Chức năng phòng tài chính kế toán

*


*


*

*
www umakarahonpo.com

Notice: Undefined variable: slide in C:inetpubwwwrootumakarahonpo.com emplatesja_raiteindex.php on line 270 noslide">
Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Năng lực thêm vào Tổ chức Đảng, đoàn thể Tuyển dụng Công trình - Dự ánCông trình tiêu biểu chúng tôi thành viênDoanh nghiệp thành viên
*
Joomla! Guides, Joomla Tutorials và Templates

Chức năng trách nhiệm của Phòng Tài chủ yếu - Kế toán: Phòng Tài thiết yếu - kế toán Tổng Shop chúng tôi Đầu bốn cách tân và phát triển hạ tầng city tất cả công dụng tmê say mưu góp việc mang đến Hội đồng cai quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty chúng tôi trong nghành hạch tân oán kế tân oán thống kê lại, đảm bảo những nguồn vốn cho các vận động phân phối sale của Tổng Shop chúng tôi.

Bạn đang xem: Chức năng phòng tài chính kế toán

Phòng Tài chính - kế tân oán Tổng Shop chúng tôi đầu tư phát triển hạ tầng city gồm có trọng trách rõ ràng sau:

1- Tổ chức cỗ máy kế toán thù, tổ chức hoạch toàn kế tân oán

1.1- Kế toán thù trưởng góp Tổng giám đốc tổ chức cỗ máy kế tân oán của Tổng công ty, quản lý và điều hành bộ máy kế tân oán tiến hành theo đúng cơ chế của Luật Kế toán thù.

1.2- Thực hiện tại tổ chức triển khai giỏi công tác hoạch toán kế toán đảm bảo Việc hoạch toán, lập báo cáo Tài bao gồm sản phẩm quý, năm; báo cáo đúng theo nhất của Tổng cửa hàng đúng mực, đúng lúc, rất đầy đủ, đúng phép tắc của Nhà nước;

1.3- Đông đốc, chỉ đạo, hướng dẫn bình chọn những đơn vị chức năng trực thuộc tiến hành công tác thống trị bệnh từ, hạch tân oán kế toán thù với lập báo cáo tài chính

1.4- Tổ chức bảo vệ, tàng trữ bệnh từ bỏ, tài liệu kế toán theo như đúng giải pháp của Luật kế toán

2- Công tác thống trị tài chính

2.1- Tmê mẩn mưu đến Hội đồng thành viên, Tổng chủ tịch áp dụng hiệu quả, bình an những nguồn lực tài chủ yếu gia tài của Tổng công ty;

2.2- Lập chiến lược tài thiết yếu năm cùng planer tài chinhg lâu dài trình hội đồng member và Tổng chủ tịch phê coi ngó nhằm mục tiêu góp Tổng đơn vị chủ động vào hoạch định bao gồm, chủ động lập chiến lược kiểm soát và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn SXKD

2.3- Thu xếp, lập phương pháp, làm thủ tục quản lý với áp dụng những nguồn chi phí từ huy động, bảo lãnh Giao hàng đến SXKD, đầu tư chi tiêu các dự án, góp vốn ghê doanh;

2.4- Theo dõi, cai quản vốn, tài sản của Tổng công ty; Thường xulặng rà soát, so sánh công nợ. Đôn đốc thu hồi nợ công, tiền bán hàng, cổ tức của Tổng công ty

2.5- Lập planer trích khấu hao trình Tổng người đứng đầu phê duyệt; thực hiện trích khấu hao tài sản; theo dõi và quan sát và thu hồi khấu hao, chi phí thuê mướn gia sản về Tổng công ty;

2.6- Theo dõi, làm chủ những khoản nợ đi vay, giải ngân cho vay bảo vệ trả nợ đúng hạn, thu hồi nơi bắt đầu, lãi cho vay vốn tương đối đầy đủ kịp lúc.

Xem thêm: Asp : Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha Petrol, Asp: Ctcp Tập Đoàn Dầu Khí An Pha

2.7- Tsi gia công tác kiểm ke định kỳ; phối hận hợp với các chống, ban bao gồm tương quan khuyến nghị xử lý công nợ, gia sản sau kiểm kê.

2.8- Phối hợp với thành phần lao cồn chi phí lường thực hiện tạo chiến lược tiền lương, tính trích quỹ tiền lương, bảo đảm, phân phối hận tiền lương, quỹ khen thưởng, an sinh thường niên và những chế độ khác cho tất cả những người lao rượu cồn trình Hội đồng member, Tổng chủ tịch phê duyệt;

2.9- Phối hợp với các ban phòng quan sát và theo dõi tình hình thực hiên vừa lòng đồng, nghĩa vụ bảo hộ những đơn vị trực thuộc

3- Công tác thống trị thuế

3.1- Tổ chức tiến hành kê knhì, quyết toán thù thuế, nộp thuế cùng những khoản yêu cầu nộp không giống mang lại Nhà nước

3.2- Hướng dẫn, soát sổ, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tiến hành đúng qui định của Luật Thuế, những cách thức không giống của Nhà nước về chính sách thuế

4- Công tác giám sát và đo lường, chất vấn, tư vấn, kiểm toán

4.1- Thông qua công tác kế tân oán tài bao gồm, giám sát và đo lường tình hình cai quản vốn, gia sản, kết quả marketing của Tổng cửa hàng, đúng lúc report, lời khuyên cùng với Hội đồng thành viên, Tổng người có quyền lực cao tình trạng với các phương án Giao hàng kinh nghiệm quản trị ghê doanh;

4.2- Tổ chức chất vấn công tác làm việc kế tân oán, quản lý tài chính so với các đơn vị hạch toán dựa vào, chủ thể con;

4.3- Tsay đắm gia, păn năn hợp với những chống, ban, đơn vị chức năng, tín đồ đại diện thay mặt phần vốn, kiểm soát điều hành viên quan sát và theo dõi, kiểm soát tình hình thống trị vốn của Tổng đơn vị tại các công ty khác.

4.4- Tư vấn về công tác quản lý tài thiết yếu, hạch tân oán kế tân oán cho những chủ thể thành viên

4.5- Tổ chức tiến hành công tác kiểm tân oán Báo cáo tài bao gồm thường niên theo quy định; thao tác cùng với những đoàn kiểm tân oán, tkhô giòn tra thuế, tkhô hanh tra tài thiết yếu Lúc tất cả hưởng thụ của các cơ sở cai quản Nhà nước

5- Các công tác khác

5.1- Soạn thảo cùng tđam mê gia soạn thảo các văn bản phép tắc về quy chế quản lý tài chính, công tác kế tân oán, các hình thức thống trị nội cỗ với những báo cáo không giống.

5.2- Thực hiện nay chính sách report những thống kê cho chỉ đạo Tổng công ty với cho những cơ sở thống trị Nhà nước;