CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KỸ THUẬT

Phòng kỹ thuật là bộ phận giữ vai trò xây dựng và duy trì các cấu trúc, máy móc, thiết bị, hệ thống và cmùi hương trình hoạt động của máy móc, thiết bị trong các doanh nghiệp. Bộ phận này trực tiếp điều hành những việc liên quan đến kỹ thuật, công nghệ và máy móc của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các hoạt động có tương quan đến kỹ thuật công nghệ diễn ra thuận lợi, hiệu quả. Đồng thời, nkhô giòn cngóng sửa chữa, khắc phục các lỗi có liên quan đến công nghệ, máy móc, tiến hành bảo dưỡng theo quy định, đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ làm việc dễ dàng, không để xảy ra tình trạng gián đoạn tạo hình họa hưởng đến hoạt động tạo ra kinh doanh.

Bạn đang xem: Chức năng và nhiệm vụ của phòng kỹ thuật

Chức năng của phòng kỹ thuật

Phòng kỹ thuật có chức năng nghiên cứu, tư vấn, tđắm đuối mưu và đề xuất giải pháp tương quan đến các lĩnh vực sau của doanh nghiệp:

Quản lý, điều hành và xác định những việc tương quan đến kỹ thuật, công nghệ. Mục tiêu nhằm đảm bảo tiến độ đem lại, kế hoạch và các dự án của công ty. Đồng thời đảm bảo an toàn lao động, chất lượng cũng nhỏng khối lượng và hiệu quả hoạt động của toàn cửa hàng.

Quản lý việc sử dụng, sửa chữa, bảo trì, cài đặt sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động làm ra sale.

*

Nhiệm vụ của phòng kỹ thuật

1. Quản lý những vấn đề liên quan đến kỹ thuật, công nghệ trong các dự án xuất xắc kế hoạch tạo thành của doanh nghiệp

Trách nhiệm của phòng kỹ thuật chính là lập hồ sơ thiết kế, quản lý, giám sát kỹ thuật các dự án xây dựng mới, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo các vấn đề kỹ thuật của các sản vật mới của doanh nghiệp.

Chịu trách nhiệm thẩm định các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, đảm bảo yếu tố an toàn cùng các tính năng, công dụng của mặt hàng.

Phối hợp với các phòng ban khác vào việc chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, tham gia đầu thầu.

Xây dựng phương án thi công, giải pháp kỹ thuật cho những dự án; xác định các loại phương tiện, máy móc, máy xây cất và các nguồn lực cần thiết khác mang đến việc thực hiện dự án và các kế hoạch tạo ra. Bên cạnh đó còn xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinc môi trường đối với các công trình, dự án của chủ thể.

Kiểm tra khối lượng, chất lượng, quy cách vật tư và xác định mức hao phí phù hợp với cơ sở định mức ghê tế kỹ thuật được duyệt.

Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra thường xulặng vào suốt thao tác thực hiện dự án, kế hoạch mang đến về mặt kỹ thuật, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinc môi trường cũng nlỗi các vấn đề về máy móc thiết bị sử dụng vào dự án và làm ra Sản phẩm.

Xem thêm: Cách Ngắt Kết Nối Mạng Trên Mọi Máy Tính Windows Dễ Dàng, Cách Để Vô Hiệu Hóa Kết Nối Internet

Hướng dẫn các bộ phận, solo vị liên quan lập hồ sơ nghiệm thu và quyết toán dự án, phối hợp bàn giao và nghiệm thu công trình.

*

2. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy móc, thiết bị của doanh nghiệp

Phòng kỹ thuật có trách nhiệm quản lý các vấn đề kỹ thuật đối với toàn thể máy móc, thiết bị của doanh nghiệp. Cần có kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì phù hợp với từng loại máy móc, thiết bị, kịp thời phát hiện các hư hỏng và tiến hành sửa chữa nhằm đảm bảo tính an toàn và thường xuyên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch nâng cấp, đổi mới các thiết bị kỹ thuật lạc hậu bằng các thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhu ước làm ra sale của chủ thể. Tmê say mưu mang lại Ban lãnh đạo các công nghệ mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các công nghệ kỹ thuật hiện đại vào làm nên marketing. Điều này sẽ góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao mức độ tăng trưởng gớm tế của doanh nghiệp.

*

3. Quản lý đội ngũ kỹ thuật viên

Phối hợp cùng bộ phận nhân sự trong công tác tuyển dụng nhân sự đến phòng kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch đào tạo mang lại nhân viên mới, kế hoạch xác minh tay nghề và các chương trình đào tạo nhằm nâng cấp trình độ, tay nghề mang đến đội ngũ nhân viên hiện tại. Đồng thời hỗ trợ xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân sự đến phòng kỹ thuật trong dài hạn.

Đề xuất mang lại Ban lãnh đạo chủ thể các biện pháp cải thiện công tác quản lý kỹ thuật để cải thiện hiệu quả tạo thành sale và tiến tới doanh nghiệp.

Phối hợp, liên kết với các phòng ban, bộ phận có tương quan để hoàn thành xuất xắc nhất nhiệm vụ được giao.

Ra quyết định đình chỉ, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, đội nhóm lúc phát hiện các không đúng phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ và báo cáo cho Ban lãnh đạo công ty để có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp.

Đề nghị khen thưởng, tăng lương, thăng chức và một số quyền lợi, đãi ngộ khác với các tập thể và cá nhân thuộc quyền quản lý của phòng kỹ thuật.