chính, tài sản được giao theo dụng cụ của ngân hàng Nhà nước với của pháp luật.

- Triển khai những nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện công khai tài sản, tài thiết yếu theo khí cụ của bank Nhà nước với của pháp luật.